Rapport efter skandalesag afslører store regionale forskelle i antallet af benamputationer

Det er tilsyneladende ikke kun Region Midtjylland, der har problemer med forebyggelse af benamputationer.

Der er store forskel på antallet af amputationer i regionerne, viser ny rapport. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix Denmark)

Sagen om den gruppe af patienter, der muligvis kunne have undgået at få amputeret et eller flere ben, spreder sig nu med al sandsynlighed til flere dele af landet.

Det viser sig nemlig, at der ikke kun er problemer med mange amputationer i Region Midtjylland, som en ekstern analyse afslørede i foråret. Forløbet omkring analysen førte blandt andet til fyringen af koncerndirektør Ole Thomsen.

I en ny rapport fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram afdækkes benamputationer i alle landets fem regioner, og konklusionen er, at der er store regionale forskelle på antallet af amputationer.

I 2016 ligger antallet af amputationer i regionerne på nogenlunde samme niveau, men herfra og frem til sidste år ændrer billedet sig.

I det meste af perioden er antallet af amputationer højest i Region Sjælland - 70 amputationer per 100.000 personer per år eller højere, som det fremgår af rapporten.

I Region Syddanmark og Region Midtjylland ligger antallet af amputationer nogenlunde stabilt omkring 60-65 per 100.000 i det meste af perioden.

Ifølge rapporten oplever Region Hovedstaden og Region Nordjylland i perioden, at antallet af amputationer decideret falder. I 2021 var det barberet ned sådan, at netop de to regioner amputerer omkring halvdelen af, hvad de gør i Region Sjælland.

Rapporten siger ikke noget direkte om, hvorvidt der er sket benamputationer i de fem regioner, der kunne være undgået. Det skal nu undersøges.

Danske Regioner: Det skal undersøges

Ifølge Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram kan forskellene mellem regionerne ikke tilskrives ændringer i befolkningens helbredstilstand.

Derfor er konklusionen, at der skal ændringer til i den kliniske praksis i regionerne.

- Vi skal have undersøgt årsagerne til de stigende forskelle nærmere og set på, om nogle regioner kan lære af de regioner, der har nedbragt antallet af amputationer betydeligt over de seneste par år, udtaler Karin Friis Bach (R), formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner.

Den nye rapport beskriver også, hvor god hver enkelt region er til at foretage karkirugiske indgreb, der kan forebygge benamputation.

Her stikker Region Syddanmark ud med det højeste antal indgreb, mens Region Hovedstaden og Region Nordjylland løbende er blevet bedre til det i perioden fra 2016 til 2021.

Region Midtjylland havde igennem hele perioden et lavt antal indgreb, mens Region Sjælland ligger i bunden af listen med færrest indgreb.

Afviser at røde flag er hejst

Regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen (S), afviser at have fået advarsler om, at der er problemer med mange amputationer, men han vil meget gerne lære af Region Hovedstaden og Region Nordjylland.

- Den her rapport viser jo, at vi kan og skal nedbringe antallet af amputationer. Det handler om, at der skal flere indsatser i spil. Derfor har vi allerede i dag besluttet en række indsatser og investeringer, siger han.

Er I blevet advaret om, at det ikke er gået den rigtige vej?

- Nej, vi har ikke haft nogen røde flag undervejs. De årlige rapporter (Karbase, red.) har vist, at behandlingen i Region Sjælland er god. Der ligger vi fint i feltet. Vi har heller ikke set indikationer på, at folk har ventet for længe på behandling, siger Heino Knudsen.

I slutningen af april offentliggjorde Region Midtjylland en opsigtsvækkende ekstern analyse, hvor konklusionen var klar:

Op mod 92 patienter årligt kan have fået deres ben amputeret, selvom det muligvis kunne være undgået. Tallet blev siden korrigeret til 47, fordi regionen havde givet professoren bag analysen forkerte tal.

Tage Andersen fra Aarhus fik amputeret sit højre ben efter, at et lille sår fik lov til at udvikle sig til en dårlig tå, der så - måske uden grund - betød, at hans ben skulle sættes af.

Arbejdet med at finde frem til de patienter, der kan stå til en erstatning på mindst 100.000 kroner, er stadig i gang og ventes først at være færdiggjort i november.

Oprindeligt blev det ellers meldt ud, at der kun ville gå uger, før patienterne modtog et brev.

Speciallæger gennemgår lige nu omkring 1.800 patientforløb fra de seneste ti år for at afgøre, om de muligvis kan være berettigede til erstatning, fordi de kunne have undgået benamputation.

Med konklusionerne i den nye rapport fra Danske Regioner er det muligt, at flere regioner nu skal i gang med samme øvelse og gennemgå patientsager.

Kühnau: Nok også forskelle i andre behandlinger

Rapporten fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram er blevet til på initiativ fra Region Midtjylland.

Regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau (S), der også er formand for Danske Regioner, erklærer sig overrasket over, at der er så store forskelle regionerne imellem.

- Det er rigtig godt, at vi har fået fokus på de forskelle, der er mellem sygehuse og regioner. Det bevidner, at der er mulighed for at få et fald i antallet af amputationer. Jeg så helst en ensartethed, siger han.

Anders Kühnau vil ikke afvise, at der også er store regionale forskelle, når det gælder behandlingen af patienter i andre dele af sundhedsvæsenet.

- Vi arbejder hele tiden på at minimere forskellene, blandt andet igennem de kliniske retningslinjer udarbejdet af fagfolk på tværs af landet. Vi vil ikke altid kunne komme i mål med at gøre tingene fuldstændig ens, men kvaliteten af behandlingen skal gerne være nogenlunde ensartet, siger regionsrådsformanden.

Rapportens konklusioner ændrer ikke ved gennemgangen af de 1.800 patientforløb i Regioin Midtjylland, der fortsat er i gang, understreger Anders Kühnau.

- Men man må også sige, at rapporten viser, at Region Midtjylland ikke ligger dårligt samlet set i forhold til de andre regioner. Så intet tyder på, at vi gør det meget dårligt i Region Midtjylland, siger han.

Ifølge Anders Kühnau bliver det op til hver enkelt region at vurdere, om der er patientsager, der nu skal gennemgås med henblik på, om der kan udbetales erstatning.

Den nye rapport har også lavet en international sammenligning, der viser, at amputationsraten i Danmark er omkring 50 procent højere end i Norge og Sverige.