Regioner forsøger at lappe på lange ventetider i psykiatrien med særlig aftale

I tre af landets regioner samarbejder læger og psykiatere om at sende patienter med angst og depression til hurtig psykiatrisk udredning.

Lappeløsninger er også en slags løsning.

For mens psykiatrien råber på en længe ventet psykiatriplan, flere psykiatere og ressourcer, forsøger de praktiserende psykiatere i samarbejde med de praktiserende læger at løse nogle af udfordringerne selv.

I øjeblikket er den gennemsnitlige ventetid for at få en tid ved en praktiserende psykiater knap 63 uger. Det viser nye tal, som DR har trukket fra sundhed.dk.

Siden midten af 2021 har praktiserende læger og psykiatere i tre af landets regioner haft en aftale om hurtig psykiatrisk udredning. Det er den såkaldte §66-aftale.

Den betyder, at praktiserende læger kan henvise patienter med stress, angst eller depression til en hurtig udredning hos en praktiserende psykiater – udenom den lange ventetid.

Det er typisk diagnoser, som kan behandles i almen praksis, men hvor den praktiserende læge har brug for en psykiaters udredning af patienten for at kunne overtage behandlingen.

Aftalen er vigtig for at sikre hurtigere behandling til flere psykiatriske patienter, siger formand for Praktiserende Lægers Organisation, PLO, Jørgen Skadborg.

- Det er en stor fordel for patienten at få en hurtig vurdering. På den måde kan patienten hurtigt komme i behandling, inden den psykiske lidelse forværres. Og med psykiaterens vurdering er den praktiserende læge i stand til at overtage derfra.

Hurtig hjælp til bestemte patienter

1.826 borgere har det seneste år været igennem hurtig psykiatrisk udredning i Region Syddanmark. En af dem er 24-årige Camilla Pliniussen fra Kolding.

I november sidste år bliver Camilla Pliniussen sygemeldt fra sit arbejde.

- Jeg kunne ikke møde på arbejde. Jeg kunne slet ikke komme ud og fungere generelt.

Hendes læge vælger at gøre brug af aftalen, som betyder, at lægen kan sende hende til en privatpraktiserende psykiater og blive udredt indenfor to uger.

Camilla Pliniussen har udover samtaler hos lægen og medicin fundet ro i at brodere. (Foto: Jan Rørkær Madsen)

For aftalen er især beregnet til folk med lettere psykiske lidelser – som de praktiserende læger ikke selv kan diagnosticere og behandle. Det kan være stress, angst og depression, som Camilla Pliniussen er diagnosticeret med.

Psykiateren sætter hende omgående i gang med antidepressiver, angstdæmpende og beroligende medicin.

Efter udredningen overgår Camilla Pliniussen igen til sin egen læge, som i dag klarer det videre behandlingsforløb med samtaler og opfølgning hver fjerde uge.

Og det har betydet meget, at hun kunne få hurtig hjælp.

- Det er alfa omega. Jeg nåede ikke så langt ud, og jeg nåede ligesom at blive grebet i processen.

En lille løsning

Psykiaterne i de tre regioner har i aftalen forpligtet sig til at tage to til fire patienter om ugen.

Aftalen har ikke forkortet ventetiderne i hverken Region Syddanmark, Nord-, eller Midtjylland. Men den hurtige udredning hjælper alligevel på flere udfordringer, siger formand for PLO Jørgen Skadborg.

- Flere psykiatriske patienter kan hurtigere få en diagnose og behandling, hospitalspsykiatrien bliver aflastet – mens antallet af tilbagehenvisninger til almen praksis vil blive minimeret, fordi lægerne mere kvalificeret kan henvise patienter.

For udover de tårnhøje ventetider hos praktiserende psykiatere, kunne DR tidligere på sommeren fortælle, at hver fjerde henvisning fra læge til hospitalspsykiatrien afvises.

Ifølge PLO kan man derfor med fordel udbrede aftalen til alle landets regioner.

- Men det er ikke nok. Der mangler i den grad praktiserende psykiatere, og vi håber, at politikerne fremover vil satse på, at der skal være nogle flere af dem, siger Jørgen Skadborg.

Hos Danske Patienter har man samme opfattelse. Løsningen er et lille plaster på et stort sår, siger direktør Annette Wandel.

- For de mennesker, som kan behandles i almen praksis, er det en stor fordel, at der hurtigt kan inddrages kompetencer fra en psykiater, som kan kvalificere behandlingen. Men det presser stadig ventetiderne for alle de andre patienter, fordi der simpelthen ikke er psykiatere nok.

Men...

I Danske Regioner har man arbejdet på at udbrede §66-aftalen til alle regioner.

Her er Jacob Klærke (SF) formand for Psykiatri- og Socialudvalget. På den korte bane ser han hurtig psykiatrisk udredning som en lille del af løsningen:

- Vi kigger på, hvordan kan vi bruge ressourcerne bedst muligt. En af de måder er at få sammenhængen mellem de praktiserende læger og psykiaterne til at være bedre eksempelvis med en aftale om hurtig vurdering af patienter i psykiatrien.

Men der skal mere til. Jacob Klærke begrunder netop de lange ventelister med, at behovet for at få hjælp ved psykisk sygdom er blevet større. Og at der samtidig mangler psykiatere.

- Desværre har vi en situation, hvor vi mangler psykiatere på tværs af psykiatrien, både på hospitalerne, men også ude i praksis. Det gør, at der er flere patienter, end der er læger til. Og det gør, at ventetiderne er længere.

Danske Regioner opfordrer Folketinget til hurtigst muligt at få vedtaget en længe ventet 10-års plan for psykiatrien for at få nedbragt ventetiden. For regionerne kan ikke gøre det alene, mener Jacob Klærke.

Tilbage i januar udgav Sundheds- og Socialstyrelsen et fagligt oplæg til psykiatriplanen med 37 anbefalinger. Og det er vigtigt, at man tager alle anbefalinger med, mener Jacob Klærke.

- Hvis man begynder at plukke og lave lappeløsninger, så ender vi i det samme igen. Så får vi ikke løst problemerne i psykiatrien, så får vi ikke løftet behandlingen.

Ikke et ukendt problem

Det er ikke nyt, at det kræver stor tålmodighed at få tid ved en praktiserende psykiater.

Faktisk har der i hvert fald siden midten af 1990'erne været opråb om, at der er brug for mere uddannet personale i psykiatrien.

Og regeringen gik da også til valg på at løfte psykiatrien. I det forståelsespapir, regeringen lavede med sine støttepartier, står der blandt andet, at ventetiderne i psykiatrien skal nedbringes.

Flere aktører har længe presset på for, at regeringen vedtager den længe ventede 10-års plan for psykiatrien, som regeringen nu vil tage fat på i efteråret.

Fem forslag fra branchen

PLO, Dansk Psykolog Forening og Foreningen af praktiserende Læger lancerede i marts 2022 deres et udspil til, hvordan indsatsen til mennesker med psykisk lidelse kan styrkes.

Et af punkterne er netop adgangen til hurtig vurdering hos en praktiserende psykiater, som de foreslår gøres landsdækkende.

Et andet er krisesamtaler i almen praksis. Den aftale har siden 2018 været i Region Syddanmark, som den eneste region.

Aftalen går ud på, at læger må tilbyde borgere tre krisesamtaler, som har en længere varighed end de almindelige konsultationer.

Det er for borgere med akutte problematikker som skilsmisse eller alvorlig sygdom, og formålet er netop at forebygge psykisk mistrivsel.