Psykolog om klients mand: Han sidder jo og spiller pik

Venstre og DF kalder socialministeren i samråd efter flere sager om svigt hos Psykolognævnet.

Sagen, som denne artikel omhandler, er en af flere sager i DR’s afdækning af Psykolognævnet. (Foto: GRAFIK: Mads Rafte Hein)

I juli i år blev autoriseret psykolog fra Frederikssund Michael Nissen sat under skærpet tilsyn af den offentlige tilsynsmyndighed Psykolognævnet for at have opført sig grænseoverskridende over for en voksen patient, som han havde i behandling for ”incest eller andre seksuelle overgreb”.

Ifølge nævnets offentliggjorte afgørelse sendte Michael Nissen i løbet af 2018 en række mails til patienten, hvor han ifølge Psykolognævnet kom med ”uprofessionelle, ubalancerede og grænseoverskridende” udtalelser.

Nu viser det sig, at Psykolognævnet ifølge en ekspert burde have givet psykologen kritik for upassende opførsel over for en anden klient allerede i 2016.

Selvom han dengang erkendte og beklagede sin upassende opførsel, gav Psykolognævnet ham aldrig kritik for det.

Det afslører DR’s podcastserie ”Det Perfekte Offer 2”.

Sagen er en af flere sager i DR’s afdækning af Psykolognævnet, som nu får Venstre og Dansk Folkeparti til at indkalde socialminister Astrid Krag (S) i samråd.

Gættede på at klients mand onanerede

I 2015 klager en kvindelig klient over sin psykolog Michael Nissen til Psykolognævnet.

Kvinden ønsker at optræde anonymt af hensyn til sig selv og sin familie, og derfor kalder vi hende i det følgende for Lone. DR kender hendes rigtige identitet.

I Lones klage, som P1 Dokumentar har gennemgået, beskriver hun blandt andet en situation, hvor psykologen afbryder hende i terapien, mens hun er ved at fortælle om sin daværende ægtemand.

Ifølge Lone skal hun til at fortælle om en situation, hvor hendes mand sidder i stuen og drikker te, da hun kommer ud af badet. Men det når hun ikke at fortælle, før hun bliver afbrudt af psykologen.

- Jeg er ved at tale om mit ægteskab, og så fortæller jeg så, at jeg har været i bad og så går jeg ind i stuen til min mand. Og så afbryder psykologen mig og siger: "Ja, og der sidder han jo og spiller pik".

- Det er sådan en oplevelse af, at psykologen træder over mine grænser hele tiden, fortæller Lone i podcastserien.

Episoden er blot én af en række grænseoverskridende oplevelser hos psykologen, som Lone beskriver i sin klage til Psykolognævnet.

I psykologens høringssvar til Psykolognævnet, som P1 Dokumentar er i besiddelse af, erkender psykologen at være kommet med kommentaren om, at Lones mand ”sidder og spiller pik”. En kommentar, som han beklager.

Men da Psykolognævnet senere træffer afgørelse i sagen, får Michael Nissen ikke kritik for at have opført sig upassende.

Og det er problematisk, mener lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet Kent Kristensen.

- Når man ser på det høringssvar, psykologen giver, fremtræder det som en ren tilståelsessag. Det betyder, at Psykolognævnet i 2016 ikke får givet psykologen kritik en adfærd, som psykologen skal gå ind og korrigere, så han ikke fremadrettet kommunikerer på den måde med sine patienter, siger Kent Kristensen, der henviser til, Michael Nissen altså tre år efter Lones sag igen opførte sig grænseoverskridende over for en patient, der havde været udsat for incest.

Men det er ikke den eneste fejl, Psykolognævnet begår i forløbet, vurderer Kent Kristensen.

Nævnet indhenter ikke mails

Lone gør i sit klageforløb flere gange Psykolognævnet opmærksom på, at der findes mails, som hun selv har slettet, der dokumenterer, at psykologen opførte sig grænseoverskridende over for hende.

