Region vil undersøge omfanget af mistede opkald til 112: 'Det skal vi have rettet op på omgående'

Borgere i hovedstadsområdet har ikke kunnet komme igennem, når de har ringet 112.

Når man ringer 112 er forventningen, at man kommer igennem til vagtcentralen, så de blå blik kan rykke ud, hvis det er nødvendigt. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Ritzau Scanpix)

Når du ringer 112, er det med forventningen om, at telefonen bliver taget, og der kommer hjælp.

Men mange mennesker i hovedstadsområdet har dog oplevet det stik modsatte - nemlig at de ikke kan komme igennem på 112-linjen, når de forsøger at ringe. Det skriver Berlingske.

Hos Region Hovedstaden kan man godt genkende problemet med de missede opkald.

Og derfor vil regionen have undersøgt, hvor omfattende problemet er, fortæller Lars Gaardhøj, der er regionrådsformand i Region Hovedstaden valgt for Socialdemokratiet.

- Det er klart, at når man ringer 112, så har man selvfølgelig en forventning om at få kompetent hjælp, og det handler dermed om tillid til at ringe 112. Den skal være i orden, og derfor får vi nu afdækket, hvad der er op og ned, og så må vi i givet fald handle politisk på det bagefter, siger han.

For at forstå, hvordan de mistede opkald opstår, kommer her en kort skitse af, hvad der sker, når man ringer til 112 i hovedstaden.

Ringer du 112, fordi din samlever eksempelvis har slået sig eller fået hjertestop, vil dit opkald som det første blive besvaret af hovedstadens beredskab i København.

Personen, der tager telefonen, er ikke nødvendigvis sundhedsfagligt uddannet, men vil som det første led spørge til lokation og vurdere, om der er brug for politi, brandvæsen eller ambulance.

Hvis det sidste er tilfældet, bliver der viderestillet til regionens 112-vagtcentral i Ballerup, hvor sundhedspersonale overtager opkaldet og aktiverer en ambulance. Og det er i viderestillingen, at opkaldet kan mistes, hvis det ikke bliver besvaret inden for de påkrævede 22 sekunder.

Der forsøges to gange, og lykkedes det ikke, tæller opkaldet som mistet.

Det kan skyldes, at der ikke er nok medarbejdere til at besvare det.

Når opkaldet ikke går igennem, vender 112-vagtcentralen tilbage, når næste medarbejder er ledig.

Alternativt kan Hovedstadens Beredskab prøve at beholde borgeren i røret, hvis det er alvorligt.

'Patienter er dybt, dybt frustrerede'

Hos Reddernes Fagforening, der er en fagforening for alle reddere under det præhospitale område, kan man genkende problematikken med de missede opkald i regionen.

- Det er et problem overalt i landet, men også i hovedstaden. Det er os, der er i forreste led og ofte må høre på stærk kritik fra patienter, der er dybt, dybt frustreret over, at de ikke har kunnet komme igennem til alarmcentralen på 112, siger formand Kim Hammershøj.

De lange ventetider kan ifølge Kim Hammershøj have konsekvenser for de patienter, der ringer efter hjælp, og netop derfor er han også bekymret for patienternes sikkerhed.

- I yderste konsekvens kan det jo betyde, at folk ligger og dør på gaden.

'Jeg kan ikke fremskaffe nok kvalificerede medarbejdere'

Vagtcentral-chef Preben Hansen mener, at de mistede opkald skal ses i lyset af, at samfundet igen er åbnet efter corona, og han har svært ved at se, hvad man skulle have gjort yderligere.

- Jeg synes, at det er dybt beklageligt, at vi er havnet i den her situation. Jeg kan ikke fremskaffe nok kvalificerede medarbejdere, siger han til Berlingske.

Det er ikke tilfredsstillende, når borgerne i hovedstadsområdet ikke kan komme igennem, hvis de forsøger at ringe til 112 siger Line Ervolder, der er medlem af Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden for de Konservative.

- Jeg synes, det er rystende, og vi skal ikke ud i en situation, hvor det kan koste liv, at man ikke kan komme igennem til alarmcentralen. Så det skal vi have rettet op på omgående, og det skal ikke ske igen.

Hun har derfor sendt en mail til de ansvarlige embedsfolk i Region Hovedstaden og bedt om at få en redegørelse på det.

- Og så må vi have en drøftelse i sundhedsudvalget for at se, om vi skal lægge samme strategiplan som på 1813 og høre, hvad akutcentralens eget bud er på, at vi ikke kommer i sådan en situation igen.

Mens 112-linjen er til akut livsfare, så kan du i hovedstadsområdet ringe 1813, hvis du har akut brug for hjælp uden for din egen læges åbningstid.

Akutelefonen 1813 findes dog kun i hovedstaden, så hvis du bor i en af landets andre regioner, kan du ringe til vagtlægen i stedet.

Facebook
Twitter