Regeringen vil stoppe stalking med syv nye initiativer

Regeringen sætter fokus på stalking med en række nye initiativer, der præsenteres i dag. Særligt initiativet om strakstilhold skiller sig ud.

Politiet skal kunne gribe hurtigere ind mod stalking, mener regeringen. (© Scanpix/IRIS)

Regeringen er klar med hjælp til personer, der er ofre for stalking.

I dag fremlægger justitsminister Søren Pind og ligestillingsminister Ellen Thrane Nørby en række initiativer, som skal sætte fokus på stalking.

Et af de tiltag, der ligger i forslaget, er, at at give politiet mulighed for at lave et tilhold i en sag, før der falder en afgørelse.

- Vi har konstateret, at der er meget besvær forbundet med at give tilhold. Der er mange, der opgiver undervejs. Og nu kan man altså udstikke et strakstilhold og så gå i dybden med at undersøge sagen bagefter, med mindre der er åbenlyse grunde, der taler imod det, siger Søren Pind.

Ved et strakstilhold er der mindre krav til beviser end ved et normalt tilhold. Det betyder også, at strakstilholdet kun skal bruges i relativt ukomplicerede sager, hvor der for eksempel ikke er børn indblandet.

- Politiet kommer til at gribe hurtigere ind. Der skal gribes hårdere ind og mere konsekvent med et ensartet regelsæt over for stalking i Danmark, som er et voksende problem, siger Søren Pind.

Et andet initiativ i stalking-pakken er, at rigsadvokaten skal undersøge, om strafferammen på to år bliver udnyttet godt nok.

- Det handler om at danne sig et overblik over politiarbejdet. Vi skal sikre, at tingene sker, og at de sker hurtigere, siger Søren Pind.

Regeringens initiativer mod stalking

  • Strakstilhold: I stedet for at vente på en afgørelse om tilhold, skal politiet kunne indføre strakstilhold.
  • Hårde straffe: Det skal vurderes, om niveauet i sager om stalking er højt nok.
  • Politiet skal have retningslinjer og uddannes i at håndtere sager om stalking.
  • Landsdækkende rådgivning og behandlingstilbud til stalking-ramte.
  • Uddannelse af ansatte hos kommuner og statsforvaltninger.
  • Landsdækkende informationskampagne i 2017 om stalking.
  • Rådgivende forum om stalking.