Psykologforening vil undersøge sig selv: Vi skal ikke beskytte psykologer mod sanktioner

Eksternt advokatfirma skal afdække, om psykologforening beskytter psykologer, der har haft sex med patienter, fra tilsynsmyndighederne.

(© Grafik: Emil Thorbjörnsson)

Dansk Psykolog Forening kan have været tavs om vigtig viden i stedet for at orientere den offentlige tilsynsmyndighed Psykolognævnet om psykologer, der imod reglerne haft sex med patienter.

Dansk Psykolog Forening har derfor besluttet, at en ekstern advokatundersøgelse blandt andet skal undersøge, om foreningen kommer til at skærme psykologer, der har forbrudt sig mod retningslinjerne fra Psykolognævnet.

- Nu har vi besluttet, at der skal en ekstern advokatanalyse på. Tilliden til psykologerne er fuldstændig afgørende for foreningen. Og når den bliver brudt, så er det meget alvorligt for os alle sammen, siger formand for Dansk Psykolog Forening, Eva Secher Mathiasen, til P1 Dokumentar.

Dansk Psykolog Forening har i årevis haft sin egen etiske komité, der blandt andet fungerer som et internt klageorgan, hvor psykologer bl.a. kan klage over andre psykologer. Og en del af advokatundersøgelsen skal altså nu granske komiteens praksis i klagesager.

Det viser sig nemlig, at komiteen i en sag om groft seksuelt misbrug af en patient ikke orienterede Psykolognævnet om psykologen.

Ekspert: Beskytter psykologen frem for patienten

Som P1 Podcastserien ”Det Perfekte Offer 2” i dag afslører, fik Psykolognævnet aldrig besked af Psykologforeningens komite for etik, selvom komiteen for etik for knap to år siden modtog en klage over den psykolog, der for nylig blev dømt for at have misbrugt sin egen patient seksuelt.

Komiteen for Etik oplyser, at årsagen til, at komiteen ikke orienterer myndighederne om verserende eller afgjorte klagesager er, at dens medlemmer har skærpet tavshedspligt.

Men det er en problematisk praksis, hvis komiteen tager imod sager, som sagen om den dømte psykolog, når komiteen samtidig har tavshedsplgt, mener lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet, Kent Kristensen.

- Når man har den praksis, at man lukker ned omkring sig selv, fordi man ikke orienterer andre tilsynsmyndigheder om, at man har rejst en sag, så begynder man jo at beskytte den indklagede psykolog frem for at beskytte patienten. Og det er da om noget langt mindre etisk, end det er at behandle sagen og få truffet afgørelse, siger Kent Kristensen.

Psykolognævnet fik dog kendskab til sagen i marts 2017, men ikke gennem komiteen for etik, men fra den kvindelige patient.

Komite skal ikke tage imod alle slags klager

Ifølge lektor Kent Kristensen skal komiteen for etik undlade at behandle klager, der mest af alt handler psykologernes faglige virksomhed, da det er Psykolognævnets opgave.

- Komiteen skal være opmærksom på, at der er nogle sager, de får ind ad døren, som de måske ikke skal tage, fordi de er langt mere alvorlige og ikke handler så meget om etik, men i højere grad om grov uagtsomhed i forbindelse med udøvelsen af den faglige virksomhed, lige som det gør i sagen her, siger Kent Kristensen.

Psykologforening vil undersøge egen praksis

Dansk Psykolog Forening har besluttet at hyre et eksternt advokatfirma, der skal gennemgå komiteen og foreningens praksis og sikre, at klagebehandlingen sker efter god sagsbehandlingsskik og dansk lov.

På baggrund af P1 Dokumentars afdækning skal advokatundersøgelsen nu også undersøge, om foreningen skærmer psykologer fra tilsynsmyndighederne.

- De drøftelser jeg har haft med pressen inden for den sidste måneds tid, har skærpet opmærksomheden på nogle af procedurerne. For eksempel om vi skærmer nogen fra at blive sanktioneret behørigt. Og det skal vi til at have gennemgået nu, siger formand for Dansk Psykolog Forening, Eva Secher Mathiasen til P1 Dokumentar.

FacebookTwitter