Psykolog var selv i behandling, da han misbrugte patient seksuelt

Psykolognævnet kendte til psykologs tidligere behandlingsdom, men greb ikke ind, da psykologens patient senere klagede over seksuelle overgreb.

I marts 2017 klagede "Sara" over ydmygende seksuel behandling fra sin psykolog. Psykolognævnet greb ikke ind, selvom de vidste, at psykologen tidligere var idømt psykiatrisk behandling. (Foto: Anita Graversen © 2019 Anita Graversen)

For nyligt blev en psykolog kendt skyldig i at have udsat sin egen patient for ydmygende seksuel behandling.

Men allerede i slutningen af 2014 blev psykologen i en behandlingsdom idømt ambulant psykiatrisk behandling.

Det afslører podcastserien ”Det Perfekte Offer 2”.

På baggrund af en mentalundersøgelse af psykologen slog Retten i Aarhus fast, at psykologen var ”utilregnelig på grund af sindssygdom”, da han tilbage i 2012 anskaffede sig en række våben og ammunition for at ”beskytte sig” imod sin sekretær, som der var opstået en ”uenighed” med.

Det viser dombogen, som P1 Dokumentar har fået aktindsigt i.

I alt købte psykologen seks haglgeværer, tre rifler og tilhørende ammunition, samt en halvautomatisk tysk pistol og 169 patroner. Alt sammen til en værdi af omkring 100.000 kroner, fortalte han i retten.

En aktindsigt viser, at Psykolognævnet få måneder efter fik kendskab til dommen, men besluttede at lade psykologen forsætte med at kunne arbejde med patienter som autoriseret psykolog.

Overvejede at tage autorisationen

Psykolognævnet oplyser til P1 Dokumentar, at nævnet på baggrund af dommen modtog ”flere henvendelser” om psykologen, og at nævnet derfor overvejede at fratage psykologens autorisation i 2015.

- Det førte ikke til fratagelse af autorisation, fordi Psykolognævnet på baggrund af to lægefaglige vurderinger konkluderede, at der ikke var grund til at antage, at psykologen ikke kunne varetage sit virke som psykolog, skriver nævnet til P1 Dokumentar.

Psykolognævnet vil ikke oplyse, hvilke lægefaglige vurderinger, der er tale om, hvornår de er lavet, eller hvem der har lavet dem.

Men to år senere, i marts 2017, klager en kvindelig patient over ydmygende seksuelle overgreb. Og heller ikke denne gang får det nogen konsekvenser for psykologen.

Patient forsøger at advare

I marts 2017 sender psykologens kvindelige patient en klage til Psykolognævnet, hvor hun blandt andet skriver:

- Jeg håber aldrig, at han vil behandle nogen kvinde sådan igen (…) Jeg håber, I vil tage denne klage alvorligt og handle på den, så det ikke kommer til at ske for flere.

Kvinden sender også en SMS-korrespondance med ydmygende beskeder fra psykologen, og hun skriver også til nævnet, at hun som konsekvens af psykologens behandling var tæt på at begå selvmord.

Hun forsøger flere gange i månederne efter at ringe til nævnet, viser nævnets telefonnotater, som P1 Dokumentar har adgang til.

I juni 2017 - tre måneder efter kvindens klage - skriver Psykolognævnet til hende, at de har videresendt klagen til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, fordi den behandling, psykologen har ydet, ifølge nævnet er sundhedsfaglig behandling.

I brevet står der også, at Psykolognævnet først vil tage stilling til, om der skal rejses en sag over for psykologen, når Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har afgjort sagen. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har endnu ikke afgjort klagen den dag i dag.

Ekspert: Psykolognævnet svigter sin opgave

Ifølge reglerne må Psykolognævnet gerne selv rejse en tilsynssag over for en psykolog, imens Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler en klage om den samme psykolog.

Lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet Kent Kristensen kalder det en klar fejl, at Psykolognævnet ikke griber ind.

- Alle andre steder i sundhedsvæsenet ville det føre til en fratagelse af autorisationen, imens man undersøgte sagen. Psykolognævnet afviger fra den meget lange praksis, der er om autoriserede sundhedspersoner, som har et seksuelt forhold til deres patienter, siger Kent Kristensen.

Han mener Psykolognævnet fremstår ”berøringsangst”.

- Psykolognævnet er jo et tilsyn, der er sat i verden for at føre opsyn med de autoriserede psykologer. Og i det øjeblik tilsynet ikke tager den opgave på sig, så løser de jo ikke den opgave, de er sat i verden for at løse, siger han.

Kent Kristensen vurderer, at Psykolognævnet også burde have politianmeldt psykologen i 2017.

Psykologen forsætter med at have patienter

I stedet kunne psykologen fortsætte med at behandle patienter som autoriseret psykolog med henvisning og tilskud fra det offentlige i egen praksis i et år og to måneder efter patientens klage.

I maj 2018 gik Psykolognævnet dog ind i sagen og fratog psykologens autorisation midlertidigt, da der ifølge nævnet var tale om ”et påtrængende tilfælde” hvor psykologens virksomhed ”frembyder overhængende fare”.

Psykolognævnet lagde blandt andet vægt på, at psykologen selv var i behandling, at der forelå en seksuel ydmygende SMS fra psykologen, og på at psykologens patient var selvmordstruet.

Men Psykolognævnet havde allerede de oplysninger i 2017, påpeger Kent Kristensen.

- Den afgørelse man træffer i 2018, kunne man have truffet, da patienten klagede til Psykolognævnet. Den overhængende fare i 2018 er den samme som i 2017. Det retlige grundlag er uændret. Det faktuelle grundlag er uændret, siger han til P1 Dokumentar.

Lægger vægt på politiets oplysninger

I Psykolognævnets afgørelse kan man læse, at årsagen til, at nævnet griber ind over for psykologen i maj 2018 er, at nævnet er ”blevet opmærksom på, at der for øjeblikket efterforskes en strafferetlig sag”.

Men Psykolognævnet behøver ikke en politiefterforskning for selv at gribe ind, siger lektoren fra Syddansk Universitet.

- Reglen om at gribe midlertidigt ind og fratage autorisation er en regel, Psykolognævnet har fået for at beskytte patienterne og de patienter, som er i behandling hos de sundhedspersoner, der udgør en overhængende fare, siger Kent Kristensen til P1 Dokumentar.

Psykolognævnet: Retssikkerhed gælder alle - også psykologer

Psykolognævnets formand Sanne Bager har ikke ønske at stille op til interview om sagen.

Hun har gennem en pressemedarbejder sendt et kort skriftligt citat. Her skriver hun blandt andet, at Psykolognævnet som tilsynsmyndighed skal behandle ”tilsynssagerne på en måde, så der er retssikkerhed både for klienterne og psykologerne.”

P1 Dokumentar har detaljeret forelagt de forskellige kritikpunkter for psykologen. Han har ikke ønsket deltage i et interview. Hans forsvarsadvokat oplyser, at psykologen nægter sig skyldig og derfor har anket dommen til landsretten.

Facebook
Twitter