Rapport: Babyluger giver ikke færre efterladte spædbørn

Erfaringer fra udlandet tyder endda på, at babyluger kan skabe flere hittebørn.

I Tyskland har man haft babyluger siden 2000. Der er omkring 100 babyluger i landet, hvor cirka 500 børn er blevet afleveret. (Foto: Peter Øvad Halkjær © DR Nyheder)

Omkring en gang om året bliver et spædbarn fundet i skraldespande, parker eller andre offentlige steder i Danmark - efterladt af sin mor eller far.

Når det sker, blusser diskussionen om de såkaldte babyluger op - et sted, hvor kvinder anonymt kan aflevere deres børn til sundhedspersonale.

Men babylugerne er ikke nødvendigvis en god ide, konkluderer en ny rapport fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

For ifølge rapporten er der ikke videnskabelig dokumentation for, at babyluger reducerer antallet af uønskede spædbørn, der efterlades i det offentlige rum af desperate mødre.

- I Tyskland har man eksempelvis ikke oplevet et fald i antallet af spædbørn, der findes døde i det offentlige rum siden år 2000, hvor man startede med at indføre babyluger, siger Marie Jakobsen, siger chefanalytiker fra Vive, Marie Jakobsen.

Flere hittebørn med babyluger

Samtidig antyder udenlandske erfaringer, at tilbud om såkaldt "anonym overdragelse til babyluger" kan skabe flere hittebørn, fordi flere vil benytte sig af muligheden.

- Vi kan konstatere en stigning i antallet af børn, der bliver afleveret i en babyluge. Hvis babylugerne ikke var en mulighed, ville forældrene til de børn alternativt have valgt enten at beholde barnet, bortadoptere barnet via de almindelige kanaler eller få en abort, siger Marie Jakobsen.

Fakta om hittebørn

  • De seneste 20 år er der fundet mellem nul og to spædbørn om året, der er efterladt i det offentlige rum i Danmark.

  • Det svarer til ét spædbarn om året i gennemsnit.

  • Børnene er fundet over hele landet, men i de senere år er de fleste børn fundet i hovedstadsområdet.

  • Cirka 3/4 af de børn, som er fundet de seneste ti år, er fundet i live.

  • I Tyskland har man haft de såkaldte babyluger siden 2000. Der er omkring 100 babyluger i landet, hvor ca. 500 børn er blevet afleveret.

  • Belgien, Italien, Letland, Litauen, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Tjekkiet, Ungarn og Østrig har også babyluger.

    Kilde: Rapporten Indsatsen mod forekomst af hittebørn fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Undersøgelsen fra Vive bygger blandt andet på indsamling og analyse fra ni lande, hvor der enten er babyluger, eller hvor kvinder i modsætning til Danmark har mulighed for at føde anonymt.

Rapporten er bestilt af Sundhedsministeriet efter stor debat for et år siden, hvor et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ville oprette babyluger i Danmark med satspuljemidler.

Men forslaget blev aldrig til noget, fordi Dansk Folkeparti bakkede ud i sidste øjeblik.

Socialdemokratiet: Det handler om at redde liv

Babylugerne i andre europæiske lande er en specialbygget opvarmet boks, som man kan lægge uønskede spædbørn i. Lige så snart det sker, går der en alarm på eksempelvis et hospital, hvor lægerne står klar til at hjælpe. Og på trods af rapportens konklusioner, ønsker Socialdemokraternes sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen stadig sådan en løsning herhjemme.

- Er der bare ét barn, der bliver reddet og ikke bliver smidt i en affaldssæk eller efterladt på en kold bænk på en vinterdag, så har vi opnået alt det, vi ønsker, siger han.

Han pointerer, at formålet med forslaget ikke er at reducere antallet af hittebørn i Danmark. Men derimod at give desperate forældre et alternativ til at efterlade deres nyfødte baby hjælpeløs i det offentlige rum. - Der skal vi have lavet et forsøg fra et par steder i Danmark, hvor der er en reel mulighed for at aflevere et barn i trygge rammer med en jordemoder på den anden side og en lun boks, de bliver lagt ned i, siger han.

Minister: Vi skal forebygge

Sundhedsminister Ellen Thrane-Nørby er dog ikke i tvivl om, at babyluger er en dårlig idé, siger hun. Hun vil hellere satse på at forebygge, at kvinder overhovedet efterlader spædbørn rundt omkring i landet.

- Jeg kommer til at drøfte med folketingets partier, hvad vi kan gøre af andre initiativer, der kan virke forebyggende, så vi forhåbentlig kan hjælpe de kvinder langt bedre og langt tidligere, siger hun og fortsætter:

- Vi skal prøve at se, om vi ikke kan nå ud til de her kvinder, der ofte skjuler graviditeten. Kan man styrke nogle af de tilbud, vi har i forvejen, så man kan undgå, at kvinder føler sig i en så desperat situation, at de afleverer deres børn.

Det hilser Jordemoderforeningens formand Lillian Bondo velkommen.

- At man styrker den tidlige indsats. At man styrker informationen om, at du har ret til at komme her. Du har ret til at få noget hjælp. Og vi skal nok passe på, at du ikke bliver forfulgt af dem, du er bange for

Hun mener nemlig heller ikke, at babyluger er vejen frem:

- Jeg synes, at det sender et signal om, at det er skamfuldt at være gravid. At vi som samfund accepterer det skamfulde, og at du bare kan få lov til at aflevere dit barn, så dit barn aldrig får lov til at lære dig at kende, siger Lillian Bondo.

Facebook
Twitter