Regeringen vil skærpe straffen for seksuelle overgreb mod børn

I dag er strafniveauet betydeligt lavere, hvis der er tale om andre seksuelle overgreb end fuldbyrdet voldtægt.

(Foto: Foto: Colourbox – Illustration: Simone Cecilie Møller DR Nyheder)

I dag er der stor forskel på, hvor lang en fængselsstraf man får for seksuelle overgreb mod børn.

Bliver man dømt for fuldbyrdet voldtægt mod et barn, findes der eksempler på straffe på op mod seks års varighed. Mens andre seksuelle overgreb giver betydeligt lavere straffe.

- Seksuelle overgreb mod børn er nogle af de mest alvorlige forbrydelser, og det skal straffes hårdt. Desværre har vi set eksempler på sager, hvor seksuelle overgreb mod børn kun giver korte straffe, fordi der ikke er samleje, men en anden form for seksuelt overgreb. Det er helt forkert, siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

I den høje ende af skalaen er der blevet straffet med fængsel i op til et år og tre måneder. I den lavere ende er der eksempler, hvor et overgreb inden for familien er blevet straffet med helt ned til tre-fire måneders fængsel.

Men det afspejler ikke den alvorlige krænkelse af barnet, der finder sted, når et barn tvinges til seksuel omgang med en voksen - uagtet om der er tale om fuldbyrdet voldtægt eller ej.

Rasmus Hinrichs blev som 12-årig misbrugt seksuelt af et nært familiemedlem gennem fire år.

- Det var en destruktiv følelse for mig ikke at vide, hvor jeg skulle gå hen, hvad jeg skulle gøre, hvad jeg skulle tage fat i. Og jeg var selv nødt til at finde hjælp, siger Rasmus Hinrichs, der blev udsat for seksuelle overgreb af et nært familiemedlem i sin barndom.

Det var først, da han var omkring 25 år, at han var klar til at fortælle om sit overgreb. Da var der omkring halvandet år tilbage, før forældelsesfristen ville være trådt i kraft.

Hans overgrebsmand fik en dom på seks måneder, fordi der ikke var tale om fuldbyrdet voldtægt.

- Det er rigtig fint at få sat strafferammen op. Seks måneder er ikke ret lang tid. Men én ting er, at man får en dom. En anden ting er, hvordan man følger op på det efterfølgende både for den krænkede og for krænkeren, siger Rasmus Hinrichs, der i der i dag arbejder som tilbudsleder og coach og snart er færdiguddannet psykoterapeut.

Retsordfører: 'Det sender et meget tydeligt signal'

Regeringen vil i efteråret 2021 fremsætte et lovforslag, der skal skærpe straffen for 'anden kønslig omgang end samleje med et barn under 15 år' med 50 procent sammenlignet med det gældende straffeniveau i dag.

Anden kønslig omgang end samleje kan blandt andet være berøring af kønsdele under tøjet eller oralsex. Der lægges ikke op til at skærpe straffen for blufærdighedskrænkelse.

Det vil sige, at i sager hvor der i dag udmåles en straf på et års fængsel, skal straffen i fremtiden lyde på et år og seks måneder.

- Det er vigtigt, fordi det sender et meget tydeligt signal både til dem, der begår denne type overgreb, men også til ofrene og de pårørende om, at det er noget, vi ser på med ekstremt stor alvor, siger retsordfører i Socialdemokratiet Jeppe Bruus.

Forslaget til skærpelsen indgår i en større pakke med inititativer mod seksuelle krænkelser af børn, som justitsministeren vil præsentere på et pressemøde mandag.

- Et seksuelt motiveret overgreb mod et barn har konsekvenser for barnets selvværd og trivsel og kan tynge barnet med en urimelig følelse af skyld og skam. De psykologiske konsekvenser kan være store, siger Per Frederiksen, der er psykolog i Red Barnet, der har bidraget til udspillet.

Straf kan ikke stå alene

Rasmus Hinrichs' overgrebsmand fik seks måneders betinget dom for overgreb, der havde stået på gennem fire år. Han blev dømt for det såkaldte 'anden kønslig omgang end samleje'.

- Da han fik en betinget dom, tænkte jeg, at det var fint. Lige i øjeblikket handlede det for mig ikke så meget om, hvilken straf han fik eller hvorfor. Jeg kan så se, at efterfølgende har det ramt mig lidt, at det var seks måneders betinget dom for noget, som stod på i fire år og har påvirket mig i rigtig mange år, siger Rasmus Hinrichs.

Han er meget optaget af, at man ikke kun skærper straffen, men også ser på, hvad der skal ske efterfølgende.

Han mener blandt andet, at det er vigtigt, at få lavet en efterværnsplan og sikre behandling til den dømte.

- Der er en grund til, at de gør, hvad de gør. Og at der kan rende en dømt overgrebsmand rundt 200 meter fra en skole, uden at der er nogen, der har opsyn med denne her mand, det synes jeg ikke er okay. Jeg siger ikke, at alle i nabolaget skal vide det, men der skal være opsyn med dem, siger Rasmus Hinrichs.

Per Frederiksen fra Red Barnet er enig i, at indsatsen ikke skal stoppe med en 50 procents skærpelse af strafferammen.

- Det sender et vigtigt signal om den alvor, som seksuelle overgreb mod børn bør behandles med. Samtidig er det vigtigt at understrege, at straf ikke kan stå alene, og at behandling og forebyggelse er yderst vigtige midler til at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn, siger han.

Er en skærpelse på 50 procent nok?

Med udspillet vil regeringen sende et signal om, at man ser med alvor på alle former for overgreb mod børn.

Men en skærpelse på 50 procent giver stadigvæk kun en straf på halvandet års fængsel, hvor man før havde fået et år.

- Der er ikke noget, der kan fjerne den smerte, som ofrene og de pårørende går igennem. Men det vil forhåbentlig være sådan, at man får den opfattelse, at det er et mere retfærdigt og rimeligt strafniveau end det, der er tale om i dag, siger retsordfører Jeppe Bruus.

Rasmus Hinrichs så gerne, at man hævede straffen for anden kønslig omgang med et barn til samme niveau som fuldbyrdet voldtægt af et barn.

- Så længe der er et andet menneskes grænse, der er overskredet på det her niveau, så er der ikke den store forskel.

Han mener også, at ét overgreb bør give en lige så hård straf som flere overgreb.

- Der er altid en afvejning. Nu lukker vi noget af den forksel, der er, alt efter om der er tale om et fuldbyrdet samleje eller en anden form for seksuelt overgreb. Og en strafskærpelse på 50 procent er væsentlig, siger Jeppe Bruus.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk