Psykiatri i Holstebro må lukke: Mangler ikke patienter, men mangler læger

Der mangler mindst 113 psykiatere, viser opgørelser, som DR har indsamlet fra landets regioner.

Psykiatrisk afdeling på Holstebro Sygehus lukker 1. februar, fordi det ikke har været muligt at genbesætte afdelingens to speciallægestillinger. (Foto: © Mr. Niels Aage Skovbo, Vest.rm.dk)

P1 står der på skiltet til den psykiatriske afdeling på Holstebro Sygehus. Men fra 1. februar er skiltet væk. Afdelingen lukker og slukker, fordi det ikke har været muligt at skaffe to speciallæger til at tage sig af patienterne.

- Vi er nødt til at lukke afdelingen for at sikre kvalitet og kontinuitet i behandlingen af de psykiatriske patienter. Det kan vi ikke sikre, når der ikke er nogen læger, forklarer oversygeplejerske Betina Funder Jeppesen.

Oversygeplejerske Betina Funder Jeppesen, fortæller, at Holstebro Sygehus har fået nul ansøgninger til de ledige speciallægestillinger.

Det er ikke kun Vestjylland, der er ramt af mangel på psykiatriske speciallæger. Mindst 113 stillinger er lige nu ledige i hele Danmark, viser en sammentælling af opgørelser fra regionerne, som DR har indhentet.

Formand for Danske Regioner og Region Midtjylland socialdemokraten Bent Hansen siger, at manglen på læger skaber store problemer.

- Det er svært at få vagtplanerne til at hænge sammen, og det er svært at få den fornødne tid til behandlingen. Økonomisk betyder det også, at vi er nødt til at trække rigtigt meget på overarbejde og vikarhjælp udefra, og det er ofte ret dyrt, siger Bent Hansen.

14 vikarbureauer var i gang uden succes

I Holstebro er der kæmpet for at få de ledige stillinger besat.

14 vikarbureauer har været på opgaven, potentielle læger er blevet spurgt, og der er blevet lokket med ekstra penge i lønningsposen til dem, der vil løse opgaven.

Men på trods af anstrengelserne har der ikke været en eneste ansøgning. Det betyder, at patienterne nu skal flyttes til Herning og Viborg. Betina Funder Jeppesen forsøger at se lyst på situationen:

- Når det ikke kan være anderledes, må vi glæde os over, at vi trods alt opretholder det samlede antal sengepladser.

Lukning uundgåelig

Oversygeplejersken er særligt bekymret over, at de 17 sengepladser senere skal flyttes endnu engang. Om tre år skal det nye store sygehus i Gødstrup ved Herning stå klart. Her er det nemlig planen, at hele psykiatrien i Vestjylland skal samles.

Betina Funder Jeppesen havde gerne undgået at flytte patienterne nu. Men der er ikke andre løsninger, siger Bent Hansen.

- Det er selvfølgeligt rigtigt ærgerligt, at man er nødt til at tage den konsekvens, men når der mangler speciallæger, og man skal have dækket vagten også klokken 2 om natten og i weekenden, så er man nødt til at samle patienterne på færre adresser.

Bent Hansen har som formand for Danske Regioner et medansvar for, at der mangler læger i psykiatrien. Her i videoen kan du høre ham svare på, om han har fejlet:

Hele landet ramt af mangel på speciallæger i psykiatri

Selvom manglen på speciallæger lige nu går hårdt ud over patienter og ansatte på Holstebro Sygehus, så det langt fra kun her, der er problemer.

Der er ubesatte psykiatriske speciallægestillinger i hele landet, viser regionernes opgørelser. Region Hovedstaden og Region Sjælland er hårdest ramt. Her mangler der tilsammen 75 specialister.

I Region Syd opgør man ikke det eksakte antal ubesatte stillinger, men man genkender problematikken med for få speciallæger i psykiatrien.

Studerende fravælger psykiatrien

Manglen på speciallæger til det psykiatriske arbejde skyldes blandt andet, at det er svært at få medicinstuderende til at interessere sig for det psykiatriske arbejde.

En lang række uddannelsesstillinger står ubesatte, og uanset hvilke krumspring regionerne gør sig, lykkes det ikke at tiltrække nok medicinstuderende.

- Når der så er muligheder for at gå til nogle specialer, man synes er mere attraktive, så gør man det. Det er rigtigt ærgerligt, for der er mange patienter, der har brug for, at der kommer flere speciallæger i psykiatrien, forklarer Bent Hansen.

Oversygeplejerske Betina Funder Jeppesen forstår ikke den manglende interesse for psykiatrien:

- Vi synes, at det er et spændende speciale, og der er simpelthen flere, der skal i gang med at tage det speciale, siger hun

Flere psykiatriske patienter i fremtiden

Problemerne med lægemanglen ser ud til at fortsætte et godt stykke frem i tiden.

Antallet af patienter i psykiatrisk behandling er på fire år steget med mere end 25 procent. I 2011 var der i alt 117.876 patienter. I 2015 var det tal steget til 148.304.

Ifølge vicedirektøren for psykiatrien i Region Nordjylland, Jan Mainz, er der ikke tegn på, at den udvikling stopper:

- Der er mange patienter, der bliver henvist til psykiatrien, så problemet vil vokse i fremtiden.

Også Formand for Danske regioner, Bent Hansen, får panderynker, når han kigger i krystalkuglen:

- Særligt voksenpsykiatrien er udfordret. Det er rigtigt svært at få stillingerne besat, og der vil være en lang årrække, hvor vi vil have svært ved at få speciallæger nok.

Lang vej til behandling

På afdelingen i Holstebro har man mærket den yderste konsekvens. For en række patienter bliver afstanden til den psykiatriske hjælp i fremtiden op mod 100 kilometer. Det vækker bekymring hos patienterne.

- Patienter og pårørende har selvfølgelig en interesse i, at behandlingen er tæt på i forhold til, hvor de bor, forklarer oversygeplejerske på psykiatrisk afdeling i Holstebro, Betina Funder Jeppesen.

Bent Hansen anerkender, at de lange afstande er en udfordring:

- Der, hvor man har lange indlæggelsestider, der har det da betydning, om man kan få besøg af sit sociale netværk og familie. Det skal vi da tage alvorligt. Men vi kan ikke skaffe de speciallæger her og nu. Det har konsekvenser, og det er rigtig ærgerligt.

Ingen forhåbninger om en mirakelkur

I de her dage arbejder Lægedækningsudvalget på forslag til, hvordan manglen på speciallæger blandt andet i psykiatrien kan løses. Anbefalingerne forventes at komme senere i denne uge.

Men Bent Hansen har ikke den store tro på, at der kommer hurtige løsninger på bordet:

- På en dag, hvor jeg er overoptimist, kan jeg da godt håbe, at man finder ud af et eller andet, der ikke er prøvet før, men der er prøvet rigtig mange ting, så jeg forventer ikke en revolution, siger han.

Det forventes, at lægedækningsudvalget fremlægger sine anbefalinger i denne uge.