Rapport: Kriminaliteten er faldende

Danskernes risiko for at blive udsat for kriminalitet i form af tyveri, hær-værk eller vold er faldet markant inden for de seneste år. Det viser en ny rapport.

En ny rapport viser at risikoen for at blive offer for kriminalitet i Danmark falder. (© DR)

Risikoen for at blive bestjålet eller slået ned er faldet markant inden for de seneste år.

Det viser en netop offentliggjort rapport, som er baseret på en offerundersøgelse, der er finansieret af Det Kriminalpræventive Råd, Justitsministeriet og Rigspolitichefen.

Ministeren er tilfreds

Justitsminister Brian Mikkelsen er tilfreds med konklusionen i rapporten:

- Det er meget tilfredsstillende, at danskernes risiko for at blive udsat for kriminalitet fortsat falder støt. Det er også værd at notere sig, at stigningen i voldsanmeldelser ifølge undersøgelsen ikke skyldes en øget risiko for vold, men først og fremmest at borgerne i højere grad anmelder vold til politiet, udtaler han om rapporten.

Af rapporten fremgår det, at der i 2007 var 17 procent af befolkningen, som var udsat for tyveri, vold eller hærværk. I 2006 var tallet 19 procent og i 2005 20 procent, mens det i alle andre offerundersøgelser siden 1987 har ligget på ca. 25 procent.

Flere bruger våben

Risikoen for at blive udsat for vold har været nogenlunde uforandret i alle årene, idet omkring 2-3 procent af befolkningen hvert år angiver at have været udsat for vold.

Til gengæld viser rapporten også, at der er flere voldsepisoder, der involverer våben eller redskaber. I 1995/96 var det i 12 procent af voldsepisoderne, mens det i 2005/07 var i 20 procent af tilfældene.

- Vi skal naturligvis være meget opmærksomme på stigningen i de voldssager, der involverer våben eller andre redskaber. Regeringen har indført visitationszoner, skærpet våbenloven og øget politiindsatsen. Vi vil fortsat følge udviklingen på området meget nøje, siger Brian Mikkelsen om den udvikling.