Regeringen lemper regler for kvinder i bestyrelser

Det bliver nu frivilligt for virksomheder at opstille måltal for andelen af kvinder i bestyrelser.

Ifølge ligestillingsminister Ellen Trane Nørby (V) er frivilligheden i den nye vejledning en styrke, som tager hensyn til virksomheders og branchers unikke forhold. (Foto: TORKIL ADSERSEN © Scanpix)

Landets største virksomheder er ikke længere forpligtet til at sætte sig nye og mere ambitiøse mål for, hvor mange kvinder der skal være i de øverste ledelseslag.

I stedet bliver det helt op til virksomhederne selv at bestemme målene, står der i en ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen.

Det skriver ugebrevet Mandag Morgen.

En skuffende udvikling lyder det fra Kvinfos direktør Nina Groes, som havde forventet, at reglerne skulle strammes op, ikke lempes.

- Loven var uambitiøs fra start af, og nu bliver den blot mere udvandet.

I den gamle vejledning står der, at virksomheden skal sætte nye og mere ambitiøse mål, når deres gamle ligestillingsmål er opfyldt.

Virksomhederne skulle derved langsomt arbejde hen imod mindst 40 procent kvinder i bestyrelsen, som teksten definerer som ligestilling.

Ifølge ligestillingsminister Ellen Trane Nørby (V) er frivilligheden i den nye vejledning en styrke, som tager hensyn til virksomheders og branchers unikke forhold.

- Spørgsmålet er jo, hvornår man som virksomhed kan sige, nu har vi nået et ambitiøst nok mål for os.

- Der er nogle brancher, der er mandsdominerede, der er tilsvarende også nogle brancher, der er kvindedominerede, skal man så ikke acceptere, at der kan være forskelle?

Fakta Loven om flere kvinder i bestyrelser og ledelse

  • I 2012 vedtog Folketinget loven om flere kvinder i bestyrelser og ledelse
  • Reguleringen havde til formål at fremme en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i topledelsen af de store danske virksomheder
  • Da loven trådte i kraft i 2013 skulle landets 1.200 største selskaber sætte mål på, hvor mange kvinder de vil få ind i bestyrelserne inden for fire år.
  • Vejledningen lagde da op til, at når de første mål var i hus, så skulle virksomheden udarbejde nye og mere ambitiøse mål.
  • Dette behøver virksomhederne dog ikke fremover, nu er det frivilligt, hvilke mål der sættes.
  • Kilder: Erhvervsstyrelsen og Mandag Morgen.

Store virksomheder slipper nu for at lave mål for andelen af kvinder i bestyrelserne.Kvinfo-direktør Nina Groes mener, at loven nu bliver udvandet.Er du enig?

Opslået af DR Nyheder på 7. marts 2016