Hun opfordrer derfor flere gange Psykolognævnet til at bede psykologen om at udlevere mailkorrespondancen, viser dokumenterne, som P1 Dokumentar har gennemgået.

Men selvom psykolog Michael Nissen skriver til Psykolognævnet, at der har været mailudveksling mellem ham og Lone, indhenter nævnet aldrig korrespondancen.

- I det øjeblik man ikke har de mails som en del af sagsoplysningen, kan man jo heller ikke tage stilling til den kommunikation, om den har været grænseoverskridende, og om han har haft de henvendelser til hende, som Lone fortæller, han har haft, siger Kent Kristensen.

Da Psykolognævnet afgør Lones klage i maj 2016, får psykolog Michael Nissen kritik for at have brudt sin tavshedspligt og for at have ringet til Lone undervejs i klageforløbet. Men han får ikke kritik for at have opført sig upassende, flirtende eller grænseoverskridende.

En afgørelse, der ikke er dækkende, vurderer Kent Kristensen.

- Afgørelsen er jo ikke dækkende for de forhold, der bliver klaget over. Når man vælger ikke at indhente de oplysninger, der er nødvendige for at tage stilling til sagen, så afstår man jo også samtidig for at træffe afgørelse. Og det, vi ved i Lones sag, er, at den samme psykolog får kritik for noget tilsvarende i en anden klagesag senere hen. Så Psykolognævnet har en praksis, hvor det vil føre til kritik. Men det gør det ikke i Lones sag, og det kan det ikke gøre, fordi nævnet ikke indhenter de oplysninger, der er nødvendige for at kunne træffe afgørelsen, siger Kent Kristensen.

Kent Kristensen henviser til, at Michael Nissen i den seneste sag har fået alvorlig kritik og er blevet sat under skærpet tilsyn på baggrund af netop mailkorrespondance med sin patient.

Psykolognævnet har ikke ønsket at svare på kritikken.

Socialminister kaldes i samråd

Sagen er en af flere sager om svigt hos Psykolognævnet, som DR for nylig har afdækket i podcastserien ”Det Perfekte Offer 2”, og som nu får Venstre og Dansk Folkeparti til at indkalde social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i samråd.

- På baggrund af de sager, DR har bragt frem, har jeg brug for at høre, hvad ministeren vil gøre for at sikre, at borgerne trygt kan gå til psykolog og regne med, at systemet er der til at gribe ind, hvis der er psykologer, der misbruger og udnytter patienternes tillid, herunder hvis de har begået kriminelle handlinger, siger socialordfører for Dansk Folkeparti, Karina Adsbøl til P1 Dokumentar.

Både Dansk Folkeparti og Venstre kræver blandt andet også svar på, om socialminister Astrid Krag vil ændre lovgivningen på området, så der kommer de samme klagemuligheder for psykologer, som der er for autoriserede personer på sundhedsområdet.

- Det bekymrer mig, at kun én dansk psykolog har fået frataget sin autorisation i de sidste 25 år. For det står i stærk kontrast til både Norge og Sverige, som har frataget markant flere, siger Anni Matthiesen (V) til P1 Dokumentar.

DR bringer psykolog Michael Nissens navn, da DR mener, at det er i offentlighedens interesse.

Han har ikke ønsket at udtale sig, men oplyser, at han afviser Psykolognævnets kritik og afgørelse i begge sager. Hans hjemmeside er efter DR’s henvendelse om interview blevet lukket ned.

Lone begyndte efter klageforløbet hos Psykolognævnet i 2016 i et behandlingsforløb på et psykiatrisk center på Sjælland. Ifølge et notat fra et af centrets overlæger havde Lone været udsat for ”et særdeles traumatiseret psykolog-forløb”, der resulterede i en ”særdeles stor mængde skam og skyld samt traumatisering, der grænser til at opfylde kriterierne for PTSD”.