Region undlod at politianmelde medarbejder, selvom patienter fortalte om seksuelle overgreb

To gange inden for et år fortæller patienter, at de er blevet krænket af en sosu-assistent, uden at Region Hovedstadens Psykiatri melder det til politiet.

Det var på Psykiatrisk Center Amager, at "Anna" blev udsat for seksuelt overgreb af en sosu-assistent.

En sosu-assistent, som er dømt for at have begået seksuelle overgreb på to psykiatriske patienter på to psykiatriske hospitaler i hovedstadsområdet, kunne i over et år flyve under radaren og arbejde med patienter andre steder i sundhedsvæsenet.

Region Hovedstadens Psykiatri undlod nemlig at melde sosu-assistenten til politiet i både 2013 og 2014, da de to patienter hver især fortalte to psykiatriske hospitaler, at de var blevet udsat for et overgreb af medarbejderen.

Overgrebet på Psykiatrisk Center Amager

I 2013 er Anna, der lider af paranoid skizofreni, indlagt på et rehabiliteringsafsnit på Psykiatrisk Center Amager, fordi hun er ved at få det bedre efter en langvarig indlæggelse.

Hun lægger hurtigt mærke til en sosu-assistent, der arbejder som vikar om aftenen og natten.

- Han var bare utrolig venlig og opmærksom. Og den der ekstra omsorg havde jeg rigtig meget brug for, for jeg var et meget sårbart sted i mit liv, siger Anna.

Men en aften, da han er inde på Annas stue, gør han noget, Anna ikke er forberedt på.

- Jeg har lige taget min natmedicin, der gør, at jeg er enormt træt. Og pludselig er min bluse hevet op til under hagen. Og så begynder han at kysse mine bryster og slikke på dem. Jeg synes, det var en meget ubehagelig situation, det var en klaustrofobisk fornemmelse, da han gik igen, siger hun.

Det ender med, at Anna fortæller personalet om overgrebet, og en aktindsigt viser, at afdelingssygeplejersken ringer til sosu-assistentens vikarbureau for at meddele, at de ikke vil have ham ud på afdelingen igen.

Ingen politianmeldelse

Men Psykiatrisk Center Amager politianmelder ikke nattevagten og melder ham heller ikke til Styrelsen for Patientsikkerhed, viser et svar, P1 Dokumentar har fået fra politiet og Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Jeg kunne ikke overskue noget dengang, siger Anna, der mener, at hospitalet havde et ansvar for at sikre, at sosu-assistenten ikke skulle kunne arbejde med andre patienter.

Og det er lektor Kent Kristensen enig i.

- Hvis patienten ikke kan overskue at gribe ind og foretage en underretning, så skal myndigheden gøre det. Af hensyn til tilliden til sundhedsvæsenet og for at undgå fremtidige krænkelser af andre patienter, siger Kent Kristensen.

Sosu-assistenten får efterfølgende i 2014 vagter med patienter hos et privat vikarbureau, som intet aner om Annas sag på Psykiatrisk Center Amager. Det oplyser sosu-assistenten selv.

Ny kvinde fortæller om overgreb

I 2014 får Region Hovedstadens Psykiatri oplysninger om et andet muligt overgreb begået af den samme sosu-assistent på en anden psykiatrisk patient i 2012.

Oplysningerne kommer fra en tidligere patient på Psykiatrisk Center Glostrup, der henvender sig til hospitalet og fortæller, at hun i 2012 blev krænket af sosu-assistenten, mens hun var bæltefikseret om natten.

Oplysningerne bliver ifølge den daværende centerchef på Psykiatrisk Center Glostrup givet videre fra hospitalet til HR-chefen i Region Hovedstadens Psykiatri. Men det fører ikke til nogen politianmeldelse.

En mail, P1 Dokumentar har fået aktindsigt i, viser ellers, at HR-afdelingen også kender til Annas sag fra 2013. Selvom HR-afdelingen altså i 2014 har oplysninger om to mulige overgreb begået af den samme sosu-assistent, politianmelder de ham ikke.

