Psykiater: Mindfulness er godt for psykisk syge

Nye behandlingsformer giver patienterne mere ansvar. Det virker, mener psykiater.

Psykiater Kirsten Wilkens sætter sine patienter på hårdt arbejde med mindfulness (modelfoto). (© Colourbox)

I mange år har psykiatrisk behandling af alvorligt syge været baseret på brugen af medicin. Men en ny tendens får i stigende grad psykiatere til at anvende alternative teknikker som yoga, åndedrætsøvelser og mindfulness til at behandle psykiske lidelser.

Blandt dem er privatpraktiserende psykiater Kirsten Wilkens, der siden 2007 har brugt mindfulness og yoga i sin behandling af patienter med psykiske lidelser som angst og depression. Og det med stor succes.

Mindfulness er et koncept, der oprindeligt stammer fra buddhismen og handler Ifølge Kirsten Wilkens om at være bevidst nærværende fra øjeblik til øjeblik på en ikke dømmende måde.

- At sanse og registrere, hvad du oplever, uden at sætte nogen ord på det eller bedømme det. Og det er langt sværere, end man lige skulle tro, siger Kirsten Wilkens i Eksistens på P1.

Mere tid - mindre medicin

De nye behandlingsformer som mindfulness betyder ikke, at psykiatere kaster medicinen i skraldespanden.

Kirsten Wilkens ser medicin som et vigtigt redskab, men hun er bekymret over den måde, behandlinger ofte bliver foretaget i dag. Der er nemlig ofte meget dårlig tid til den enkelte patient, mener hun.

- Og så bliver det jo medicinen, der får lov til at dominere, mens omsorgen for patienten kommer til at ligge et andet sted. Det giver et fragmenteret behandlingsforløb, og det hjælper ikke på nogen måde, siger Kirsten Wilkens.

I mange tilfælde er medicinen afgørende for, om patienter får det bedre, mens andre kun får mindre eller ingen glæde af den. Det at tage medicin er ofte den nemme løsning både for patient og psykiater, mener Kirsten Wilkens. Det er nemt og billigt, men risikerer at pacificere patienten.

Behandling er hårdt arbejde

Med Kirsten Wilkens mindfulness-behandling tager patienten i højere grad ansvar for sit liv og kan selv være med til at bekæmpe sin sygdom.

- Derfor må jeg også sige til mine patienter, at det er udfordrende at få en behandling hos os, for du skal selv arbejde. Det er hårdt og kræver mod. Alt det, du i årevis har forsøgt at løbe væk fra, bliver du nu nødt til at se i øjnene, siger Kirsten Wilkens.

Hun ser ikke nogen konflikt imellem medicin og mindfulness, for det er ikke et enten-eller for psykiaterne. De nye behandlingsformer skal bruges ved siden af de gamle til at udfylde et psykologisk behov, der længe har været overset i psykiatrien.

- Og det er helt i tråd med den moderne neurovidenskab. Kun når kroppen, følelserne og tankerne arbejder sammen, får vi et helt menneske, siger hun.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk