Redningsplan for ødelagte klitter bremset: Sigtede i sagen har klaget over genetablering

Der kan gå op til otte måneder, før sagen er afgjort.

Frederikshavns Kommune vil have flyttet 3.000 kubikmeter sand tilbage. Men ifølge den ene sigtedes advokat var det ikke muligt for gummigeden at nå flytte mere end op til 250 kubikmeter sand. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

To klager står i vejen for, at to ødelagte klitter ved Skagen Sønderstrand bliver fyldt op med nyt sand.

Det fremgår af en aktindsigt hos Fredningsnævnet, som DR har fået.

Klagerne betyder, at kommunen ikke må påbegynde genetableringen, før sagen er afgjort.

Og hvem står bag så klagerne over at genetablere de fredede klitter, der blev jævnet med jorden af en gummiged i slutningen af oktober sidste år?

Det gør de to personer, der er sigtet i sagen, fremgår det af aktindsigten.

De er begge sigtet for groft hærværk og overtrædelse af naturbeskyttelsesloven, da toppen af klitterne blev fjernet og skubbet ned på selve stranden.

Det er Frederikshavn Kommune, der har udarbejdet en plan for at få rettet op på den ødelagte klit.

Ifølge den plan skal der flyttes cirka 3.000 kubikmeter sand tilbage på det 1.300 kvadratmeter store område, og der skal plantes såkaldte sandhjelme for at undgå sandflugt.

Prisen for det vil ifølge kommunen blive op mod 500.000 kroner - en pris som de to sigtede kan ende med at skulle betale, hvis de bliver kendt skyldige i sagen.

Dronebilleder viser klitten, hvor skaden er sket.

Beskylder kommune for at overdrive

Men ifølge advokaterne for de sigtede kan kommunen have overdrevet konsekvenserne af ødelæggelserne på 3.000 kubikmeter sand, idet 'omfanget overstiger langt den mængde, der reelt kan være tale om', lyder det i den ene klage.

Af den anden klage, som er udfærdiget af advokat Rasmus Amandusson, fremgår det, at gummigeden ifølge politirapporten var på stedet i 65 minutter.

Advokaten har fået en fagmand til at vurdere, hvor meget en gummiged kan flytte på den tid. Her kommer man frem til, at der kun kan være skubbet cirka 200 til 250 kubikmeter sand frem mod stranden.

Derudover anfægter den ene advokat, Bjarne Damm Johansen, at hans klient ikke er blevet hørt i forbindelse med kommunens planer.

- Behandling af sagen er sket i fredningsnævnet efter indsendelse af ansøgning fra Frederikshavns Kommune. Der er ikke foretaget en partshøring af min klient i sagen, hvilket burde være sket, da min klient, som følge af sigtelsen, er direkte part i sagen, skriver advokaten i klagen, der fortsat lyder:

- Min klient har ligeledes ikke været vidende om denne sag, før afgørelsen var truffet og har som følge heraf været afskæret muligheden for at afgive en udtalelse til sagen i henhold til forvaltningslovens §21.

Samtidig mener advokaten ikke, at hans klient kan være tryg ved sagens gang:

- Min klient kan ikke være tryg ved, at hans interesser ikke er varetaget i denne proces, fordi Frederikshavn Kommune er en modpart i henhold til sigtelsen. Dette modsætningsforhold kan på mange forskellige måder få negativ konsekvens i denne sag.

Kommunen har haft egne fagfolk på

Det er ikke kun advokaterne for de to sigtede, der har haft fagfolk på for at bedømme omfanget af skader på klitterne. Det har Frederikshavn Kommune også.

Kommunens borgmester, Birgit Stenbak Hansen, afviser, at vurderingen er overdrevet:

- Vi har straks haft fagfolk på stedet, og tallene beror sig på overflyvningsbilleder og dronebilleder, og vi har også haft landmåling udført af en ekstern, uvildig part efter hærværket. Vi har taget udgangspunkt i det, vi kan konstatere ud fra de billeder, vi har haft til rådighed, og hele omfanget og den faglige vurdering. Det er det, vi bygger vores estimat på, siger hun.

- Der er vores aller-allerbedste faglige vurdering, at der er tale om 3.000 kubikmeter.

Birgit Stenbak Hansen understreger samtidig, at de 500.000 kroner indtil videre er et estimat. Den endelige regning vil ende som et retskrav, som eventuelt dømte får tilsendt.

- Jeg må bare sige, at jeg har ikke ondt af nogen, der har forårsaget skader på unik natur. Det er fredet, og der er vi benhårde i vores vurdering. Og vi er fuldstændig reelle i forhold til omfang og pris, for det skal erstattes, siger hun.

Klagesagen ligger i Miljø- og Fødevareklagenævnet, der vurderer at kunne færdigbehandle sagen indenfor otte måneder.

- Vi må slå lidt ud med armene og sige, at det er sådan, det er. Vi er selvfølgelig ærgerlige over det, men vi kan ikke tilsidesætte det retskrav, de har, om at de må klage. Men på godt nordjysk er det her noget langhåret noget, siger Birgit S. Hansen.

Da der er tale om en verserende sag, har advokaterne for de sigtede ikke ønsket at udtale sig.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk