Producenter kommer selv til at betale for cigaret-svineri

En ny bekendtgørelse betyder, at producenterne skal betale en regning på estimerede 32 millioner til landets kommuner for cigaret-oprydning.

Cigaretskod smidt i naturen kan også afgive tungmetaller som bly og cadmium, tjærestoffer og nikotin. (Foto: Linda Kastrup © Ritzau Scanpix)

De, der fremstiller cigaretter, skal tage andel i at rydde op efter det miljøsvineri, som cigaretskod smidt rundt omkring medfører.

Det står klart i dag, hvor en ny bekendtgørelse bliver offentliggjort.

Fra den 5. januar næste år skal cigaretproducenter til at betale omkring 32 millioner kroner om året til kommunerne som et tilskud til al det arbejde, de har med at samle skod op. Det oplyser Miljøministeriet.

Frederiksberg Kommune kommer for eksempel til at modtage cirka en halv million kroner og Københavns Kommune cirka tre millioner kroner.

En mindre sjat af pengene går til Naturstyrelsen og Vejdirektoratet, som også håndterer affald.

Desuden skal producenterne betale for kampagner om konsekvenserne ved at skod cigaretter i det fri.

Direktøren for Tobaksproducenterne, Tine Marie Daell, er i tvivl om, hvordan man lavpraktisk skal finde ud af, hvilke producenter der skal betale hvad.

En hjernebryder, hvordan det skal gøres i praksis

Tine Marie Daell er direktør i brancheorganisationen Tobaksproducenterne, der varetager tobaksvirksomheder i Danmarks interesser.

Det er ifølge hende på sin plads med et producentansvar og anerkender, at der er et problem med skod. Alligevel er hun bekymret for, hvordan udgiften på de 32 millioner kroner skal fordeles mellem producenterne.

- For os er det vigtige, at omkostningerne bliver opgjort på en proportionel måde, så vi finder en rimelig fordelingsnøgle.

Omkostningerne bliver fordelt ud fra markedsførte mængder. Det betyder, at den producent, der sælger mest, også skal betale mest.

Plastik i enden

Det kommer til at koste producenterne mindre, hvis der er færre skod Og tobaksdirektøren er optimistisk i forhold til at få ændret på rygernes vaner, så færre tankeløst smider cigaret-bunde. Hun mener, at der allerede er sket en kulturændring de seneste år.

Miljøminister Lea Wermelin (S) placerer ansvaret for cigeretskodder i naturen hos producenterne (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) (Foto: Mads Claus Rasmussen © Ritzau Scanpix)

- Nu ved folk mere og bliver mere oplyste, og så får vi forhåbentlig en bedre affaldskultur.

Konkret mener Tine Marie Daell, at flere rygere for eksempel godt ved, at skod ikke bare er lavet af pap og papir, men at der er plastik i produktet også.

I en rapport fra maj 2022 anbefalede WHO, at cigaretfiltre anses som engangsplast ligesom plastiksugerør og engangsbestik.

Ideelt set så tobaksindustrien hellere, at der blev indført bøder mod at smide skod i det fri, men det er ansvarsfralæggelse fra industriens side, mener den socialdemokratiske miljøminister Lea Wermelin.

- Mange skod er lavet, så det ligner et naturprodukt, derfor kan mange danskere godt tro, at det forsvinder, hvis man smider det i naturen. Så ansvaret ligger først og sidst hos industrien.

Tung udgiftspost

Gartner Torben Schølow arbejder med at samle cigaretskod i Nørrebroparken for Københavns Kommune og har nok at se til. Cigaretskodderne ligger langs stier, hegn, skraldespande og bænke i små bunker i hele parken.

Gartner hos Københavns Kommune Torben Schølow bruger en stor del af sin arbejdsdag på at indsamle skodder.

Torben Schølow er godt tilfreds med, at en del af udgifterne med at rydde op efter rygninger nu falder tilbage på tobaksproducenterne og håber, at informationskampagner kan lette noget af hans og kollegernes arbejde.

- Vi er ikke særlig mange gartnere her i Københavns Kommune. Der bliver skåret meget på os, og hvis vi skal samle skod op hele dagen, kan vi ikke lave andet, siger han og tilføjer:

- Vi vil rigtig gerne også have tid til at lave gartnerarbejde, så der kan være pænt i parken.

For det er en enorm tidskrævende opgave at fjerne den lille gule ende af en cigaret, der skal samles op manuelt med en tang.

Det er svært for kommunerne at give et samlet tal for, hvor mange penge der går til cigaret-oprydning, fordi det indgår i den almindelige renhold af veje og gader.

I Frederiksberg Kommune har man siden 2012 lavet en årlig måling af affaldsniveauet på en udvalgt seks kilometer rute. Efterfølgende måler man den samlede mængde af affald og andelen af cigaretskod.

Cigaretskod har udgjort den væsentligste del af det optalte affald, lige siden man begyndte optællingen for ti år siden.