Professor: Fejl i optælling gør Danmark til vaccine-duks

Et studie fra Aarhus Universitet viser, at de officielle tal for mæslingevacciner ikke stemmer overens med virkeligheden.

Studier viser, at over halvdelen af børnene, der i de centrale registre optræder som ikke-vaccinerede, rent faktisk er blevet vaccineret. (Foto: Ricardo Moraes © Scanpix)

Der er rod i vaccinetallene, så Danmark halter alligevel ikke helt så meget efter den internationale sundhedsorganisation WHO's vaccinationsmål.

WHO anbefaler, at 95 procent af et lands befolkning lader sig MFR-vaccinere mod mæslinger for at undgå smittefarlige udbrud. Men de officielle tal fra Statens Serum Institut (SSI) lyder på 87-90 procent for Danmark.

Nu viser et studie fra Aarhus Universitet, at risikoen for en mæslinge-epidemi herhjemme er mindre end frygtet.

En nøje gennemgang af 1.712 børns journaler fra lægepraksisser i Region Midtjylland viser, at der i stedet er tale om en vaccinedækning på 94 procent.

Professor Flemming Bro fra Forskningsenheden for Almen Praksis ved Aarhus Universitet kalder forskningsresultaterne "godt nyt" og siger, at stikprøven fra de midtjyske praktiserende læger kan tages som udtryk for en generel tilstand herhjemme.

- Det er den samme mekanisme, der findes i andre regioner. Der er ingen grund til, at det skulle være anderledes andre steder, siger han.

Fejlen i vaccineoptællingerne sker, når en regning fra den praktiserende læge bliver afvist af systemet af administrative grunde. Det kan ske, hvis lægen har udfyldt en regning forkert. Hvis fejlen ikke bliver rettet, bliver barnet ikke registreret som vaccineret.

En helt almindelig fejl, som Flemming Bro også selv har oplevet.

- Hver eneste måned får man regninger retur, som er udfyldt forkert. Ikke kun med mæslingevacciner, men små fejl, som man sender ind, og som systemet er sat op til at afvise, siger han.

- Ingen var klar over, at det er så relativt udbredt, når det drejer sig om mæslingevaccinen.

Ud af de 1.712 børn, hvis data indgår i undersøgelsen, var der 246 ikke-vaccinerede i Region Midtjyllands data. Men da forskerne bad lægerne om at gennemgå deres journaler, viste det sig kun at være 111, der ikke var MFR-vaccinerede.

Stikprøven viser altså, at over halvdelen af børnene, der i de centrale registre optræder som ikke-vaccinerede, rent faktisk er blevet vaccineret.

Forskerne bag studiet håber, at deres resultater kan bane vej for en ny procedure, for eksempel med stikprøver fra de praktiserende lægers journaler, der kan skaffe de korrekte tal på bordet.

SSI: Egen undersøgelse viser også underrapportering

Hos SSI siger afdelingslæge Palle Valentiner-Branth, at SSI’s egen undersøgelse, som omfattede hele landet, også viser, at der en underrapportering på tre til fire procentpoint, og at 87-90 procent derfor er et konservativt bud.

- Denne underrapportering tager vi højde for i afrapportering af Danmarks vaccinationsdækning til WHO, og i det nævnes også i de årlige børnevaccinationsrappporter, siger han.

Palle Valentiner-Branth advarer dog mod risiko for at overestimere underrapporteringen. Han påpeger, at udover at det beskrevne studie fra Århus kun har kigget på en enkelt region, så er der ifølge SSI også andre forhold ved studiet, som kan føre til en usikkerhed i estimatet for underrapportering.

- Endelig skal det nævnes, at læger siden november 2015 har haft pligt til at indberette alle givne vaccinationer direkte til Det Danske Vaccinationsregister. Påbudet følges for langt de fleste lægepraksisser, og det betyder, at vaccinationstallene allerede nu opgøres uden, at vaccinen skal være afregnet mellem lægen og danske regioner, og at en eventuelt manglende afregning derfor ikke betyder, at vaccinationen ikke medregnes i vaccinationsdækningen, siger Palle Valentiner-Branth.

Facebook
Twitter