Professor om gaver til offentligt ansatte: De bør ikke være i tvivl

Der er intet økonomisk loft for gaver til offentligt ansatte. Alligevel er reglerne klokkeklare, mener professor.

Tidligere ansatte i Udenrigsministeriet er blandt de mindst 30 anholdte i sagen om bestikkelse af offentligt ansatte. (Foto: © TORBEN CHRISTENSEN, Scanpix)

Som offentligt ansat er du ikke i tvivl om, hvilke gaver du må tage imod.

Sådan lyder meldingen fra Per Nikolaj Bukh, der er professor på Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet.

- Offentligt ansatte ved godt, hvad man kan gøre, og hvad man ikke kan. Og hvis de ikke gør, så kan de spørge en chef, siger Per Nikolaj Bukh.

Kommentaren falder efter det, der kaldes danmarkshistoriens største korruptionssag, udfoldede sig endnu mere i går med en sigtelse mod yderligere 30 offentligt ansatte fra blandt andet Udenrigsministeriet og Københavns Kommune. De sigtede er mistænkt for at have modtaget gaver med værdier fra omkring 4.000 kroner og helt op til 50.000 kroner.

For selv om der ikke er nedfældet en beløbsgrænse for de gaver, som offentligt ansatte modtager, så er reglerne ifølge Per Nikolaj Bukh ikke til at tage fejl af.

- Det er altid et skøn, og det handler om at bevare sin sunde fornuft. Reglerne er klokkeklare, og det er almen viden, hvad man må og ikke må, specielt i it-branchen hvor der har været så mange sager, siger professoren.

Straffelov og retningslinjer

Straffelovens paragraf 144 dikterer, at offentligt ansatte ikke må modtage, fordre eller lade sig tilsige en gave eller en anden fordel. Og at dette kan straffes med bødestraf eller op til seks års fængsel.

Forvaltningsloven indeholder ikke en lignende bestemmelse, men Moderniseringsstyrelsen (dengang Personalestyrelsen) nedskrev i 2007 retningslinjer for de offentligt ansatte i forhold til gaver, blandt andet for at undgå sager om bestikkelse.

I "God adfærd i det offentlige" står der blandt andet, at:

  • Ansatte bør generelt være yderst tilbageholdende med at modtage gaver i forbindelse med deres arbejde.

  • En ansat, der bliver tilbudt en gave fra en person eller virksomhed, bør således undlade at tage imod gaven, hvis den har sammenhæng med den pågældendes ansættelse i det offentlige. Dette gælder også, selvom gavegiveren hverken har eller har haft en sag under behandling hos myndigheden.

  • Ansatte kan dog modtage mindre gaver i forbindelse med arrangementer af personlig karakter, for eksempel særlige fødselsdage, jubilæer eller afsked. Tilsvarende kan der, for eksempel ved jul eller nytår, modtages meget beskedne lejlighedsgaver for eksempel fra ”faste forretningsforbindelser”.

Tak, men nej tak

Frygten for at havne i en bestikkelsessag betyder ifølge Per Nikolaj Bukh, at mange offentligt ansatte konsekvent siger nej tak også til mindre gaver fra borgere såsom vin og chokolade.

I nogle kommuner puljer man gaverne op og trækker så lod blandt de ansatte om de små anerkendelser fra borgerne.

- Det handler om at løfte det væk fra det personlige plan, så der ikke er tale om, at enkelte beslutningstagere bliver påvirket, siger Per Nikolaj Bukh.

Handler ikke om beløbet

Morten Mark Østergaard er advokat hos Forumadvokater og arbejder blandt andet med at rådgive offentligt ansatte om, hvordan de skal håndtere gave-reglerne eller mangel på samme.

For - understreger han - der er ingen hårde grænser for, hvad en offentligt ansat må modtage.

- Du kan ikke slå op i lov og se, at gaver, der koster mindre end 500 kroner, er ok, siger Morten Mark Østergaard.

Derfor er det op til fortolkning, hvornår det bliver strafbart at modtage en gave, og der er ifølge advokaten en række betingelser, der skal være opfyldt, før vi bevæger os over i paragraf 144.

- Der skal meget til, før vi kommer over i den paragraf. Man skal kunne bevise, at hensigten med gaven har været at påvirke den offentligt ansatte, men hvis man kan det, så betyder gavens størrelse ikke noget. Så kan selv en flaske vin være for meget, siger Morten Mark Østergaard og fortsætter:

- Det centrale er, at gaven ikke må være en betaling for arbejdet, men gerne en anerkendelse af arbejdet.

Som eksempel bruger advokaten nybagte forældre, der efter fødslen gerne må sende en flaske vin til jordemoderen for at sige tak for hjælpen, men ikke må give samme flaske vin i forbindelse med selve leveringen af barnet. For så kan det tolkes som et forsøg på at få en bedre service end andre fødende.

I 2010 blev vejledningen om 'God adfærd i det offentlige', hvori der også er nævnt konkrete eksempler på god gaveskik, suppleret med et notat fra Moderniseringsstyrelsen.

Heri bliver det understreget, at offentligt ansatte selvsagt ikke må tage imod gaver, der har karakter af bestikkelse, da det vil være i strid med straffeloven.