Rasmus Paludan idømt flere bøder for at tale grimt om politiet

Det er udtalelser om politifolk som 'kriminelle snothvalpe' og 'korrupte', der har ført til bøderne.

Provokatøren og stifteren af partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, blev dømt for overtrædelse af racismeparagraffen i april 2019. Sagen er anket til landsretten. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Lederen af Stram Kurs, Rasmus Paludan, har flere gange fået bøder for at udtale sig grimt om politiet og navngivne politiansatte.

Det viser en række dokumenter, som DR har fået aktindsigt i. Den første sag er en straffesag fra 2014. Dertil kommer to advokatnævnssager fra 2017.

Den første sag begyndte i 2013, da Rasmus Paludan flere gange klagede til Københavns Politi i forbindelse med en tilholdssag mod ham.

I mails sendt til Københavns Politis fællespostkasse skrev Rasmus Paludan blandt andet om en navngiven politiassistent, at han var ”kriminel”, en ”kriminel snothvalp” og en ”fascistisk stormsoldat”.

Mails, der blev sendt cc til den navngivne politiassistent.

I de pågældende emails beskyldte Rasmus Paludan desuden politiassistenten for at have en seksuel relation til den person, som havde bedt om polititilholdet.

Frifundet i byret - dømt i landsret

Udsagnene førte til en straffesag, hvor Rasmus Paludan var tiltalt for at have overfaldet en offentlig ansat med hån, skældsord eller fornærmelig tiltale.

I Københavns Byret blev Rasmus Paludan frifundet, viser byretsdommen fra 2014, men i landsretten blev han i 2015 idømt ti dagbøder af 400 kroner.

Sagen er omtalt af Radio24Syv i dag.

Landsretten lagde i sin dom vægt på, at udsagnene indeholdt "beskyldninger om kriminel adfærd og uretmæssig og uansvarlig varetagelse af tjenesteopgaver". Det står der i landsretsdommen, ifølge Ugeskrift for Retsvæsens resumé.

Rasmus Paludan fortalte under sagen, at han kendte til politiassistenten, fordi han havde været til afhøring hos ham i forbindelse med tilholdssagen. Politiassistenten var sagsbehandler på tilholdssagen, som Rasmus Paludan klagede over.

Under sagen udtalte Rasmus Paludan, at han gerne ville undskylde, hvis nogen havde følt ubehag ved hans udtalelser, men at han stadig mente, hvad han havde skrevet.

Rasmus Paludan har i dag ingen kommentarer til sagen, siger han til DR Nyheder.

Partiet Stram Kurs går ind for at forbyde islam. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Bøder på 10.000 og 30.000 kroner

Og det er ikke den eneste gang, Rasmus Paludan har fået bøder for at tale grimt om politiet.

To gange i februar og oktober 2017 har Rasmus Paludan fået bøder af Advokatnævnet for at have tilsidesat god advokatskik i sit professionelle arbejde som advokat og forsvarer i forskellige straffesager.

Årsagen er ifølge afgørelser fra Advokatnævnet, at han som advokat har kaldt politifolk og anklagere for korrupte, mulige kriminelle og amatører på højt niveau.

Begge sager er indbragt for domstolene, oplyser Advokatnævnet, der er et nævn, som afgør klager vedrørende advokaters adfærd og priser.

Den ene bødesag er stadfæstet af byretten og venter på en afgørelse i landsretten. Den anden bødesag venter stadig på at komme for byretten.

Rasmus Paludan ønsker ikke at be- eller afkræfte, om der er nogle sager mod ham i Advokatnævnet.

- Der er ingen afgørelser, hvor jeg har fået en sanktion af Advokatnævnet, som er endeligt afgjort, siger han kort til DR Nyheder.

Han mener endvidere, at DR Nyheder har fået oplysningerne om sagerne i Advokatnævnet på ulovlig vis.

Afgørelserne har DR Nyheder fået via en aktindsigt.

Den viser også, at Advokatnævnet siden 2015 har afvist fem klager over Rasmus Paludan og frifundet ham i én sag.

'Amatørisme på højt niveau'

I den ene sag fra februar 2017 fik Rasmus Paludan en bøde på 10.000 kroner for at overtræde god advokatskik.

Det hele begyndte med en strid om, hvorvidt politiet med rette kunne beslaglægge penge på en bankkonto, som tilhørte Rasmus Paludans klient.

Det skulle retten tage stilling til. Derfor sendte Rasmus Paludan sine bemærkninger til sagen på mail. Han ønskede beslaglæggelsen ophævet.

Her lød det blandt andet:

- Det er velkendt, at anklagemyndigheden og politifolk ikke forstår sig på internetøkonomi og elektronisk udveksling af midler overhovedet, (den slags lærer man nemlig ikke på Politiskolen), og i øvrigt intet forstår om computere.

Og senere:

- Med en så retsstridig og bondsk (unuanceret) tilgang til myndighedsudøvelse, så lugter denne sags behandling hos politiet langt væk af amatørisme på højt niveau.

Retten endte med at bestemme, at beslaglæggelsen var i orden.

Det var særligt ordene "retsstridig" og "amatørisme på højt niveau", der førte til bøden for at have tilsidesat god advokatskik. Advokatnævnet understregede i sagen, at der ellers er vide grænser for advokaters ytringsfrihed.

Under sagen forsvarede Rasmus Paludan sig med, at han blot varetog sin klients interesser.

Afgørelsen blev indbragt for byretten, der stadfæstede bøden. Nu venter sagen i landsretten.

Grov krænkelse

I den anden sag fra oktober 2017 lå bøden noget højere.

Her blev Rasmus Paludan pålagt at betale 30.000 kroner, fordi han ifølge Advokatnævnet havde "udsat navngivne medarbejdere ved henholdsvis politiet og anklagemyndigheden for en unødig og grov krænkelse".

Det var særligt beskrivelserne af navngivne medarbejdere som korrupte, mistænkte for forbrydelser i offentlig tjeneste og mistænkte kriminelle, som Advokatnævnet hæftede sig ved, da det gav bøden til Rasmus Paludan.

- Advokatnævnet finder på den baggrund, at advokat Rasmus Paludan groft har tilsidesat god advokatskik, står der i afgørelsen.

Denne sag er også anket og venter nu på byrettens behandling.