Regeringen vil afskaffe kvalitetsmodel for behandlinger

Danske Patienter er kritiske over for regeringens planer om at afskaffe kvalitetsmodel, som organisationen mener er med til at sikre god behandling.

Regeringen vil afskaffe den kvalitetsmodel, som landets sundhedsvæsen har opereret under siden 2005, men det møder kritik fra patientforeninger og overlæge. (© DR)

Væk med bøvlet registrering og dynger af papirarbejde. Sådan lyder det i en

pressemeddelelse
fra Sundhedsministeriet mandag.

I den lægger SR-regeringen op til allerede ved næste årsskifte at afskaffe den såkaldte 'Danske Kvalitetsmodel', som

sundhedsvæsenet
har efterlevet siden 2005. Modellen blev overdraget til danske sygehuse i 2009.

Sundhedsminister Nick Hækkerup (S) uddyber over for

DR
Nyheder:

- I dag måler man på aktiviteten og

produktiviteten
, men ikke på kvaliteten og de resultater, der bliver skabt. Den model, vi har i dag, har haft sin værdi, men i dag er det mere interessant, om sundhedstilstanden og resultaterne er gode.

- Derfor har vi brug for at måle på noget andet og på en anden måde, så vi undgår unødig måling, siger ministeren.

Patienter frygter konsekvenser

Selvom det lyder godt med kolde tastaturforankrede hænder, der bliver varmet op og flyttet til mere kontakt med patienterne, er patientforeningernes paraplyorganisation, Danske Patienter, skeptisk over for afskaffelsen af modellen.

- Jeg synes, det er godt, at der lægges op til, at der nu kommer mere fokus på resultatet af behandlingen for patienten, men vi er ærgerlige over, at den danske kvalitetsmodel helt skal smides ud med

badevandet
, siger direktøren i Danske Patienter, Morten Freil.

Ifølge ham giver modellens grundige registreringer og

dokumentation
nemlig mulighed for at udvikle kvaliteten i behandlingerne, og borgerne får mulighed for at få en
indsigt
i, hvad der foregår på sygehusene.

- Der er ingen tvivl om, at vi fremadrettet skal have fokus på, hvordan man kan frigøre tid til de enkelte patientbehandlinger. Vi skal bare passe på, at vi ikke kun ser

dokumentation
og registreringer som et onde, siger han.

Læge: Irriterende, men vigtige krav

Ifølge Lars Krag Møller, overlæge på Hvidovre Hospital og formand for overlægerådet for Amager og Hvidovre Hospital, er der områder i kvalitetsmodellen, hvor personalet ikke føler, at tiden bliver brugt optimalt.

Men ligesom Danske Patienter frygter også Lars Krag Møller, at der på sigt vil være områder, som man ikke kommer til at varetage på samme seriøse måde som hidtil, hvis man helt afskaffer kvalitetsmodellen.

- Det kunne for eksempel være, at de kliniske

vejledninger
(små 'håndbøger' om specifikke behandlinger, red.) ikke bliver opdateret lige så ofte. Der vil nok være
vejledninger
, hvor man siger; nej, dem gemmer vi til i morgen - og så til i morgen og til i morgen igen.

Modellen er blevet brugt som rettesnor inden for forskellige behandlinger for at 'sikre ensartet høj kvalitet i alle ydelser på tværs af sektorer', men for at opnå det mål, følger en masse registreringer og

dokumentation
, og det er altså denne, som regeringen nu vil gøre op med.

Lokale krav skal erstatte nationale

Sundhedsminister Nick Hækkerup lægger ikke op til en total afskaffelse af krav til

sundhedsvæsenet
. Der skal være få nationale krav og mål, som sygehusene kan sigte efter, understreger han.

Som erstatning for de mange nationale krav i Den Danske Kvalitetsmodel, vil sundhedsministeren lade det være op til sygehusene selv at bestemme de nærmere dagligdagsprocedurer og krav.

- Vi landspolitikere skal holde os til at sætte få, men ambitiøse nationale kvalitetskrav, og så må sygehuse og

regioner
sætte lokale kvalitetskrav. Dem, der har skoene på, må sætte kravene, siger Nick Hækkerup.

Facebook
Twitter