R vil have flere mænd på lægestudiet

70 procent af de studerende på lægestudiet er kvinder, så nu foreslår De Radikale, at mænd skal forrest i køen til de eftertragtede pladser. Problemet med de mange kvinder er, at de ofte vælger de samme specialer.

En stor del af de kvindelige læger vælger at blive praktiserende læger, og dermed kan der for eksempel blive mangel på kirurger. (Foto: Liselotte Sabroe © Scanpix)

Flere studiner med høje eksamenskarakterer skal sorteres fra, så der bliver plads til flere mænd med et lavere gennemsnit på lægestudiet.

Op mod 70 procent af de studerende i dag er kvinder, så nu foreslår De Radikale i et sundhedsudspil, at mandlige studerende skal favoriseres, skriver Berlingske Tidende.

Forslaget får opbakning fra Lægeforeningen og mødes med positiv interesse fra flere andre partier i Folketinget.

Ansøgere og optagede
 • Antal ansøgere/optagede på lægestudiet fordelt på køn (2006 - alle universiteter)
 • Mænd:
  Ansøgere: 1121
  Optagede: 393
 • Kvinder:
  Ansøgere: 2055
  Optagede: 779

Vælger samme specialer

Argumentet for at favorisere mandlige studerende er, at kvindelige læger ofte vælger de samme specialer, og går efter at blive for eksempel børnelæger og praktiserende læger.

Dermed kan der blive alvorlig mangel på specialister i blandt andet kirurgi, som i langt højere grad har mandlige lægers interesse.

- Det er en forkert kurs, vi i øjeblikket ser på lægestudiet, og vi kan ikke bare lukke øjnene for, at det er ved at udvikle sig til et kvindefag. Det her handler ikke om ligestilling, men om at vi har et overordnet samfundsansvar over for sundhedsvæsenet og patienterne, siger den radikale sundhedsordfører Charlotte Fischer.

Konkret ønsker de Radikale at øge andelen af studerende på lægestudiet, som optages via den såkaldte kvote 2. Her er det ikke alene karakterer fra gymnasiet, der er afgørende, men også skriftlige prøver og interviews med nøglepersoner på studiet.

MediaLinks:

Flere kvote 2 studerende

De Radikale henviser blandt andet til en model fra medicinstudiet på Syddansk Universitet, hvor op til 50 pct. af de studerende optages via en særlig kvote 2-optagelsesprocedure.

Det har medført, at der optages langt flere mandlige studerende end på lægestudierne andre steder i landet, lige som der er et markant lavere frafald blandt kvote 2-studerende end blandt de studerende på kvote 1.

Lægeforeningen støtter forslaget om at øge andelen af studerende, der optages via kvote 2.

- Det er ikke det mest hensigtsmæssige alene at bruge et gymnasie-gennemsnit til at vælge, hvem der bliver de bedste læger i fremtiden. Det må kunne gøres på en mere kvalificeret måde, siger formand Jens Winther Jensen.

Vil se på nye optagelseskrav

Venstres forskningsordfører Torsten Schack Pedersen er parat til med "nye øjne" at se på andre typer optagelseskrav, hvis de nuværende for eksempel afholder mænd fra at blive optaget på bestemte studier.

Formanden for Folketingets sundhedsudvalg Birthe Skaarup, Dansk Folkeparti, er positiv over for det radikale forslag. mens de Konservatives ordfører Helle Sjelle er skeptisk og mener, at der i stedet bør gøres en ekstra indsats for at få kvinderne til at søge "mandespecialer".

Kvote 2-systemet
 • Optagelsen til de videregående uddannelser foregår som regel gennem 2 kvoter:
 • Kvote 1: på baggrund af karaktergennemsnit fra din gymnasiale uddannelse.
 • Kvote 2: på baggrund af karaktergennemsnit fra din gymnasiale uddannelse samt hvad, du har lavet efter din adgangsgivende eksamen.
 • Fra 2008 bliver antallet af pladser i kvote 2 reduceret kraftigt. De få pladser i kvote 2 skal deles med udenlandske ansøgere og ansøgere uden en sædvanlig gymnasial uddannelse.

Kvote 2
 • På lægevidenskab/medicin på Københavns Universitet tildeles 80% af studiepladserne i kvote 1 og 20% af studiepladserne i kvote 2.
 • På Syddansk Universitet (Odense) består optagelsesproceduren i kvote 2 på de sundhedsvidenskabelige uddannelser af følgende trin:
 • 1. En Multiple Choice Test, som alle ansøgere med en adgangsgivende eksamen med 6,0 i gennemsnit efter 7-trins-skalaen (8,0 eller derover i gennemsnit efter13- skalaen) inviteres til.
 • 2. Dem som klarer sig bedst i multiple choice prøven bliver inviteret til en uddybende samtale, som afgør, hvem der bliver tilbudt en kvote 2 plads.
Procedure for kvote 2-optagelse