Regeringen vil tillade flere hoteller og sommerhuse nær kysterne

Der skal gives grønt lys til flere sommerhuse og feriecentre. Naturfredningsforening tager sig til hovedet.

Med initiativet bliver naturen i kystområderne plastret til med sommerhuse og feriecentre, advarer Danmarks Naturfredningsforening. (Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

Med den nye vækstpakke, som præsenteres i dag, vil regeringen udvide kommunernes mulighed for at bygge tæt på kysterne.

Regeringen er klar til ændre planloven og ophæve den kystnærhedszone, der betyder, at kommuner ikke må bygge nyt tættere end tre kilometer fra kysten.

Dermed bliver det lettere for kommunerne at bygge sommerhuse, feriecentre og hoteller tæt på kysten. Et initiativ, der ifølge Erhverv- og Vækstministeriet skal give turisme og vækst.

- Der bliver mulighed for, at hvis man har en landsby i kystnærzone, måske to og en halv kilometer fra kysten, så har man mulighed for at udvikle den, og så skal der være den fleksibilitet, at kommunerne selv kan afgøre det. Det er ikke noget, staten skal blande sig i, siger Erhvervs - og Vækstminister Troels Lund Poulsen (V).

Visse områder vil dog fremover stadig være særligt beskyttet mod byudvikling, f.eks. indenfor den såkaldte strandbeskyttelseslinje, ligesom staten fortsat kan gøre indsigelser mod kommunernes planforslag.

Ødelægger den mest attraktive natur

Hos Danmarks Naturfredningsforening er man dog sikre på, at ophævelsen af kystnærhedszonen vil ødelægge de danske kyster.

- Reelt er det her en enorm stor byggetilladelse af tre fjerdedele af den zone, der går fra kysten og tre kilometer ind i hele landet. I generationer har vi været enige om, at kystzonen er en zone, hvor vi alle sammen har kunnet nyde landskabet ud til kysten og se vandet, det siger Ella Maria Bisschop-Larsen, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening

Naturfredningsforeningen peger på, at der allerede i dag er 256 reservationer til ferie- og fritidscentre alene ned langs vestkysten, så kommunerne er ikke tilbageholdende.

- Det bliver en kamp mellem kommunerne om at udlægge de mest attraktive steder for at tiltrække nye borgere og turister, lyder det fra Ella Maria Bisschop-Larsen.