Kent Kristensen vurderer, at Region Hovedstadens Psykiatri samlet set kommer til at dække over sosu-assistenten.

- Man er med til at dække over forholdet, fordi man ved sin passivitet tillader, at det fortsætter i andre sammenhænge. Vi har i alt tre institutioner, der ikke foretager den underretning, som de kunne have foretaget. Det er ubegribeligt, siger Kent Kristensen til P1 Dokumentar.

Region Hovedstadens Psykiatri: Undskyld

Sosu-assistenten blev dømt for begge overgreb på de to patienter i 2016, efter patienten fra Psykiatrisk Center Glostrup meldte ham til politiet.

Region Hovedstadens Psykiatri ønsker ikke at stille op til interview, men erkender i et skriftligt svar, at de formentligt burde have politianmeldt nattevagten både i 2013 og i 2014.

Vicedirektør Anne Hertz skriver også, at regionen ikke har nogen intentioner om at dække over eller beskytte medarbejdere i denne typer sager.

- Det er sørgeligt og frygteligt for de to patienter, at de er blevet udsat for overgreb, mens de var indlagt i Region Hovedstadens Psykiatri. Det er vi naturligvis meget kede af, og det vil vi gerne undskylde. Vi er rystede over, at en vikaransat medarbejder kan finde på at gøre noget sådant. Vi har på intet tidspunkt haft intentioner om at sende en medarbejder, der har begået overgreb mod vores patienter, videre til andre patienter, skriver Anne Hertz.

Vil have retningslinjer for lignende sager

Region Hovedstadens Psykiatri har i dag retningslinjer for, hvordan og hvornår patienter skal politianmeldes, men ingen retningslinjer for politianmeldelse af medarbejdere.

Det vil formanden for Region Hovedstadens Psykiatriudvalg, Karsten Skawbo-Jensen (C), have lavet om på.

- Det er ulykkelig sag, som er helt forkert håndteret. Det allervigtigste, vi skal gøre, er at prioritere vores patienters sikkerhed højt, og det er desværre ikke sket i denne her sag. Det her skal ikke gentage sig, siger Karsten Skawbo-Jensen, der nu vil indkalde regionens psykiatriudvalg til et møde med ledelsen i psykiatrien om at få skabt klare retningslinjer.

Anna er et pseudonym. Redaktionen er bekendt med hendes rigtige identitet.

Sosu-assistenten blev dømt for overgrebene ved Østre Landsret i 2016. Han har ikke ønsket at lade sig interviewe om sagen, men oplyser, at han nægter, at han har begået overgrebene.

P1 Dokumentar har haft adgang til og gennemgået begge patienters journaler samt anden dokumentation i form af dombøger og retsbøger m.m.

Tidsforløb: Overgreb på to patienter

  • December, 2012: Sosu-assistenten krænker Malene på Psykiatrisk Center Glostrup. Hun fortæller i første omgang ikke personale eller politiet om overgrebet.

  • September, 2013: Sosu-assistenten krænker Anna på Psykiatrisk Center Amager. Anna fortæller personalet om sagen. Hospitalet stopper med at bruge sosu-assistenten som vikar. Hverken hospital eller vikarbureau, som er Region Hovedstadens eget, melder ham til politiet. Sosu-assistenten siger op som følge af sagen.

  • 2014: Sosu-assistenten får vagter med patienter gennem private vikarbureauer. Omfanget af vagter kendes ikke.

  • April, 2014: Malene fortæller første gang ledelsen på Psykiatrisk Center Glostrup om overgrebet. Malene får at vide, at sosu-assistenten ikke har arbejdet på afdelingen.

  • August, 2014: Malene får bekræftet, at sosu-assistenten har arbejdet på afdelingen, da hun var indlagt.

  • November, 2014: Malene politianmelder sosu-assistenten.

  • Januar, 2016: Sosu-assistenten kendes skyldig i begge overgreb af Østre Landsret og idømmes fire måneders fængsel, hvoraf tre af dem skal afsones.

  • KILDE: Dombøger, retsbøger, sygehusjournaler, m.m.

Facebook
Twitter