Regeringen vil ikke indføre stort dna-register

Regeringen er ikke parat til at indføre et dna-register oversamtlige danskere. Det slår fungerende justitsminister Brian Mikkelsen fast. Dog vil han drøfte med politiet om der er brug for at udvide kredsen af sigtede personer, som bliver registreret.

Regeringen er ikke parat til at indføre et dna-register oversamtlige danskere.

Det slår den fungerende justitsminister Brian Mikkelsen (K)fast.

DNA-Prøvener ikke altid lige sikker, idet det afhænger af "kvaliteten" af debiologiske spor. Frisk blod kan give en sikkerhed på én til enmillion, en prøve fra et hår i vil give en sikkerhed på omkring éntil 10.000

I 2001foretog politiet 1.911.DNA analyser. I 2002 var det steget til3.064. I 2003 forventer politiet at gennemføre flere end 4.000DNA-analyser.

Førstegang, en person blev dømt på baggrund af en DNA-profil i Danmarkvar i 1992

Mulighedenfor at benytte DNA profiler i kriminalsager blev indført i Danmark1. januar 1990.

Da hvertmenneske har sin helt specielle DNA-sammensætning, kan enDNA-analyse af for eksempel en blod- eller sædprøve fastslå, hvemdenne stammer fra.

DNA er enforkortelse for desoxyribonucleic acid - desoxyribonukleinsyre. Deter arvematerialet i levende organismer og mange virus.DNA og DNA-analyser

Hans reaktion kommer, efter at Dansk Folkepartis leder, PiaKjærsgaard, har krævet, at regeringen skulle undersøge mulighedenfor at tvinge alle danskere i politiets dna-register.

Men det indgreb er VK-regeringen ikke parat til.

- Regeringen har ingen aktuelle planer om at etablere etdna-profilregister over alle danskere - herunder også allelovlydige danskere. Men når det er sagt, vil jeg gerne understrege,at regeringen naturligvis løbende vurderer mulighederne og behovetfor at styrke politiets efterforskningsmuligheder, siger BrianMikkelsen (K).

Den fungerende justitsminister vil derfor drøfte med politiet oganklagemyndigheden, om der er behov for at udvide kredsen af desigtede personer, som bliver registreret.

Til gavn for politiet

Dansk Folkepartis leder har i dagbladet Information fremhævet, atet dna-register, som omfatter alle borgere, vil være til gavn bådefor politiet og for befolkningen.

- Du kan nemt tage en prøve fra alle nyfødte. Og vi må erkende,at det er en meget, meget stor lettelse for politiet i deresarbejde. Selvfølgelig vil nogen betragte det som et indgreb, menfor mig gør det ikke en pind, sagde Pia Kjærsgaard.

Brian Mikkelsen medgiver, at et fuldt dna-register selvfølgeligvil gøre det nemmere for politiet at opklare forbrydelser.

- Omvendt ser jeg dog også en række betænkeligheder ved etdna-profilregister over alle borgere: For det første kan manspørge, om man virkelig ønsker, at alle lovlydige borgere skalregistreres af politiet. Ville det ikke være et betragteligt skridthen imod et overvågningssamfund, vi ikke ønsker, spørger BrianMikkelsen.

Alt for dyrt

For det andet påpeger ministeren, at en arbejdsgruppe har satprisen for et dna-register over alle danskere til mellem 6 og 14milliarder kroner.

Det nuværende centrale dna-register blev vedtaget i maj 2000 medstøtte af Venstre, De Konservative, Socialdemokraterne, De Radikalesamt CD og Frihed 2000.

Dansk Folkeparti stemte imidlertid imod, og ifølge lovforslagetsbetænkning var partiet imod, fordi sigtede - som viste sig at væreuskyldige - skal registreres i ti år. Argumentet lød dengang, atpersoner, der ikke er dømt, er uskyldige og derfor ikke børregistreres.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter