Radikale raser mod voldelige betjente

Seks betjentes tavshed i en sag om politivold er udtryk for en stærkt misforstået og uacceptabel korpsånd. Det mener de radikales retsordfører, Morten Østergaard.

Seks betjente tier om, hvem der tog et livsfarligt halsgreb på en ung glarmesterlærling. Det har fået de radikales retsordfører Morten Østergaard op af stolen.

21 Søndag fortalte i aftes om den opsigtsvækkende sag, hvor seks betjente ikke vil fortælle, hvem af dem, der tog et livsfarligt halsgreb på den unge glarmesterlærling Martin Lyng.

- Den kontrast, der er mellem lægernes forklaring og statsadvokatens og lægernes konklusion, tyder på, at der er et udslag af stærkt misforstået og uacceptabel korpsånd, siger han.

Livsfarligt og beklageligt

Statsadvokaten skriver i sin redegørelse om sagen:

- Jeg finder at hændelsesforløbet har været meget beklageligt. Magtanvendelsen medførte, at Martin Lyng kom i livsfare.

Både statsadvokaten og retslægerådet har slået fast, at det var både stærkt beklageligt og livsfarligt, da en betjent for godt et års siden tog halsgreb på glarmesterlærlingen Martin Lyng, der ved en fejl blev anholdt af politiet.

Kan ikke straffes

Men statsadvokaten har opgivet at rejse tiltale i sagen. For ingen af de seks betjente, der var til stede ved anholdelsen, vil fortælle, hvem der tog halsgrebet. Derfor kan man ikke straffe dem.

- Vi kan ikke tiltale, vi kan ikke straffe, vi kan ikke få placeret straffeansvaret, for vi kan ikke bevise, hvem der har gjort det, forklarer Thomas Elholm, som er ekspert i strafferet ved Syddansk Universitet i Odense.

Sagen er nu blevet anket til Rigsadvokaten, der vil træffe en afgørelse inden for et par måneder.