Reform af førtidspension svigter primært unge

Kun et fåtal af unge har fået tilbudt ressourceforløb siden beskæftigelsesreformen blev indført.

Kun hver femte af dem, som beskæftigelsesministeriet forventede ville modtage et ressourceforløb sidste år, har fået det. (Foto: Mads Rafte Hein © DR)

5.950 skulle have haft det. 811 har fået det. Regeringens reform af førtidspensionen til unge under 40 år er faldet til jorden med et brag. Det vurderer én af de politikere, der selv har stemt reformen igennem.

- Det er skræmmende dårligt. Det er skrækkeligt, siger arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen fra SF, der, efter at SF trådte ud af regeringen, er stærkt kritisk overfor reformen.

Siden 1. januar 2013 skal unge under 40 år tildeles et ressourceforløb i stedet for førtidspension. Forventningen var, at næsten 6.000 årligt skulle gribes af systemet. Men data viser, at der hver måned tildeles ressourceforløb til bare 100-120 personer under 40 år.

Det viser en gennemgang af tallene for tildeling af ressourceforløb foretaget af DR's Undersøgende Databaseredaktion.

Skyder sig selv i foden

Reformen blev blandt andet indført for at dæmme op for førtidspension til unge under 40 år. Langt de fleste unge, der frem til reformen fik førtidspension, fik det på grund af psykiske diagnoser. I dag bliver de unge tabt i kontanthjælpssystemet, mener formanden for Sind, Knud Kristensen.

-Ved at sende dem ned på en lav ydelse, så er det vores erfaring, at man skubber dem væk fra arbejdsmarkedet. Man skyder sig selv i foden, for på længere sigt bliver det meget dyrere for samfundet, siger Knud Kristensen.

Også arbejdsmarkedsforsker fra Aalborg Universitet, Flemming Ibsen mener, at der bliver længere fra ledighed til job for de personer, der i forvejen er sat udenfor.

- Det er vanskeligt, for der er mange, der bliver placeret uden for arbejdsmarkedet. Der skal virkelig knald på konjunkturene og så skal man endda være heldig, hvis man skal have en chance for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Ressourceforløb skal støtte på vejen til job

Ideen med reformen var ellers at sikre alle unge under 40 år fik afprøvet alle muligheder før de blev placeret på en varig ydelser i form af førtidspension. I stedet for førtidspension skulle folk tilbydes ressourceforløb, hvor man var garanteret en indtægt svarende til kontanthjælp, men samtidig kom ind i et forløb med hjælp fra blandt andet sundhedspersonale.

Formålet er at give de unge støtte til at komme i uddannelse eller tilbage på arbejdsmarkedet frem for at tildele en varig ydelse i form af førtidspension. Men kun en brøkdel af det forventede antal unge under 40 har fået tildelt ressourceforløb.

Og det ærgrer SF's arbejdsmarkedsordfører.

- Der er mange, som ender med at miste deres indtægt. Under ressourceforløb er man sikret en indtægt, som svarer til kontanthjælp, men uden at ægtefællers indtægt og eventuelle friværdi i et hus spiller nogen rolle. Nu er der nogle, der ender med ingen indtægt at have overhovedet, blandt andet på grund af kontanthjælpsreformen. Også på den måde er det så skrækkeligt, at folk bliver ladt i stikken, siger Eigil Andersen fra SF.