Professor i miljømedicin om pesticidfund i drikkevand: Det her ser grimt ud

Nye fund af pesticidrester i drikkevandet bekymrer ekspert, selv om fundene ikke i sig selv er sundhedsskadelige

Professor i miljømedicin Philippe Grandjean er bekymret over, at forskellige rester fra pesticider finder vej til drikkevandet

En række vandværker kæmper lige nu med rester fra pesticider i drikkevandet. På under en uge, har vandforsyningen i Odense Kommune lukket to vandværker.

Philippe Grandjean er professor og ekspert i miljømedicin hos Syddansk Universitet i Odense. Han arbejder blandt andet med at kortlægge konsekvenserne af de pesticidrester, der finder vej til danskernes drikkevand.

- Der er ikke nogen som helst sundhedsmæssig risiko, som det ser ud nu, og man kunne egentlig godt sige: ”Lad og glemme det her” – men så let er det altså ikke.

Philippe Grandjean har noteret sig, at der den seneste tid er gjort flere fund af pesticidrester i dansk drikkevand. Fundene rejser en række spørgsmål.

- Er det her et øjebliksbillede, der repræsenterer toppen af den bølge, der er på vej ned, eller er det en forløber for det, der er i vente. Det er meget svært at overskue, og jeg tror simpelthen ikke, at der findes undersøgelser, som kan bruges til at forudsige det. Så min konklusion er, det her ser grimt ud, siger Philippe Grandjean

Test ingen garanti for rent drikkevand

Vandværker i Danmark tester med jævne mellemrum drikkevandet for rester efter en række pesticider. Men det er ingen garanti for, at vandet er rent. Vandforsyningen i Odense har netop meddelt at vandværket i Dalum er lukket med øjeblikkelig virkning. Lukning sker som følge af forurening med et ukrudtsmiddel, som blev brugt i roer, rødbeder og løg frem til 1996. Men stoffet er ikke på den officielle liste over, hvad der skal testes for.

Dalum Vandværk i Odense har lukket for vandet til forbrugerne på grund af forurening (Foto: © Dr Fyn)

- Der kan meget vel være nogle stoffer, vi af en eller anden grund ikke har taget med. Med de penge, der er afsat til at lave den her slags analyser, kan man altså ikke undersøge hundredvis af stoffer. Det, er jeg nødt til at sige, er en begrænsning. Samtidigt er det også en begrænsning, at en stor del af de her stoffer simpelthen ikke er blevet ordentligt undersøgt. Specielt for om der kan være risici for giftpåvirkning af et fosters udvikling, konstaterer Philippe Grandjean.

Lukker to vandværker på en uge

Det er anden gang på under en uge, at vandforsyningen i Odense Kommune må lukke et vandværk. I sidste uge lukkede Lindvedværket. Årsagen var den samme: Koncentrationen af Desphenyl-Chloridazon var for høj. Driften på værket er nu omlagt, så der ikke længere kommer pesticidrester over grænseværdierne ud til forbrugerne.

Professor og ekspert i miljømedicin, Philippe Grandjean, er bekymret for fremtiden. Han forklarer, at vi ikke kender den fulde konsekvens af, at forskellige slags pesticidrester bliver blandet sammen i vores drikkevand.

- Der er ikke en akut sundhedsrisiko lige nu. Vi kan sagtens drikke det her vand. Men det jeg ser som det store problem er, at der kan komme endnu mere forurening af grundvandet, fordi det her er bare nogle midler, der er på vej nedad. Det her skal altså tages alvorligt. Der er lidt af en bombe under fremtidens anvendelse af grundvandet.