Pusher Streets historie

Pusher Street er noget af de første, de besøgende møder, når de går ind på Christiania gennem hovedindgangen. Navnet opstod i slutningen af firserne og er også gengivet i de seneste officielle Krak-kort.

Pusher Street er noget af de første, de besøgende møder, når degår ind på Christiania gennem hovedindgangen fra Prinsessegade.

Navnet opstod i slutningen af firserne og er også gengivet i deseneste officielle Krak-kort.

November 1979:

Christianitterne indfører en junkblokade for at gøre op med denhårde narkotika. Misbrugerne får valget mellem nedtrapning ellerflytning, og pusherne bliver smidt korporligt ud.

Siden har man kun kunnet købe hash og pot i Pusher Street.Brugen af hårde stoffer fører til udsmidning fra Christiania.

Maj 1989:

Christianitterne lukker den gamle hovedindgang på hjørnet afPrinsessegade og Bådsmandsstræde med en to meter høj mur.

De er trætte af hashhandlen ved indgangen, som domineres af folkuden tilknytning til Christiania, og de vil have handelen flyttetned i Pusher Street.

September 1992:

Politiets forsøg på at fjerne hashmarkedet på Christiania fører tilgadekampe, bål og barrikader i og uden for fristaden.

Flere hundrede kampklædte betjente kæmper i timevis modchristianitter og folk udefra. Episoden gentager sig i de følgendemåneder.

December 1993:

Efter 15 måneders intens patruljering på Christiania for at stoppehashsalget, indgår justitsminister Erling Olsen julefred medchristianitterne den 23. december og forbyder politiet atpatruljere med mere end fire betjente ad gangen.

Oktober 1995:

Efter halvandet års pause genoptager politiet sin patruljering påChristiania. Den ny justitsminister Bjørn Westh giver politiet friehænder til at slå ned på den åbenlyse hashhandel.

September 1996:

Christiania fejrer 25 års jubilæum og er efterhånden berømt i heleverden.

Juli 1997:

Under en razzia gør politiet en af de største beslaglæggelsernogensinde i et ubeboet hus på Christiania. 48 kilo hash, 1,3millioner kroner i kontanter, to kilo stjålne guldsmykker og trepistoler. Politiet lover nye store aktioner på fristaden.

Januar 2002:

Regeringsskiftet kan mærkes på Christiania, og forsvarsministerSvend Aage Jensby udsteder ultimatum om at skabe fri adgang til detsåkaldte Info-huset, hvor beboere med rockerrelationer harforskanset sig.

Med vold og trusler har de sat sig tungt på hashmarkedet, ogmange ældre christianitter er trætte af dem.

April 2002:

En folketingsdebat om Christiania rejst af Dansk Folkeparti munderud i et krav til beboerne om at fjerne den åbenlyse hashhandel ognormalisere fristaden i løbet af et år

Maj 2003:

I en redegørelse fra justitsministeren og forsvarsministeren kræverde, at hashsalget stoppes, og boderne i Pusher Street jævnes medjorden. Der nedsættes et udvalg, der skal komme med forslag til ennormalisering af Christiania i 2004.

Maj 2003:

En af de ældste og flottest udsmykkede hashboder i Pusher Streetafhentes af Nationalmuseet, der udstiller den som et stykke danskkulturhistorie.

Januar 2004: Christianitter og pushere tager sagen i egen håndog rydder i fællesskab de mange hashboder i Pusher Street. Samtidigopfordrer de regeringen til at bruge de millioner af kroner, sompolitets rydning af Pusher Street vil koste, til "nogetfornuftigt".

Kilde: Ritzau