Psykiater på Sjælland har været til fare for patientsikkerheden

Efter kritik har overlæge mistet retten til at arbejde som psykiater midlertidigt.

Overlægen, der nu har mistet retten til at arbejde som psykiater midlertidigt, har ordineret medicin på uforsvarlig vis, ifølge Styrelsen fra Patientsikkerhed. (© Stock exchange)

En psykiater har ved flere lejligheder behandlet patienter på en måde, som ikke er faglig forsvarlig.

Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i sin afgørelse om en overlæge, der har været ansat i Psykiatrien Vest i Region Sjælland siden 2014.

Styrelsen for Patientsikkerhed har midlertidigt frataget overlægen retten til at arbejde som psykiater.

Det sker ud fra en samlet vurdering, hvor der også indgår kritik fra tidligere ansættelser, fremgår det af en pressemeddelelse fra Region Sjælland.

Har ordineret uforsvarligt

I sin afgørelse skriver Styrelsen for Patientsikkerhed, at psykiateren:

- i en række tilfælde har ordineret på uforsvarlig måde og herved udgjort en ikke uvæsentlig fare for patientsikkerheden i forbindelse med sin behandling af psykiatriske patienter.

Af afgørelsen fremgår det også, at psykiateren ved flere lejligheder ikke har sikret, at patienterne ikke udviklede alvorlige bivirkninger efter behandling med høje doser af medicin.

Én fejl er én for meget

Helt konkret rejser Styrelsen for Patientsikkerhed kritik af fem patientforløb i Psykiatrien Vest.

I to af de fem forløb vurderer styrelsen, at overlægen ”har handlet på en meget kritisabel måde, som kunne bringe patientsikkerheden i fare.”

Det oplyser Region Sjælland, hvor vicedirektør i Psykiatrien, Søren Bredkjær, tager sagen alvorligt.

- Én potentiel fejl i behandlingen af vores patienter er én fejl for meget. Vi vil nu studere afgørelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed nøje, og i den forbindelse vil vi også tilbyde de fem patienter fornyede samtaler, udtaler han.

Under supervision

Allerede ved ansættelsen af psykiateren i Psykiatrien Vest i 2014 blev han sat under supervision, fordi han tidligere var blevet kritiseret.

Sundhedsstyrelsen vurderede dengang, at psykiateren godt kunne tiltræde stillingen.

Styrelsen for Patientsikkerhed kritiserer nu også den ledende overlæge for Psykiatrien Vest.

Ifølge regionen sker det, fordi den ledende overlæge ”ikke i tilstrækkeligt omfang har opfyldt sine forpligtelser som dén, der skulle forestå supervisionen” af psykiateren.

Kritikken af den ledende overlæge har dog ikke karakter af påbud eller begrænsninger.

Endnu en sag i rækken

Sagen om den omstridte psykiater i Region Sjælland kommer, efter at DR Nyheder har afsløret flere sager, hvor psykiatere har været til fare for deres patienter.

En sag handler om en hjerneskadet psykiater fra Vestjylland, der praktiserede i ni år, før Sundhedsstyrelsen stoppede ham i 2013.

Gennem årene var han involveret i dødsfald og alvorlige fejlbehandlinger. Sidste forår fraskrev den hjerneskadede psykiater sig frivilligt retten til arbejde som læge.

En anden sag handler om en psykiater fra Fyn. Efter afsløringen i marts 2015 suspenderede Sundhedsstyrelsen øjeblikkeligt psykiaterens ret til at arbejde som læge af hensyn til patienternes sikkerhed.

Du kan læse mere om de to sager på vores temaside her. Den omstridte psykiater fra Psykiatrien Vest i Region Sjælland kan du læse mere om hos Dagens Medicin, der løbende har dækket sagen.

Facebook
Twitter