Region må udskyde 50-70 procent af planlagte operationer: Er hårdere presset end på noget andet tidspunkt under pandemien

Tre faktorer har bragt Region Sjællands sygehuse i knæ.

De mange udsættelser forventes at strække sig "et godt stykke ind i 2022", siger koncerndirektøren i Region Sjælland. (Foto: © ASGER LADEFOGED, Scanpix Denmark)

Artiklen er opdateret med kommentar fra regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen (S).

I Region Sjælland er sygehusvæsenet nu så presset, at man for anden gang på bare en uge planlægger at skrue op for beredskabet, hvilket betyder, at man blandt andet forhøjer antallet af senge- og intensivpladser til coronapatienter.

Den manøvre betyder, at mellem 50 og 70 procent af alle planlagte operationer og aftaler udskydes på ubestemt tid, fortæller koncerndirektør i Region Sjælland, Jesper Gyllenborg.

- Lige i øjeblikket er situationen på sygehusene i Region Sjælland rigtig presset, og den er faktisk mere tilspidset lige nu, end den har været på noget tidspunkt under første og anden bølge af corona, siger Jesper Gyllenborg.

Når situationen nu er så presset, hænger det sammen med tre faktorer, forklarer koncerndirektøren.

- Vi har et højt antal coronaindlagte patienter. Faktisk er vi på samme niveau som midt i december 2020.

Koncerndirektør Jesper Gyllenborg vil ikke forholde sig til, om behandlingsgarantien skal suspenderes. (© Region Sjælland)

- Derudover har vi et fuldstændigt åbent samfund og derfor et almindeligt akuttryk. Faktisk er der en lille smule flere akutte patienter, end der plejer, siger Jesper Gyllenborg.

Sidst, men ikke mindst, spiller det også ind, at der mangler ansatte i det danske sygehusvæsen.

- Til sidst har vi ledige stillinger i stor stil, og der en udbredt træthed blandt sundhedspersonalet.

Har I et højere gear end det, I kører i nu?

- Ja, men jeg vil sige, at situationen er tilspidset, lyder det fra Jesper Gyllenborg.

Han forudser, at de mange udsættelser vil strække sig "et godt stykke ind i 2022".

Ordførere: Der skal penge op ad lommen

Hos Enhedslistens sundheds- og coronaordfører Peder Hvelplund vækker meldingen fra Region Sjælland bekymring.

- Det er det billede, vi ser generelt rundt omkring i sundhedsvæsenet. Vi bevæger os på randen af et kollaps, siger han.

Derfor har han tre konkrete steder, der skal sættes ind.

- Jeg tror, at det er nødvendigt, at man får suspenderet behandlingsgarantien. Så skal vi have antallet af coronaindlagte ned, og så skal vi sikre, at de ansatte, der lige nu knokler, også får en kontant anerkendelse af deres indsats.

- Vi foreslår, at man tager 2,1 milliarder kroner fra krigskassen og bruger til et akut lønløft til de lavtlønnede ansatte i sundhedssektoren.

Behandlingsgarantien betyder, at man som borger i Danmark har ret til at blive behandlet inden for 30 kalenderdage.

De Konservatives sundhedsordfører Per Larsen er også klar til at give personalet flere penge for deres indsats.

- Måske burde man åbne for nogle økonomiske midler i krigskassen, sådan at man kunne købe sig til noget mere kapacitet hos de personalegrupper, som gerne vil give den en ekstra skalle i den her periode.

- Der er et klart og entydigt behov for større kapacitet, så jeg mener, at ministeriet må på banen og give en ekstrabevilling til regionerne, siger Per Larsen.

Hos Dansk Folkeparti er man klar til at gå mere alternative veje.

- Jeg mener, at man skal afsøge, om privathospitaler og klinikker i regionen kan hjælpe, og så synes jeg også, at vi skal overveje, om man kan få andre folk ind og give dem en kort uddannelse, så de kan passe coronapatienterne på sygehusene, siger sundhedsordfører Liselott Blixt.

Liselott Blixt (DF) mener, at et bredere felt af personale, skal rekrutteres til at hjælpe med covid-patienterne. (Foto: © Philip Davali, Ritzau Scanpix)

Hvem skulle det være?

- Sygeplejersker, der er gået på pension, og så har jeg hørt om et sygehus, der bruger social- og sundhedshjælpere og andre faggrupper, der kan gøre en indsats, lyder det.

Danske Patienter: De svageste patienter må prioriteres på tværs af regionerne

Rigtig mange ikke-akutte behandlingskrævende danskere i Region Sjælland står nu til at skulle kigge langt efter deres behandling.

Dermed bliver der lagt yderligere oven i det efterslæb, der allerede er i sundhedsvæsenet, siger Morten Freil, der er direktør i Danske Patienter.

- De her aflyste operationer kommer oven på en pukkel, der allerede er opbygget på grund af tidligere coronabølger og sygeplejestrejken. Nogle patienter har udsigt til at vente i et par år, inden puklen er afviklet, og nu kommer der så en ny situation, siger han.

Der er stor forståelse for presset på det danske sundhedsvæsen i Danske Patienter, men man har alligevel en bøn.

- Nu er det meget vigtigt, at sygehusene får kommunikeret ud til patienterne, hvad man skal gøre, hvis ens tilstand ændrer sig til det værre.

Eller faktisk to bønner.

- Det er vigtigt, at de fem regioner samarbejder på tværs, for det er jo ikke alle regioner, der er lige hårdt ramt. Så selvom der heller ikke er kapacitet i andre regioner, så må man finde dem, der er mest behandlingskrævende, siger Morten Freil.

Satser på samarbejde mellem regionerne

I Region Sjælland forholder man sig ikke til Danske Patienters forslag om at dele de hårdest ramte, ikke-akutte patienter med andre regioner, men man stoler på, at de vil give Region Sjælland en hjælpende hånd, hvis det bliver nødvendigt.

- Vi har en tæt dialog mellem regionerne, og jeg er sikker på, at får vi behov for hjælp med intensivpatienter og akutte opgaver, så vil vores naboregioner være klar til at hjælpe os, siger Jesper Gyllenborg.

Ifølge regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen (S), skal det store pres lettes en smule ved, at det sundhedsfaglige personale - altså læger, sygeplejersker og sosuer - bliver befriet for nogle af de mange administrative opgaver, så de kan koncentrere sig om patienterne.

- Vi kigger på, om der er nogle opgaver, som andre kan overtage.

- Helt konkret ansætter vi lige nu mere administrativt personale, der kan understøtte på vores medicinske- og akutte afdelinger, for at forsøge at aflaste vores hårdarbejdende medarbejdere dér, siger Heino Knudsen (S).

Alle der får udskudt en operation vil blive kontaktet direkte af sygehusene.