Psykologformand efter viralt hit: Mine tanker er et ekko af mange andres

Psykologforeningens formand revsede politikerne i Debatten. Læs hende uddybe sine pointer her.

Formand for Psykologforeningen, Eva Secher Mathiasen, er blevet landskendt på rekordtid for sin dundertale mod politikerne på DR2.

I sidste uges DR-program Debatten revsede psykologernes formand, Eva Secher Mathiasen, de danske politikere for at gennemføre reformer, uden at se på de danskere, reformerne rammer.

Klippet af hendes dundertale blev siden delt på Facebook og er nu nået ud til omkring to millioner mennesker.

- Jeg er vældig overvældet over, at så mange har valgt at se det klip, og at det er blevet spredt så meget på de sociale medier.

- Jeg var ikke klar over, at det jeg har tænkt så længe, nærmest er et ekko af noget, som rigtig mange andre også har tænkt, siger Eva Secher Mathiasen i dag.

Opsangen til de danske politikere har ført til, at psykologformanden har fået flere tusinde henvendelser fra folk, der har takket hende for at sætte ord på det, de selv har gået og tænkt.

Hvad er din pointe?

- Der er nogle, der har opfattet, det jeg siger, som sådan en antiliberal kritik. Det er det slet ikke. Jeg synes, der er masser af liberale elementer i en fornuftig politik for Danmarks fremtid. Men jeg har ønsket at italesætte, at den måde, politikerne formidler deres politiske visioner på, er en lille smule afstumpet.

- Det gælder både den siddende regering, støttepartier og opposition, den tidligere regering og regeringen før den. At de taler politik og i virkeligheden sparker nedad på befolkningen.

- Vi får hele tiden i forbindelse med den store reform-iver at vide, at vi ikke er dygtige og arbejdsomme nok, at vi ikke har kompetencer nok, at vi i det hele taget ikke kan finde ud af at træffe fornuftige valg for os selv og vores fremtid.

- Så laver man forskellige reformer, der handler om, at danskerne ikke kan finde ud af at vælge rigtigt. Så politikerne er nødt til at vælge for os.

- Det centrale for mig er, at politikerne undlader at formidle visioner om, hvordan vi skaber et land og en stat, der også i fremtiden har stærke og modstandsdygtige borgere, der kan klare den konkurrence, som jeg anerkender, globaliseringen fører med sig.

- Det er klart, at vi skal have stærke virksomheder, og det er godt for borgerne. Jeg synes bare, at det vigtigste er, at stærke borgere er godt for virksomhederne. Og den pointe ville jeg ønske, at flere politikere italesatte og handlede på – også med reformerne.

Hvad mener du med stærke borgere?

- Dels er der for mange børn, som vokser op, hvor for mange professionelle har været i kontakt med dem og godt vidst, at deres udvikling er gået skævt. Men der har ikke været handlet tilstrækkeligt på de børns udvikling.

- Det betyder, at risikoen for, at mange danske børn vokser op og bliver udsatte, svage voksne, er for stor. Det gør vi simpelthen for lidt for at løse. Jeg synes ikke, at de reformer, vi hører om, er med til at adressere det spørgsmål.

- Og så ser vi også konsekvenserne af, at vi ikke tager hånd nok om børnene ved, at der allerede nu er rigtig mange voksne, som står uden for arbejdsmarkedet, der er svage og udsatte, og som er i stor risiko for at udvikle psykiske lidelser. Det gør vi heller ikke noget for at adressere.

Du siger, at politikerne træder på folket. Hvad gør det ved befolkningen?

- Det gør, at der rejser sig den stemme, som jeg så var heldig at komme til at italesætte. At vi siger: ’Nu må I simpelthen stoppe. Nu må I tale ordentligt til os. Nu må I simpelthen ville os det godt i stedet for hele tiden at fortælle os, at vi gør så utrolig meget forkert'.

- Jeg er fuldstændig overbevist om, at hovedparten af de politikere, der sidder på Christiansborg, har taget hjertet med på arbejde og vil noget for Danmark. Vi hører bare ikke særlig meget om det, fordi den politiske kultur er blevet koncentreret om, at vi skal presse Danmark bedst muligt til at blive den bedst mulige konkurrencestat.

- Vi glemmer at kigge på, hvad det er for nogle borgere, vi skal have ind i virksomhederne.

- Det er rigtig usundt for børnene at få at vide: ’I er ikke dygtige nok. Kineserne er meget bedre, og hvis I ikke snart tager jer sammen og får nogle kompetencer, går verden af lave, og så er fremtiden sort.’

- Det er ikke særlig sundt for alle dem, der går på universitet, at få at vide: ’I er ikke dygtige nok. I kan ikke tage jer ordentligt sammen. Nu skal I tage og komme af sted ud over stepperne. Ellers er fremtiden sort.’ Som når man fx laver fremdriftsreformen.

Hvad skal politikerne gøre anderledes?

- Hvis jeg skal sige det helt kort, skal politikerne begynde at tale op til borgerne i stedet for at tale ned til dem.

- Det handler om, at de skal påtage sig den opgave, det er som politiker for en hel nation at have en samlet vision for Danmarks fremtid.

Ligger der ikke en samlet vision bag de reformer, der bliver gennemført i de her år – færre på understøttelse og flere i arbejde?

- Nej, det er ikke en vision. Det er teknikaliteter. Og det er i virkeligheden embedsværkets opgave at forsøge at regulere på de her knapper.

- Det er politikernes opgave at sige, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have.

- Vi vil godt have et samfund, hvor flest mulige har det godt, og hvor færrest mulige vokser op og får brug for psykiatriske ydelser, når de bliver voksne. Vi vil godt have et samfund, hvor flest mulige borgere er stærke nok til at være i beskæftigelse som voksne. Vi vil gerne have et stærkt Danmark. Det er visioner.

- Det er ikke visioner at skrue lidt på reformerne og lade det være op til borgerne at forstå det samlede billede.

https://www.facebook.com/Debatten/videos/1099422586765365/

Facebook
Twitter