Professor om farlig svinebakterie: Situationen er ude af kontrol

Forsøget på at inddæmme multiresistent svinebakterie har slået fejl, mener professor.

Professor mener, at der skal en ny indsats til for at forhindre farlig bakterie i at brede sig.

Efter udbrud af svinebakterie på plejehjem advarer professor ved mikrobiologi ved Odense Universistetshospital, Hans Jørn Kolmos, om spredningen af den multiresistente svinebakterie MRSA CC 398.

- Landbruget har hele tiden hævdet, at svinebakterien er et arbejdsmiljøproblem, som kun inficerer dem, der arbejder i staldene. Men vi ser en stigende spredning til mennesker uden kontakt til erhvervet, og dermed er situationen ude af kontrol, siger han til DR Nyheder.

Myndighederne har opgivet at begrænse spredning

Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen har opgivet at lokalisere, hvilke svinefarme der er smittede. og hvilke der ikke er.

Myndighedernes strategi er i stedet at undgå, at bakterien slipper ind på sygehusene, hvor den nemmere kan inficere svagelige patienter med lavt immunforsvar. Det gøres ved at screene alle patienter, der har kontakt med svineproduktionen og så isolere dem, der har bakterien.

Men ifølge Hans Jørn Kolmos dur den strategi ikke.

-Når bakterien i stigende grad inficerer almindelige danskere uden kontakt til erhvervet, så fanger man den jo ikke på sygehusene, hvor man kun screener dem, der oplyser, at de har kontakt til erhvervet, siger Hans Jørn Kolmos til DR Nyheder.

Der findes ingen regler for screening af beboere eller ansatte på plejehjem.

200 svinefarme screenes

I 2010 screenede Fødevarestyrelsen nogle få hundreder svinefarme og fandt bakterien på 16 procent.

I 2012 viste en screening på slagterier, at bakterien fandtes på næsten 80 procent af slagtesvinene.

I august forventes resultatet af en ny screening af 200 tilfældigt udvalgte svinefarme, men ifølge Hans Jørn Kolmos bør myndighederne screene alle svinefarmene.

-Det er en forudsætning for at standse eller begrænse spredningen af bakterien, at vi ved, hvor den er, og hvor den ikke er. Så kan man forbyde handel med inficerede dyr til ikke-inficerede farme og på den måde inddæmme problemet, siger Hans Jørn Kolmos til DR.

Gør som i Norge

I Norge er MRSA CC398 fundet på cirka 10 svinefarme. Her er dyrene blevet slået ned og farmene desinficeret, inden nye dyr sættes ind.

De norske myndigheder screener landets 1.150 sobesætninger, og der er indført regler der skal forhindre spredning. Blandt andet forsøger man at undgå, at inficerede farme sælger dyr til ikke-inficerede farme.

-Vi burde gøre som i Norge og prøve at begrænse spredningen mens tid er, siger professor Hans Jørn Kolmos til DR.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk