Professor i havmiljø: Iltsvind gør, at vi skal udtage et landbrugsareal, der svarer til to gange Fyn

De danske fjorde er blottet for liv, og derfor skal vi udlede mindre kvælstof. Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen, da hun indtog talerstolen i forbindelse med Folketingets åbning.

Ordene kommer efter en september måned, hvor de danske fjorde og indre farvande har været ramt af det værste iltsvind i 20 år. Både de stigende havtemperaturer, som følge af klimaforandringerne, og rolige vindforhold har været med til at forværre situationen, men den helt store forklaringen på iltsvindet er udledning af kvælstof til havområderne.

Ifølge Anders Panum Jensen, der er miljødirektør i interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer, er der derfor brug for yderligere reduktioner af de næringsstoffer, som er i vores fjorde.

I Deadline vedkender Panum Jensen sig, at landbruget her har et ansvar:

- Der er ingen tvivl om, at landbruget står for hovedparten af det kvælstof, der bliver udledt fra dansk land, lyder det fra miljødirektøren i Landbrug og Fødevarer.

Ifølge en af landets førende havmiljøeksperter, Stiig Markager, der er professor i Marin biodiversitet ved Aarhus Universitet, er det da også udelukkende landbruget, der kan gøre noget ved problemet. Der skal derfor ske drastiske ændringer, siger Markager.

- Vi er nødt til at udtage landbrugsjord. Vi er nødt til at trække os tilbage og lade være med at dyrke så meget land. Det areal, der skal udtages, er omkring to gange Fyns areal.

Ifølge Landbrug og Fødevarer er landmændene dog allerede i fuld gang med at udtage de 100.000 hektar lavbundsjorde, som er en del af Landbrugsaftalen fra 2021.

- Det, vi mangler, er, at staten laver en aftale med kommunerne om at nå de her mål, og så skal kommunerne selvfølgelig også have penge til de omkostninger, de har, lyder det fra Anders Panum Jensen.

Men står det til Stiig Markager er det ikke rimeligt, at landbruget bliver betalt fuldstændigt for at afgive deres jord.

- Udgangspunktet med miljøforvaltning her i landet er, at forureneren skal betale. Her vender landbruget det om og siger: Vi skal betales for at lade være med at forurene.

Se hele udsendelsen af Deadline på DRTV