Redegørelse fra Skat: Klar fejl at beskære bandeenhed

Skat kan ikke dokumentere, at bevilling til særlig bandeenhed er brugt korrekt.

Stik imod politikernes planer er omkring 25 medarbejdere er over en årrække blevet fjernet fra Skats særlige bandeenhed.

Overblikket manglede, og styringen var utilstrækkelig.

Det er grundene til, at Skat stik imod den politiske intention fjernede medarbejdere fra en særlig enhed til bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet.

Forklaringen fremgår af en redegørelse om indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet, som Skat i dag har sendt til Folketinget.

- Der har ikke været etableret en organisering og forretningsgange, der kunne sikre, dels et tilstrækkeligt overblik over bundne bevillinger og deres udløb og dels, at bundne bevillinger i alle tilfælde allokeres til de formål, de er afsat til, lyder det i redegørelsen.

Skats bandeenhed er en vigtig del af myndighedernes bekæmpelse af rocker-bandemiljøet, og enheden arbejder tæt sammen med politiet, og i 2010 fik Skat tilføjet 23,7 millioner kroner til at styrke indsatsen.

Men Skat kan altså ikke på grund af manglende overblik dokumentere, at der i den periode har været brugt 40 årsværk på indsatsen mod rocker- og bandekriminelle, som ellers var planen.

Troede også bevilling var midlertidig

I 2013 fjernede Skat 25 medarbejdere fra enheden, selvom der var afsat penge til, at den skulle køre i årene fremover.

Og i redegørelsen fra Skat fremgår det, at den fejl skete, fordi man troede, at bevillingen på de næsten 24 millioner kroner var midlertidig.

- Der er således tale om dels en fejlopfattelse af, at bevillingen var midlertidig, dels en mangel på dokumentation for bevillingens anvendelse.

Tal fra Skat viser, at man i 2010 anvendte 40 årsværk til projektet, mens der i år kun er afsat 11.

Skat oplyser dog, at man i en række andre afdelinger - fx omkring momssvig og toldunddralgese - bidrager til at bekæmpe af rocker- og bandekriminalitet.

- Og Skat har i perioden løst alle modtagne opgaver fra politiet, lyder det i redegørelsen.