Regeringen har en aftale om afskaffelse af PSO-afgift

Et bredt flertal er blevet enige i Finansministeriet om at afskaffe PSO-afgiften, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen.

De blå partier samt S,R og SF er netop blevet enige i Finansministeriet om at afskaffe PSO-afgiften, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen. For at finansiere det er man blevet enige om at hæve bundskatten med 0,09 procentpoint frem mod 2022. Samtidig vil man beskære i den grønne check, lige som erhvervslivet også må til lommerne.

- Det er en afbalanceret løsning på afskaffelsen af PSO'en og ikke mindst finansieringen. Den indebærer en mosiak af finansieringselementer, siger finansministeren.

I gik til valg på, at I vil give skattelettelser i bunden, hvordan forklarer du det, at I nu hæver skatten?

- Vi er havnet i en situation, hvor vi er nødt til at finde finansiering til det her energiforlig. Derfor har vi været nødt til at tåle, at vi skulle hæve bundskatten, siger han.

Alle partier i Folketinget på nær Enhedslisten og Alternativet står bag aftalen.

Man vil gradvis afskaffe PSO-afgiften i perioden 2017-2022, så støtten til vedvarende energi fremover finansieres over finansloven

Se interviewet med Claus Hjort Frederiksen i videoen i toppen af artiklen.

S: Godt politisk håndværk

Socialdemokratiets partileder, Mette Frederiksen, er glad for aftalen.

- Det er simpelthen godt politisk håndværk, at vi i et bredt samarbejde har lavet en god aftale. Vi har bevaret de kystnære møller. Vi fortsætter med den grønne omstilling og sikrer arbejdspladser i hele landet. Og så har vi heldigvis fået en mere balanceret finansieringsform, hvor vi har sørget for, at pensionisterne ikke kommer til at betale regningen, siger hun.

PSO-afgiften er en afgiftforbrugernes elregning, som finansierer grønne initiativer som vindkraft og solceller. Afgiften har dog været enormt udskældt, da EU-kommissionen har dømt den traktatstridig, fordi udenlandske selskaber i Danmark også skal betale, selv om de ikke får støtte til grøn omstilling.

Sådan finansieres afskaffelsen af PSO

Helt konkret vil partierne bag energiforliget finansiere PSO-afskaffelsen således:

- Puljen til erhvervslivet ”VE til proces” på 2,1 mia. kr. afskaffes fra 2017.

- Måltal for VE-besparelser på i alt 1,7 mia. kr. i perioden 2019-2025

- Den resterende pulje på 22 MW forsøgsvindmøller afskaffes.

- Den afsatte ramme til lempelser for erhvervslivet på 200 mio. kr. årligt fra 2017 anvendes som led i finansieringen af afskaffelse af PSO-afgiften.

- Grøn check reduceres med 230 kr. i 2018 stigende til 380 kr. i 2025. I 2025 vil grøn check udgøre 495 kr. Supplerende grøn check nedsættes parallelt. Tillæg til grøn check for personer med lave indkomster fastholdes uændret.

- Bundskattesatsen forhøjes med 0,05 pct.-point i 2018 stigende til 0,09 pct.-point i 2022 og frem. Det skrå skatteloft for personlig indkomst forhøjes parallelt.

Kilde: Energi- Forsynings og Klimaministeriet

FAKTA: Det betyder PSO-aftalen for familier og enlige:

LO-familie med to børn i ejerbolig:

Vil få 500 kroner mere i rådighedsbeløb i 2018 - og 2500 kroner i 2025.

En højtuddannet funktionærfamilie:

Vil få 1700 kroner mere i rådighedsbeløb i 2018 - og 5200 kroner i 2025.

En enlig HK'er uden børn

Vil få 100 kroner mere i rådighedsbeløb i 2018 - og 800 kroner i 2025.

En enlig dagpengemodtager uden børn:

Vil få 100 kroner mere i rådighedsbeløb i 2018 - og 700 kroner i 2025.

Et pensionistpar i lejebolig:

Vil få 600 mere i rådighedsbeløb kroner i 2018 - og 1700 kroner i 2025.

En enlig pensionist* i lejebolig:

Vil få 400 kroner mere i rådighedsbeløb i 2018 - og 1200 kroner i 2025.

*Pensionister og førtidspensionister friholdes desuden for beskæringer af grøn check i aftalen.

Kilde: Finansministeriet.