Professor: Trafikrapport er halvt arbejde

Trafikforsker Bent Flyvbjerg retter en kraftig kritik mod rapporten fra den Infrastrukturkommission, han selv er medlem af: Prisen på forslagene har været tabu, og dermed er rapporten halvt arbejde, mener han.

Biltrafikken skal reguleres ved hjælp af blandt andet roadpricing, mener Bent Flyvbjerg. Men det har kommissionen ikke måttet diskutere. (© DR)

Regeringen nedsatte i 2006 en Infrastrukturkommission, der fik til opgave at udarbejde en plan for den fremtidige trafik og forsyning i Danmark. Kommissionen fik frie hænder bortset fra én ting:

De måtte ikke beskæftige sig med prisen på initiativerne.

Torsdag udkommer kommissionens rapport, og på samme dag bliver den undsagt af et af kommissionens egne medlemmer, professor Bent Flyvbjerg, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.

Danmark sakker bagud

I et debatindlæg i Politiken retter hen en skarp kritik mod de præmisser, der blev udstukket for kommissionens arbejde.

Han mener, at det har været et surrealistisk scenarium at sætte økonomer og erhvervsfolk sammen for at diskutere, hvordan vi løser fremtidens trafikproblemer, uden at måtte diskutere det vigtigste, nemlig prisen.

Det betyder ifølge Bent Flyvbjerg, at rapporten er blevet et halvt stykke arbejde.

- Danmark sakker endnu en gang bagud på transportområdet i forhold til vores nabolande, skriver han i debatindlægget i Politiken.

Biltrafikken skal reguleres

Rapporten foreslår at løse de stigende trængselsproblemer på veje og jernbanen ved at bygge nyt. Men det er ifølge Flyvbjerg ikke løsningen på problemet.

- Flere tog og busser giver hverken bedre miljø eller mindre trængsel, men blot et større samlet transportarbejde, med mindre der samtidig sættes ind med regulering af biltrafikken, skriver han.

Den vigtigste løsning på dét problem er ifølge Bent Flyvbjerg en roadprice-ordning, men den har Infrastrukturkommissionen slet ikke kunne behandle, da det direkte er et spørgsmål om penge.

- Reguleringen af pris og transportomfang er nødvendig, hvis de voksende problemer med trængsel og klima skal løses, påpeger han.

I stedet regulerer vi trafikken ved hjælp af kødannelse, mener Bent Flyvbjerg.

- I Sovjetunionen havde man køerne foran butikkerne. Vi har køerne på vejene. Begge dele er udtryk for en forældet planøkonomisk tankegang, som næppe passer til en regering, der siger, at den lægger vægt på effektive markeder og gode levevilkår for borgerne.

Fakta : Infrastrukturrapporten

Ifølge Infrastrukturkommissionen bør der fokuseres på seks områder:

  • Ringforbindelserne skal sluttes i hovedstadsområdet - både for jernbaner og for veje.
  • Der skal udarbejdes en særlig plan for udviklingen af infrastrukturerne i byregion Østjylland, det såkaldt Østjyske bybånd fra Randers til Kolding.
  • Der skal sikres en effektiv opkobling af de enkelte landsdele til de overordnede transportkorridorer og knudepunkter.
  • Danmarks porte mod udlandet - havnene - skal indgå som en central del af et effektivt transportnetværk.
  • Intelligente teknologiske løsninger skal sikre optimal udnyttelse af infrastrukturen.
  • Indsatsen for at begrænse transportens miljø- og klimapåvirkning skal intensiveres - bilerne skal forurene mindre og udlede færre drivhusgasser.

Kilde: Infrastrukturkommissionen