Psykisk syge får nye sats-millioner

Satspuljepartierne har besluttet af afsætte 336 millioner kroner over de næste fire år til initiativer på psykiatriområdet.

336 millioner fra satspuljen skal hjælpe de psykisk syge over de næste fire år. (Foto: DR © DR)

Den sociale indsats overfor personer med sindslidelser og psykiske vanskeligheder skal styrkes. Det er partierne bag satspuljeforliget enige om.

Derfor er der afsat 336 millioner kroner til initiativer på området i den nye satspuljeaftale, som blev præsenteret i dag. Pengene vil blive brugt over de næste fire år.

Nye initiativer

Formålet med initiativerne er at sikre en mere sammenhængende og mere individorienteret indsats. Meningen er, at de sindslidende skal have den nødvendige støtte til at kunne leve et selvstændigt liv med egen bolig, familie, netværk, uddannelse og job.

Socialordfører for De Radikale Anne Geisler Andersen glæder sig over, at aftalen indeholder en række nye initiativer, som kan forebygge, at psykisk syge ender på gaden.

- 18 procent af de personer, der bliver smidt ud af deres bolig, har en psykisk lidelse. Derfor er det meget vigtigt, at der nu bliver sat penge af til en ekstra indsats for at hjælpe dem til at opretholde et liv i egen bolig, så de ikke risikerer at ende på gaden, siger Anne Geisler Andersen.

Hun ærgrer sig dog over, at det psykiatriske hospital Sct. Hans i Region Hovedstaden samtidig skærer ned på antallet af sengepladser.

Indsat for børn og unge

- På den måde bliver det hele desværre lidt frem og tilbage, siger hun.

SF's socialordfører, Özlem Sara Cekic, er især glad for, at der er sat penge af til en stærkere og tidligere indsats blandt børn og unge.

- Det er et underprioriteret område, og derfor er det godt, at vi nu vil gøre en større indsats for at få fat på de her børn og unge, før de ender på et psykiatrisk afsnit. Det er for eksempel rigtig godt, at vi nu laver en tidlig opsporing på uddannelsesstederne. Jeg tror, en sådan forebyggende indsats vil batte noget, siger Özlem Sara Cekic.

Hun er også begejstret over, at der nu er afsat penge til en styrket indsats overfor børn i 15-18 års alderen, som har været udsat for seksuelt misbrug.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk