Professor: Skattekommission får et langt og kompliceret liv

Ønsket om løbende afrapportering kan gøre processen omfattende, vurderer Jørgen Grønnegård Christensen.

En skattekommission kan blive mere kompleks end tidligere kommissioner, mener professor. (Foto: ERik Refner © Scanpix)

Der kommer sandsynligvis til at gå et stykke tid, før en skattekommission er nedsat og kan begynde at iføre sig arbejdshandskerne.

Det vurderer Jørgen Grønnegård Christensen, som er professor emeritus i offentlig forvaltning ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

I går tilsluttede Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti sig flere øvrige partiers ønske om en skattekommission. Det har fået skatteminister Karsten Lauritzen (V) til at love, at han ”hurtigst muligt” vil indkalde partierne til drøftelser om kommissionen.

- Drøftelserne vil vare et stykke tid, fordi alle partier deltager, og de skal finde ud af, hvad de vil have fokus på. Derefter skal man forhandle et kommissorium, siger han.

Et kommissorium er en slags opgavebeskrivelse for kommissionens arbejde og kan præciseres for at begrænse tidsforbruget. Men allerede nu er flere folk sandsynligvis i gang med at tænke over, hvordan kommissoriet skal formuleres, tilføjer Jørgen Grønnegård Christensen.

Langvarig afhøring af vidner

Som regel sidder tre personer i en kommission, fortæller Jørgen Grønnegård Christensen. Formanden er typisk en landsdommer, det andet medlem er advokat, og det tredje medlem kan være en juridisk professor eller en person med særlig fagkundskab, som for eksempel en revisor eller en tidligere embedsmand.

Udgangspunktet er, at de tre personer bliver udstyret med et sekretariat og en udspørger, som typisk vil være advokat. Advokaten skal udspørge alle vidnerne i sagen.

Og især den proces kan blive langvarig, forudser Jørgen Grønnegård Christensen:

- Der skal sandsynligvis kaldes rigtig mange vidner til afhøring. Dertil en række ministre og en hærskare af embedsmænd, siger han.

Afrapportering vil blive omfattende

I Socialdemokratiet og Dansk Folkepartis ønske om en skattekommission lød det blandt andet, at man ønsker en løbende afrapportering fra kommissionen. Det kan ifølge Jørgen Grønnegård Christensen blive et stort arbejde.

- Hvis der skal rapporteres løbende, er det umuligt at sige noget om det samlede billede. De tre forskellige hovedproblemstillinger er hver for sig ret omfattende, siger han.

De to partier ønsker, at undersøgelseskommissionen skal se nærmere på sagerne om EFI, udbyttesagen og effektiviseringerne af Skat.

Jørgen Grønnegård Christensen mindes ikke nogle tidligere kommissioner, som på den måde skulle rapportere løbende. Dermed mener han også, at denne kommission vil blive mere kompleks end tidligere kommissioner.

Og det efterlader ham med en række spørgsmål:

- Vi ved ikke, hvad det betyder med rapportering løbende. Når de er igennem EFI-sagen, kommer der så en beretning om det? Og så en ny beretning om udbyttesagen? Skal man starte forfra hver gang? Og vil det retslige efterspil påvirke de nye delberetninger?