Rafik blev læge på falske papirer

Sundhedsstyrelsen gav den berygtede læge Rafik Abu-Ramadan autorisation herhjemme, selvom den vidste, at han var blevet politianmeldt for at forfalske sine lægepapirer i Sverige.

Meget kan lade sig gøre, hvis man er kreativ med papirarbejdet. Rafik Abu-Ramadan har løjet og forfalsket sig til først en svensk lægeautorisation og en titel som speciallæge i ortopædi - derefter fik han dansk lægeautorisation og en speciallægetitel i almen medicin. Er du blevet behandlet af denne læge, må du meget gerne kontakte DR Nyheder på 1212@dr.dk. (Foto: © DR, DR)

En af Skandinaviens mest berygtede læger fik autorisation i Danmark, selvom de svenske myndigheder advarede Sundhedsstyrelsen om sager med forfalskede papirer.

Lægen Rafik Abu-Ramadan har en stribe af fejlbehandlinger og klager bag sig.

Han har blandt andet udført kritisable omskæringer af drenge i Sverige, og har fået fire alvorlige advarsler af de svenske myndigheder.

Godkendte på trods af advarsler

Men derudover har lægen altså også forfalsket de anbefalinger, som han opnåede sin svenske lægeautorisation med.

Alligevel godkendte Sundhedsstyrelsen i 2007 hans papirer og gav ham lov til at arbejde i Danmark.

Det skete på trods af advarsler fra svenske sundhedsmyndigheder, viser et mødereferat fra Sundhedsstyrelsen fra 2007 som DR Nyheder har fået indsigt i.

- Lægen er desuden anmeldt til svensk politi for dokumentfalsk...i forbindelse med forfalskning af tjenstindtyk. Disse sager verserer ved domstolene, står der.

Et tjenstindtyk er en officiel anbefaling fra et svensk sygehus, og advarslen kom fra de svenske myndigheder.

Forfalskninger banede vejen

Da Rafik Abu-Ramadan i 90'erne søgte om lov til at arbejde som læge i Sverige skulle han gennem prøveansættelser på svenske sygehuse og godkendes der, før han kunne få autorisation.

I 1993 arbejdede han på den ortopædkirurgiske afdeling på Malmø Universitetshospital, hvor han fik en udtalelse med.

Oprindeligt stod der i papirerne, at han havde arbejdet med at assistere lægerne - men med lidt fifleri fik han ændret i anbefalingen, så der stod, at han havde gjort tjeneste som læge på afdelingen.

På den baggrund fik han svensk lægeautorisation.

Snyder sig til en speciallægetitel

Og Rafik Abu-Ramadan fortsatte med sine forfalskninger.

I en udtalelse fra 1997 skrev lægens overordnede, at "hans kundskaber er ikke tilstrækkelige til at arbejde som læge i Sverige."

Men den sætning slettede Rafik Abu-Ramadan, og begik dermed dokumentfalsk for anden gang.

Snyderiet medførte, at han fik en speciallægetitel i ortopædi.

Danmark blev advaret

Da Rafik Abu-Ramadan søgte om dansk lægeautorisation, blev Sundhedsstyrelsen advaret om, at der kørte sager om dokumentfalsk i Sverige.

Alligevel gav styrelsen autorisation til Rafik Abu-Ramadan i november 2007, fordi han havde de rette dokumenter med sig. Papirer han altså havde fået på baggrund af forfalskninger.

- Den pågældende læge har jo sine autorisationer fra Sverige. Det er jo dét, de andre nordiske lande ligesom godkender på, siger Birte Obel kontorchef og overlæge ved Sundhedsstyrelsen, når hun skal forklare, hvorfor Sundhedsstyrelsen ikke satte bremserne i i forbindelse med de svenske myndigheders advarsler.

Sundhedsstyrelsen satte dog lægen under skærpet opsyn, og skrev til Rafik Abu-Ramadan at: "Deres fremtidige faglige virke kan udgøre en forringet sikkerhed for patienterne."

Lægen fik dog arbejde i en praksis i det nordvestlige København.

Blev dømt for dokumentfalsk

Rafik Abu-Ramadan blev i 2008 dømt for dokumentfalsk i Sverige.

Og i den forbindelse advarede den svenske sundhedsmyndigheder igen den danske Sundhedsstyrelse.

I en mail fra svenske myndigheder til de danske hedder det, at: "Tingsretten idømte Rafik Abu-Ramadan en betinget dom for dokumentfalsk."

Må stadig arbejde i Danmark

De danske sundhedsmyndigheder er altså i flere omgange blevet advaret om, at den baggrund de tildelte Rafik Abu-Ramadans lægeautorisation på, er forkert.

I dag har han dog stadig tilladelse til at arbejde som læge i Danmark.

Så det er op til de enkelte afdelinger eller klinikker at tjekke hans baggrund, hvis den berygtede læge skulle søge en stilling herhjemme igen.

- Det er deres eget ansvar og magt at bestemme, hvem de vil ansætte, og hvem de ikke vil ansætte, lyder det fra Birte Obel fra Sundhedsstyrelsen.