Professor og universitet frifindes i opsigtsvækkende sag om seksuel chikane og hvervning til kristent trossamfund

En professor er i dag blevet frikendt for at have forsøgt at hverve en ph.d-ansøger til et kristent trossamfund, som han har en central position i.

Det er endnu uvist, om dommen bliver anket. (Foto: © (Grafik) Morten Fogde Christensen)

I et opsigtsvækkende civilt søgsmål fra sidste år blev Syddansk Universitet, SDU, og en professor på universitetet anklaget for en lang række forhold af en ph.d-ansøger.

Mest centralt, at den pågældende professor skulle have forsøgt at hverve ph.d-ansøgeren til det kristne trossamfund, han var en del af. Og at hun skulle være blevet udsat for forskelsbehandling, fordi hun ikke lod sig hverve.

Samtidig blev professoren også anklaget for at have udsat den kvindelige ph.d-ansøger for seksuel chikane. Faktorer, der ifølge ph.d.-ansøgeren gjorde, at hun måtte sygemelde sig i august 2020.

Men de anklager har Retten i Odense altså ikke fundet bevis for. Da der i dag faldt dom i det civile søgsmål.

- Efter bevisførelsen finder retten ikke, at ph.d.-ansøgeren har påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at professoren har udøvet religiøs chikane eller på anden måde udsat hende for direkte eller indirekte forskelsbehandling i relation til trosspørgsmål, lyder det i dommen.

Samtidig mener retten ikke, at "ph.d-ansøgeren har påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at hun har været udsat for sexchikane eller tilsvarende direkte eller indirekte forskelsbehandling", lyder det.

Derfor skal Yngre Læger, der har ført sagen for ph.d-ansøgeren, betale 62.500 kr. til Syddansk Universitet, mens fagforeningen skal betale 50.000 kroner til Kristelig Fagforening, Krifa, der har ført sagen for professoren.

Baggrunden for dommen er et langstrakt forløb, der tager sin begyndelse i august 2019, og først sluttede, da ph.d.-ansøgeren et år senere sygemeldte sig med svær psykisk sygdom efter knap en måned som deltidsansat på universitetet.

Få et overblik over sagen her. Hanne refererer til ph.d.-ansøgeren, der er anonymiseret.

Af en række mails, DR Nyheder har set, og af stævningen fremgår det, at ph.d.-ansøgeren og professoren drøftede emner som åndelighed og religiøsitet - og ikke kun i en faglig kontekst. Her udleverede professoren blandt andet hovedværket for den kristne trosretning, han følger, til ph.d.-ansøgeren.

Ifølge retten skete de personlige religiøse samtaler på ph.d-ansøgerens eget initiativ.

- Retten lægger vægt på, at ph.d-ansøgeren må anses for at være den, som i e-mailkorrespondancen introducerede religiøsitet på det personlige plan, og at hun selv vendte tilbage til emnet flere gange samt i øvrigt responderede positivt på professorens ytringer om religiøsitet.

- Retten finder således ikke at kunne lægge til grund, at professoren har promoveret sin religiøse overbevisning overfor ph.d.-ansøgeren på en måde, der kan betegnes som utilbørlig, lyder det i afgørelsen.

Professor fik påtale efter advokatundersøgelse

I december 2020 blev der indsendt en klage over professoren til SDU via Lægeforeningen. På baggrund af den, satte universitetet gang i en advokatundersøgelse af Poul Schmith/Kammeradvokaten.

DR Nyheder har ikke tidligere kunnet få oplyst, om den har haft ansættelsesretslige konsekvenser for professoren.

I dommen fremgår det, at undersøgelsen indeholdt "nogle kritikpunkter" mod professoren i forhold til overtrædelse af tavshedspligten ved viderebringelse af helbredsoplysninger i forbindelse med ph.d.-ansøgerens sygemelding.

Derudover blev der blev sat spørgsmålstegn ved professorens mulige rolle som privat åndelig vejleder.

- Professoren var gået for langt i den henseende, og kontakten skulle have været holdt mere på det faglige plan, lød det ifølge dommen fra et vidne i retten.

Viderebringelsen af helbredsoplysninger gav en mundtlig påtale til professoren, står der også i dommen.

Retten i Odense har i dag frikendt både SDU og en professor for omfattende anklager. (Foto: © Claus Fisker, Scanpix Denmark)

Yngre Læger: Uvist om vi anker

Hos Yngre Læger, der har ført sagen og er fagforening for ph.d.-ansøgeren, fastholder man, at det var ansættelsen og ansættelsesforløbet, der førte til ph.d.-ansøgerens sygemelding i august 2020.

- Jeg er virkelig ærgerlig over, at det ikke rakte til en dom, for vi har et medlem, der er blevet sygt af at gå på arbejde, siger Yngre Lægers forperson, Helga Schultz.

Men retten siger jo, at man ikke kan påvise faktiske omstændigheder, der viser, at der er tale om chikane. Anfægter I rettens ord?

- Vi anfægter ikke rettens ord. Men retten har sat grænsen for, hvornår der er tale om chikane, som er ledelsens ansvar, et andet sted end vi har, siger Helga Schultz.

Så I mener stadig, at der er foregået seksuel og religiøs chikane?

- Vi må som fagforening blive ved med at holde fokus på, at man ikke skal blive syg af at gå på arbejde.

Anker I dommen?

- Det er uvist. Lige nu sidder vi og gør os umage for at forstå dommen og få talt med vores medlem.

Men når jeg taler med dig, så lyder det meget klart på dig som om, at der har foregået en chikane, så hvorfor siger I ikke bare, at I anker?

- Lige nu nærstuderer vi dommen, så det er for tidligt at sige noget om.

Ph.d-ansøger: 'Det er totalt utilstedeligt'

DR Nyheder har været i kontakt med den professor, der i dag er blevet frifundet. Han har ikke ønsket at stille op til interview.

Fra den ph.d-ansøger, der står bag det civile søgsmål mod SDU og professoren, lyder det, at hun er skuffet over frifindelsen, men samtidig var forberedt på, at sagen ville være svær at vinde.

Du fastholder stadig, at der er foregået religiøs og seksuel chikane, selvom retten siger, at det er der ikke?

- Det er klart min opfattelse, at der er foregået noget helt uacceptabelt, og jeg synes, det er trist, at vores nuværende love ikke kan fange det. Det er noget, jeg håber, at nogen vil kigge nærmere på.

Stiller du også dig selv spørgsmålet, om du har taget fejl eller har fejllæst noget, når retten nu kommer frem til noget helt andet end dig?

- Nej, jeg føler ikke, at jeg har taget fejl. Jeg oplever, at der er et mismatch mellem, hvad der etisk er forsvarligt, og hvad vores lov på dette område kan fange.

Syddansk Universitet ønsker ikke at stille op til interview, men har sendt en kortfattet skriftlig kommentar.

- Retten i Odense er kommet med en afgørelse. Vi har ikke yderligere at tilføje i denne sag, oplyser SDU.

Fra Krifa, der har ført sagen for den nu frifundne professor, skriver advokat Bjørn Holtze i et skriftligt svar:

- I dette tilfælde har der været to sider af samme sag, hvor parterne ikke har kunnet nå til enighed, og så er det naturligvis op til domstolene at vurdere sagen. I dag har byretten taget stilling, og de har givet vores medlem medhold.