Region: Læger og journalister generer akuttelefon

Region Hovedstaden er irriteret over useriøse spamopkald og opfordrer særligt journalister og læger til at stoppe.

Region Hovedstaden får mange useriøse opkald fra læger og journalister, der vil teste den nye akuttelefon 1813, siger koncerndirektøren. (Foto: © mmagallan, stock.xchng)

Efter kritik af den nye akutlinje 1813 i Region Hovedstaden skyder regionen nu tilbage på journalister og læger, som ifølge koncerndirektør Svend Hartling er med til at forværre situationen.

- Vi får adskillige af de opkald hver dag. Opkald som vi kalder 'fejlopkald', siger Svend Hartling til DR Nyheder.

Akutlinjen får deciderede fejlopkald såvel som "useriøse opkald" dagligt, og koncerndirektøren, siger, de i alt udgør 4-5 procent af de daglige opkald. Det giver mere end 100 opkald om dagen, hvilket ikke "står mål med normalen" fra den tidligere lægevagtordning.

Læger skælder ud

Nogle gange ringer læger ind og kritiserer sygeplejerskerne i den anden ende, mens telefonen andre gange bliver lagt på, så snart sygeplejersken tager telefonen.

- Nogle læger ringer og skælder dem ud, siger Svend Hartling.

Han har ikke noget tal for, hvor mange opkald det reelt drejer sig om, men han husker et enkelt eksempel.

- Der var en sygeplejersker, som havde fået cpr-nummer fra en person og ville sende ham videre til en læge. Men så sagde han: det behøver du ikke, for jeg er selv læge. Han ville bare se, hvad hun svarede, siger Svend Hartling.

Kender redaktionernes numre

Foruden læger ringer en journalister også ind. Formentlig for at se, om den nye ordning lever op til målene for ventetid, mener Svend Hartling. Journalisterne ringer og lægger på, så snart sygeplejersken tager telefonen.

Hvis de lægger på, inden I snakker med dem, hvordan kan I så vide, det er journalister?

- Ved en gennemgang af numrene kan vi se, de stammer er fra nogle af redaktionerne i landet. Vi kender jo godt redaktionerne, siger Svend Hartling.

Hvilke medier drejer det sig som?

- Det er bredt. Det er stort set alle dem, der har skrevet om det her. Og nogle af nyhedsmedierne siger det også selv. Blandt andet dit eget medie, siger Svend Hartling.

Generende opkald

Heller ikke i forhold til journalister ved koncerndirektøren, hvor mange det drejer sig om, men de generer på to måder.

- For det første bliver køen kunstigt længere, og derfor er der borgere, der vil få at vide, der er længere ventetid, siger Svend Hartling.

- For det andet, hvis man bliver ved med at hænge i køen, men lægger på, når en sygeplejerske tager den, så skal hun vente og sikre sig, der ikke er nogen. Og så skal hun registrere henvendelsen, siger Svend Hartling og forklarer registreringen.

- Hun skal markere noget tekst og klikke. Og så bruger hun tid på det, og dermed har hun rent faktisk spildt noget tid.

En tredje gruppe er fejlopkald fra borgere, hvor telefonen formentlig ringer op, mens den ligger i lommen, siger koncerndirektøren. Han har forståelse for, at det kan ske, men han opfordrer journalister og læger og andre uden brug for hjælp til at stoppe med at ringe til 1813.