Psykiatersagen: Særlov skal sikre erstatning til fejlbehandlede patienter

En række politikere kræver, at sundhedsministeren sørger for, at hjerneskadet psykiaters patienter får erstatning.

Mens Liselott Blixt (DF), Stine Brix (Enhedslisten) og Ozlem Cekic (SF) vil have en særlov for erstatning til psykiaters patienter, tøver Venstres Sophie Løhde (tv). (Foto: DR © DR)

Flere politiske partier vil have sundhedsminister Nick Hækkerup (S) til at sikre alle fejlbehandlede patienter fra den hjerneskadede psykiater adgang til søge erstatning - uanset om deres sag er faldet for forældelsesfristen på tre år.

Det skal ske med en ny særlov.

- Det er systemet, der har svigtet, og derfor er det mest retfærdigt, at patienterne får ret til at søge erstatning, selvom forældelsesfristen på tre år er overskredet, siger SF's sundhedsordfører, Özlem Cekic.

Dansk Folkeparti og Enhedslisten støtter kravet, mens Venstre onsdag kom med uklare meldinger.

Også særlov om screeninger

Nick Hækkerup skal på et samråd i dag svare på, om han er parat til at foreslå en særlov.

Özlem Cekic henviser til, at Nick Hækkerup sidste år lavede en lignende lovændring.

- Da der var patienter, der ikke blev indkaldt til screening for livmoderhalskræft, sagde ministeren, at systemet havde svigtet, og han lavede en særlov. Sindslidende patienter burde sidestilles med dem, der har fysiske sygdomme, og få samme ret, når systemet har svigtet, siger Özlem Cekic.

Svært at få erstatning

Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri er glad for forslaget om at ophæve forældelsesfristen for erstatninger i psykiatersagen, men mener, at politikerne derudover skal sætte en ekstra pose penge af, så de fejlbehandlede patienter har en reel chance for at få erstatning

- Vi ved, at mennesker med psykisk sygdom, der bliver fejlbehandlet, ofte står uden for arbejdsmarkedet, og dermed kan de ikke få erstatning. For det er især tabt arbejdsfortjeneste, der udløser erstatning, når det gælder fejlbehandlinger, siger generalsekretær i Bedre Psykiatri, Thorstein Theilgaard.

Det bekræfter erstatningsadvokat Bo Hansen fra advokatfirmaet HjulmandKaptain. Han mener, at der både skal en fond og nogle lempeligere regler til for at sikre de fejlbehandlede patienter i psykiater-sagen erstatning.

- Meget få af de her psykiatriske patienter vil kunne dokumentere, at de har haft et erhvervsevnetab eller en tabt arbejdsfortjeneste eller for den sags skyld, at de er påført varige men. Og kan de ikke dokumentere nogle af de poster, kan de stort set ingen erstatning få, siger Bo Hansen.

Minister ikke afvisende

I forhold til spørgsmålet om forældelsesreglerne, som skal drøftes på samrådet i dag, vil Nick Hækkerup ikke afvise, at det kan komme på tale at se på dem.

- Men i første omgang vil jeg til bunds i den her sag, og derfor har jeg også taget initiativ til en omfattende undersøgelse af hele sagen, siger sundhedsminister Nick Hækkerup i en skriftlig kommentar til DR Nyheder.

Hvad angår erstatningernes størrelse henviser sundhedsministeriet til, at patientskadeerstatninger udmåles efter reglerne i erstatningsansvarsloven, der hører under Justitsministeriet.

Fire har fået erstatning

Patienterstatningen oplyser til DR Nyheder, at den indtil nu har tilkendt erstatning til fire tidligere patienter fra den hjerneskadede psykiater. I fire sager er der givet afslag, men to af de sager, har Patientforsikringen genoptaget, fordi den har vurderet, at der er kommet nye oplysninger i sagen.

Det tredje afslag er sket med henvisning til forældelsesfristen, og fjerde afslag er blevet anket til Ankenævnet for Patienterstatning.

I år har yderligere 10 tidligere patienter hos psykiateren søgt om erstatning, og Patienterstatningen er ved at indhente journaler i sagerne.

- Når vi skal træffe afgørelser i de sager, er det klart, at de oplysninger, der har været fremme om den pågældende psykiater, vil indgå, siger direktør i Patienterstatningen, Karen-Inger Bast.

Erstatning til Mejlhede-patienter

Efter at DR Nyheder i 2013 bragte sagen om psykiateren Arne Mejlhede frem har mange af hans patienter søgt erstatning.

Indtil videre har 34 fået anerkendt deres sag og 61 har fået afslag. Fem af dem har fået afvist deres sag med henvisning til den tre-årige forældelsesfrist, oplyser Patienterstatningen.

Der er samråd i sagen kl. 14.00.

Du kan læse mere om sagen på vores temaside her, og hvis du mener at have oplysninger i sagen, hører vi gerne fra dig på psykiatri@dr.dk