Psykiatriske diagnoser skal kunne efterprøves

Pårørendeforening kræver ret til 'second opinion' for psykisk syge.

Alle tidligere patienter fra den omstridte psykiater Arne Mejlhede mulighed for at få en ny vurdering. Men alle psykisk syge burde have ret til en 'second opinion', mener Bedre Psykiatri. (© AP Graphics)

Landsforeningen Bedre Psykiatri mener, at psykiatriske patienter skal have ret til at få deres diagnose efterprøvet.

- Hvis man er bekymret for, om man har fået en rigtig diagnose, vil det være fantastisk at have et uvildigt sted, hvor man kan gå hen og få en 'second opinion', siger foreningens generalsekretær, Thorstein Theilgaard.

- Det er jo supervigtigt, at man får den rigtige diagnose, så man kan få den rigtige behandling og komme videre med livet.

Bedre Psykiatri vil rejse forslaget i regeringens Psykiatriudvalg. Udvalget er ved at forberede anbefalinger til en omfattende plan for det psykiatriske område, som sundhedsminister Astrid Krag vil fremlægge til efteråret.

Store følger af forkert diagnose

DR afdækkede i april, hvordan psykiateren Arne Mejlhede i Hobro i årevis har fejlbehandlet patienter uden at myndighederne har stoppet det. For flere af hans patienter har det haft store følger, at han har givet dem en alvorlig diagnose, som der ikke har været hold i.

En af dem er Jan, som ikke ønsker sit fulde navn frem. Han kom kun til en enkelt konsultation hos Arne Mejlhede for at blive udredt for ADHD. Han gik derfra med en besked om at han, udover at have ADHD, også var psykopat, og at han skulle tage sovepiller, selvom han ikke havde særlige søvnproblemer.

Jan indløste aldrig recepten på sovepiller og valgte at glemme alt om Mejlhede og den diagnose, han havde stillet. Men da han senere skulle i gang med en uddannelse til behandler, kom den alvorlige diagnose i vejen.

Uddannelse blev bremset

Jan var blevet optaget på uddannelsen, og kommunen havde indstillet ham til revalidering. Men da kommunen fik hans helbredsoplysninger fra Arne Mejlhede, trak den løftet tilbage.

- De sagde, at de ikke kunne støtte op om noget som helst, for på baggrund af den diagnose var jeg jo ikke egnet til at arbejde med mennesker overhovedet. Jeg forsøgte at tale med min sagsbehandler, men jeg tror faktisk vedkommende var lidt bange for mig på baggrund af diagnosen, siger Jan.

I papirerne stod der, at Jan var paranoid dyssocial - dét som tidligere blev kaldt psykopat.

Jan måtte opgive uddannelsen, men gik i stedet i kamp for at få en ny diagnose.

Diagnosen omstødt

Det lykkedes, via egen læge, at blive henvist til en psykiatrisk specialafdeling. Her blev Jan grundigt udredt, og efter seks konsultationer af halvanden times varighed, lød vurderingen, at der ingen tegn var på, at Jan var paranoid dyssocial. Han har alene en lettere opmærksomhedsforstyrrelse, der svarer til ADHD.

Herefter har Jan søgt og fået bevilget revalidering, og han kom i april i gang med den uddannelse til behandler, han har brændt for.

- Det har jo kostet mig to år af mit liv. Eller det har i hvert fald sat mig to år tilbage i forhold til den uddannelse, jeg gerne ville have, fordi jeg skulle forfra gennem hele systemet en gang til, siger Jan.

Jans fulde identitet er redaktionen bekendt, og DR har set hans papirer med de to forskellige diagnoser.

Ny vurdering ved tvivl

Region Nordjylland har efter DR's afdækning af sagen givet alle tidligere patienter fra Arne Mejlhede mulighed for at få en ny vurdering, hvis de bliver henvist af egen læge.

- Det er fint, men vi efterlyser at man indfører muligheden for en 'second opinion' for alle psykiatriske patienter, siger generalsekretær i Bedre Psykiatri, Thorstein Theilgaard.

- Mange af patienterne vil ikke have brug for det, men hvis man kommer i tvivl om, hvorvidt man har fået den rette diagnose, er det vigtigt at man kan gå et andet sted han og få en ny vurdering. Det vil være til gavn for både samfundet, for den enkelte patient, og for de pårørende, siger Thorstein Theilgaard.

Han påpeger, at forkerte diagnoser kan føre til forkert behandling.

- Og medicin inden for psykiatrien kan have meget alvorlige bivirkninger, f.eks. voldsom overvægt, så det er vigtigt at få den rigtige diagnose, siger Thorstein Theilgaard.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar til sagen fra psykiateren Arne Mejlhede.

Har du selv lignende erfaringer eller har du fået omgjort en alvorlig diagnose, hører vi gerne fra dig på

Facebook
Twitter