Red Barnet: Det bør være strafbart, når man bestiller børn til at optræde pornografisk

I retten er der uenighed om, hvordan paragraf i straffeloven skal tolkes.

Der kommer flere og flere af den her type sager med digitale bestillinger af forestillinger med børn, der optræder pornografisk, lyder det frapsykolog hos Red Barnet Kuno Sørensen.

Det er et problem, at loven ikke er tydelig, når det kommer til bestilling af videomateriale med børn, der optræder pornografisk.

Sådan lyder det fra organisationen Red Barnet, efter at en 62-årig mand i dag er blevet idømt fire års fængsel for at have have bestilt 33 overgreb og blufærdighedskrænkelser på filippinske børn.

Manden blev nemlig frifundet for alle forhold vedrørende pornografisk optræden.

- Det er meget bekymrende, at vores lov på det her område ikke er opdateret, selv om der er sket så meget digitalt. Og det burde den være, for det er en meget klar krænkelse af børn, selv om det hele foregår over internettet, siger psykolog i Red Barnet, Kuno Sørensen.

Tvist om paragraf

Retten i Lyngby, hvor manden blev dømt, fandt ikke, at lovgivningen (paragraf 227, red.) omfatter pornografisk optræden med børn under 18 år, som bestilles og vises via internettet - men kun pornografisk optræden, der sker foran et fysisk publikum.

Men de tiltaler, der har taget udgangspunkt i paragraffen, er med tiden blevet dømt forskelligt.

Det påpeger både Kuno Sørensen og anklager Bente Schnak fra Nordsjællands Politi.

- Fra landsrettens side har der været divergerende domme. I nogle tilfælde mener, det er omfattet, mens man i andre tilfælde mener, at publikum skal være fysisk tilstede. Så i praksis er det uafklaret, lyder det fra Bente Schnak.

Den dømte og hans forsvarer har udbedt sig betænkningstid, og Statsadvokaten har fjorten dage til at beslutte, om dommen over den 62-årige skal ankes.

Højesteret bør se på sagen

Kuno Sørensen mener, at Statsadvokaten bør anke.

- Det er en sag, der er så alvorlig, at den bør blive prøvet ved Højesteret. På den måde kan man måske også få en mere klar afgørelse af, hvordan der skal handles i de her sager fremover, siger han og tilføjer:

- For børn er der ikke forskel. Selvom publikummet sidder et andet sted, så er det en krænkelse. Jeg forstår ikke, hvordan det kan dømmes som andet.

Organisationens formand mener desuden, at politikerne bør kigge på straffeloven og få opdateret paragraffen. Helst hurtigst muligt, mener Kuno Sørensen, der beskriver tendensen som voksende.

- Det er jo mageligt, at man kan bestille og overvære den slags, uden at man behøver rejse til det land, hvor det foregår, og der kommer flere og flere af den her type sager med digitale bestillinger af forestillinger med børn, der optræder pornografisk, siger formanden.