Region Hovedstaden efter meningitis-sager: Vi skal blive bedre til at bruge viden fra patienter

10 nye handleplaner kan ifølge Region Hovedstaden mindske risikoen for forsinkelser i behandlingen af meningitis.

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), var i foråret i TV Avisen for at forsvare regionens rolle i behandlingen af tre teenagedrenge med meningokoksygdom. (Foto: Dr © dr)

Region Hovedstaden kan blive bedre til at inddrage viden fra patienter og pårørende. Samtidig er der i regionen behov for en opdatering af viden om meningitis og meningokoksygdom.

Det er to af konklusionerne i en ny analyserapport, som Region Hovedstaden har offentliggjort tirsdag eftermiddag.

Initiativet til analyserapporten blev taget i foråret 2017. Det skete i kølvandet på DRs afsløringer af, hvordan akuttelefonen 1813 og hospitaler i Region Hovedstaden inden for godt et år begik fejl i behandlingen af tre teenagedrenge med meningokoksygdom. De tre drenge endte med at dø.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi her i Region Hovedstaden har sat os ned med udefrakommende kvalitetseksperter, læger, sygeplejersker, kvalitetsfolk og ikke mindst de pårørende - og set kritisk på hvad kan vi gøre bedre, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) i en pressemeddelelse.

Analyserapporten rummer 10 handleplaner, som ifølge Region Hovedstaden skal rulles ud fra efteråret 2017. Blandt handleplanerne er:

  • Etablering af et læringskoncept om meningitis og meningokoksygdom for at øge viden om disse sygdomme blandt sundhedsprofessionelle på Region Hovedstadens hospitaler og Akuttelefonen 1813.

  • Systematisk simulationstræning af alle ansatte i akutmodtagelser i samarbejde og kommunikation, hvor de ansatte træner samarbejde og kommunikation i en situation, der efterligner virkelige situationer i akutmodtagelsen.

  • Fem nye arbejdsgange for sundhedsprofessionelle om prøvetagning hos patienten, inddragelse af pårørende samt genhenvendelser.

  • Et møde med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed for at bringe analysens viden og overvejelser videre om vaccination og befolkningens viden om meningokoksygdom.

  • Et pilotprojekt på ét hospital, der skal forbedre samarbejde om akutte patienter, der endnu ikke er diagnosticerede, herunder lokalt arbejde med kultur for læring.

- Med de her handlingsplaner tror vi på, at vi kan reducere risikoen for forsinkelser i diagnostik af meningitis og meningokoksygdom specifikt, og samtidig rammer flere af handlingsplanerne bredere og vil kunne være til glæde for borgere, der skal udredes for akut sygdom, siger formand for gruppen bag analyserapporten, læge og vicedirektør på Bornholms Hospital, Jonas Egebart.

FacebookTwitter