Rapport: Kommuner privatiserer børnepasning og ældrepleje i blinde

Danske og svenske forskere har ikke kunnet konstatere forskel på kommunale og private tilbud på børne- og ældreområdet.

Kommunerne har kastet sig ud i privatiseringer uden at have dokumentation for, at det medfører en gevinst.

Når de ældre medborgere har brug for pleje og hjælp, eller de små poder skal passes i vuggestue og børnehave, er det en udbredt opfattelse, at private firmaer er billigere og mere effektive end de er kommunale tilbud.

Rent faktisk har kommunalpolitikerne ingen dokumentation for, at det passer, konkluderer en analyse fra Anvendt Kommunal Forskning (AKF).

Undersøgt 10 års erfaringer

Her hedder det, at der ikke kan konstateres forskel på tilbuddene, hverken når det gælder økonomi, kvalitet eller tilfredshed blandt brugere og medarbejdere.

Konkret har forskerne gennemgået alt tilgængeligt dansk og svensk materiale om de seneste 10 års erfaringer med at overgive de kommunale ældreopgaver til private virksomheder.

Kommunerne har ikke haft styr på, om privatiseringsbølgen har kostet ekstra eller sparet skattekroner, fremgår det af rapporten.

Mindre medarbejdertilfredshed

- Hidtil har man troet, at Sverige har høstet mange positive erfaringer med at bruge private leverandører på ældre- og børneområdet. Men der har manglet et samlet overblik over de dokumenterede effekter, siger seniorforsker i AKF, Ole Helby Petersen, der er den ene af forskerne bag analysen.

- Dét overblik har vi skabt nu, og det viser sig altså, at der hverken i Danmark eller Sverige hidtil er påvist nogen generel gevinst ved at lade private overtage opgaverne, siger forskeren.

Der er f.eks. ikke dokumentation for, at øget konkurrence giver økonomiske eller kvalitetsmæssige gevinster på hjemmehjælpsområdet. Derimod er der blandt de ansatte, som har været berørt af en udlicitering, tegn på en lidt lavere medarbejdertilfredshed.

Facebook
Twitter