Regeringen gør det nu lettere at sammenligne grundskoler

Et nye digitalt værktøj skal gøre det nemmere for forældre og lærere at søge oplysninger om grundskolerne.

Det nye redskab skal give bedre mulighed for, at elever, forældre, skolebestyrelser, lærere, pædagoger og skoleledere kan sammenligne skoler og lade sig inspirere af hinanden. (Foto: TORKIL ADSERSEN © Scanpix)

Ro, elevsammensætning, karakterer og fravær er blandt de oplysninger, som forældre fra i dag får nemmere ved at sammenligne, når de for eksempel skal vælge grundskole til deres børn.

Undervisningsministeriet lancerer et nyt digitalt værktøj, der giver forældre, lærere og andre interesserede adgang til centrale tal for grundskolerne, herunder trivsel og faglighed.

- Formålet er at skabe åbenhed om skolernes resultater på en brugervenlig måde, siger undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V).

Det nye værktøj gør data, som allerede er offentligt tilgængeligt, nemmere at gå til.

- Vi ønsker, at alle de data, vi i dag har i ministeriets databaser, skal kunne fungere som et arbejdsredskab for lærere, skoleledere, skolebestyrelser og forældre. Det er et udviklingsværktøj, der skal hjælpe skolerne til at opnå bedre resultater og klæde forældre, elever, lærere og ledere bedre på til at tale sammen om udfordringerne, siger Ellen Trane Nørby.

Værktøjet skal desuden gøre det tydeligere for skoler, kommuner, skoleledere og lærere, hvor der skal sættes ind, og hvor der kan hentes inspiration skolerne imellem.

Værktøjet bliver tilgængeligt i dag klokken 12.00 og kan tilgås på uddannelsesstatistik.dk

Interesserede i skoleområdet kan med det nye værktøj sammenligne skolerne ud fra syv parametre:

  • Elevfravær
  • Skolens karakterer
  • Skolens karakterer korrigeret for, hvad man kan forvente i forhold til skolens socioøkonomiske baggrund
  • Tal for, hvordan eleverne trives socialt såvel som fagligt, ro og orden
  • Elevernes uddannelsesstatus efter afslutningen af 9. klasse
  • Andelen af fag dækket af undervisere med linjefagskompetence eller tilsvarende
  • Oplysninger om elevsammensætningen på skolerne