Regioner om psykiatri: Ikke bare mere af det samme...

- Så du er altså klogere end lægerne i vores undersøgelse?, spurgte værten mandag i TV Avisen under et interview med Danske Regioners Ulla Astman. Læs interviewet.

- Så du er altså klogere end lægerne i vores undersøgelse, spurgte Klaus Bundgaard Povlsen mandag aften i TV Avisen under et interview med Ulla Astman, der er formand for regionsrådet og dermed ansvarlig for psykiatrien.

En DR undersøgelse viser, at 30 procent af psykiaterne oplever at udskrive patienterne for tidligt og de råber på flere sengepladser. Men psykiaterne er uenige, siger formanden for Regionsrådet. Læs interviewet her:

Hvad vil du gøre for at skaffe de sengepladser, som vi nu igen ser her, mangler? -

Jeg kan konstatere, at der er en vis uenighed mellem nogle af de førende psykiatere herhjemme, om det er sengepladser, der er den rigtige løsning.

Det vigtigste er, at vi gør det rigtige, og for mig at se, så er det vigtigt, at vi får set på at få etableret flere opsøgende psykoseteam, fordi vi kan se, at det også er med til, at skabe en bedre effekt for patienten i det øjeblik, den bliver udskrevet.

Men det står jo ikke til diskussion, at når DR spørger de behandlende læger, så svarer omkring 30 procent, at de har, inden for den seneste ganske korte tid, mindst én - de fleste flere - gange udskrevet psykiatriske patienter, før de havde godt af det. Hvad vil du gøre ved det? J

eg kan klart understrege, at man må ikke udskrive patienterne, før man lægefagligt vurderer, at de er klar til det.

Så må vi se på, at optimere de behandlingsforløb, der er på hospitalerne og derudover også sikre, at de opsøgende teams er veludbyggede. Jeg tror, at det er der, vi skal sætte ind, frem for blot at sige, vi skal have mere af det, vi allerede har.

Det drejer sig om, at vi skal have mere af det rigtige. For mig og regionerne at se, er det rigtige, at se på at få etableret nogle flere opsøgende psykoseteam og se på, om der er behov for nogle flere sengepladser enkelte steder. Men ikke i det omfang der er lagt op til fra Dansk Psykiatrisk Selskab.

Jeg hilser velkommen, at der kommer en national handlingsplan for psykiatri. Det har vi efterlyst i flere år. Det ser jeg frem til.

Så du ved mere end de behandlende læger, vi har talt med - som har svaret, at de ofte er nødt til at sende patienter hjem, som burde være blevet?

Jeg kan se, at der samtidig er en anden stor gruppe af meget anerkendte psykiatere her i landet der siger, at den rigtige vej at gå er opsøgende psykoseteams.

De er ikke enige i, at det absolut bare er en opskrivning af senge tallene med 15-20 procent, som Dansk Psykiatrisk Selskab har sagt, det synes jeg, at man bliver nødt til at kigge på.

Der er altså en faglig uenighed om, hvad der er det rigtige at gøre, og jeg er ikke sikker på, at flere sengepladser er den rigtige vej at gå.

Vi skal sikre, at det vi får, er mere af det rigtige - og ikke bare mere af det samme.

Facebook
Twitter