Regioner vil holde unge på gymnasier i yderområder

Små ungdomsårgange kan betyde døden for gymnasier i yderområderne, mener Regionerne.

Blandt andet her på Morsø Gymnasium frygter man at mangle elever i fremtiden. (Foto: © Dennis Olsgaard, DR Nyheder)

I fremtiden skal de populære gymnasier i byerne begrænses på antallet af elever, så de ikke suger alle eleverne fra gymnasier i yderområderne til sig.

Sådan lyder ønsket fra Danske Regioner, der frygter at unges fravalg af gymnasierne i yderområderne kommer til at betyde, at gymnasierne lukker på grund af elevmangel.

- Vi vil gerne have et land, hvor der er bosætning og arbejdspladser, vækst og udvikling i alle dele af landet. Og en af de vigtigste forudsætninger for det er, at der også er uddannelsesmuligheder, siger Stephanie Lose (V), næstformand i Danske Regioner.

Problemerne med at fastholde et tilstrækkeligt antal elever på ungdomsuddannelsesstederne i yderområderne vil opstå, fordi der i det hele taget bliver færre potentielle elever i fremtiden.

Befolkningsfremskrivningerne viser nemlig, at der i årene frem mod 2030 vil blive 25.000 færre unge i alderen 16 til 19.

Og faldet vil blive størst på landet.

Bygymnasier kan suge livet ud af oplandet

Derfor ønsker Danske Regioner at sikre at holde på de unge i yderområderne ved at lægge loft på antallet af elever på de populære by-gymnasier, der i dag får mange elever fra byerne rundt om.

- Det vil vi gøre for at forhindre, at de så suger alle de unge fra yderområderne til sig på bekostning af uddannelsesinstitutionerne i yderområderne, som så måske må lukke, siger Stephanie Lose.

- Har man som ungt menneske i Danmark ikke ret til selv at vælge, hvilket gymnasium, man vil gå på?

- Jo, det har man i høj grad. Men det hjælper bare ikke noget, hvis man ender med ikke at have et valg, fordi de valgmuligheder, der var før, er lukkede.

Allerede i dag har regionerne flere steder lavet midlertidige ordninger, der begrænser antallet af elever på populære by-gymnasier, for at beskytte gymnasierne i omegnen. Det er sket ni gange siden 2010. Men ifølge Stephanie Lose vil problemet for de små gymnasier blive så voldsomt, når der bliver færre unge, at skrappere midler må i brug.

Der vil om nogle år ske det, at der bliver plads til de unge mennesker, når de søger ind på de større gymnasier, fordi ungdomsårgangene bliver mindre. Og så er der ikke mulighed for at drive et uddannelsesudbud i yderområderne, siger Stephanie Lose.

Ingen opbakning fra Christiansborg

Ønsket om mere kontrol med gymnasierne optag vækker ikke gehør hos Stephanie Loses partifællerChristiansborg.

- Som liberalt parti holder vi ikke ret meget af det her med at tvinge folk til noget. Og så synes vi også, at det er værd at værne om det frie skolevalg, siger Anni Matthiesen, der er uddannelsesordfører for Venstre.

Hun vil i stedet for se på mulighederne for at lægge gymnasier sammen med for eksempel tekniske skoler i yderområderne.

- Man skulle måske arbejde på at få samlet uddannelserne i landdistrikterne via campussamarbejde, så man stadig kan få skoletilbuddene, uden at skulle køre så langt, siger Anni Matthiesen.

Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner og formand for regionsrådet i Region Syddanmark. (Foto: © Dennis Olsgaard, DR Nyheder)

Lektor: Brud på en demokratisk ret

Lene Larsen, der er lektor i uddannelsesforskning på Roskilde Universitet, anerkender behovet for at sikre gymnasierne i yderområderne. Men hun ser flere problemer ved at forsøge at tvinge eleverne ind på gymnasier, de ikke har ønsket.

- Det er jo et brud på den demokratiske ret, som unge har haft i mange år: at man har et relativt frit valg af ungdomsuddannelse. Der findes mange unge, der gerne vil gå i skole der, hvor de bor. Men der er altså også mange, der gerne vil ud og se sig omkring, siger Lene Larsen.

Spørgsmålet er, i følge Lene larsen, om de unge vil holde fast i deres skolegang, hvis de ender på et gymnasium, de ikke har ønsket.

- Risikoen for frafald kan jo øges, hvis ikke de unge falder til der, hvor de så bliver anbragt, siger hun.

Ungemangel kan føre til affolkning

Stephanie Lose mener at problemet med de små ungdomsårgange vil føre til voldsomme problemer for yderområderne, hvis ikke regionerne får mulighed for at handle.

- Vi mener faktisk, at det er rettidig omhu at råbe op nu. Hvis ikke man gør noget nu, så kommer det her til at betyde, at man lukker gymnasier i yderområderne.

Og det vil ifølge Stephanie Lose blive katastrofalt for de unge, der så ikke længere har mulighed for at vælge det lokale gymnasium, fordi det er lukket.

- Det betyder, at der bliver nogle unge mennesker, der ikke vil kunne tage sig en uddannelse. Vi ved, at det betyder noget, at man kan få en uddannelse tæt på, hvor man bor, siger hun.