Psykisk syge flygtninge udvises

Småkriminalitet har store konsekvenser for psykisk syge flygtninge. Får man udvisningsdom, erstattes retten til humanitær opholdstilladelse med en billet hjem.

Der bliver slået hårdt ned på småkriminalitet blandt psykisk syge flygtninge. De bliver udvist, og skal være ude af landet i to år, før de igen må søge om opholdstilladelse. En psykiater siger, at de psykisk syge ikke laver kriminalitet med vilje. (© AP Graphics)

Normalt giver vi humanitær opholdstilladelse til flygtninge, som lider af en alvorlig psykisk sygdom.

Men hvis den psykiske lidelse fører til, at vedkommende begår noget ulovligt, er det en anden sag. For psykisk syge flygtninge har ingen mulighed for humanitær opholdstilladelse, hvis de får en udvisningsdom.

Og listen over forbrydelser, som kan give udvisningsdom, er blevet længere i takt med, at loven er blevet strammet de seneste år. En forbrydelse, som straffes med 10 dage i fængsel, kan nu udløse en udvisning.

Psykisk syge laver ikke kriminalitet med vilje

- Jeg synes, at det er meget vanskeligt, når en person, som ikke selv ved, at han er alvorligt psykisk syg, udvises på baggrund af at han laver kriminalitet. Det skyldes vrangforestillinger og hallucinationer, og det er jo ikke noget, vedkommende gør med vilje, siger Helle Hougaard, som er overlæge i psykiatri på Sct. Hans Hospital i Roskilde.

Flere af hendes patienter er udvisningsdømte, som afsoner behandlingsdomme.

Helle Hougaard understreger, at mennesker med en svær sindslidelse reagerer på omgivelserne ud fra en psykotisk forståelse af verden, som ikke svarer til den måde, vi andre ser verden på.

Udvisningsdom skal afsones før ny ansøgning

Men Udlændingeloven dikterer, at man først kan søge humanitær opholdstilladelse to år efter, man har afsonet en udvisningsdom. I mellemtiden skal man vende hjem.

Toårsreglen grunder ifølge Integrationsministeriet i, at man ikke ønsker at huse kriminelle udlændinge i Danmark.

Da Udlændingeloven blev ændret i 1998, anbefalede det lovforberedende udvalg, at toårsreglen blev streget, fordi syge udlændinge kommer i klemme, men alligevel kom den med i den endelige lov, som Folketinget vedtog.