Regionerne: Tolkeproblemer løses ved hjælp af teletolkning

Teletolkning, hvor tolken ikke behøver være fysisk til stede, skal løfte niveauet i sundhedssektoren.

Ulla Astman, formand for regionernes sundhedsudvalg tror på, at teletolkning vil løse problemerne med tolkning på hospitalerne.

Regionerne vil bruge teletolkning til at hæve niveauet for tolkning i sundhedssektoren.

En rapport fra Translatørforeningen viser, at det går ud over patienterne, fordi upræcis tolkning kan føre til misforståelser i kommunikationen mellem læge og patient.

Et fælles udbud om teletolkning bliver sendt ud i fælles udbud, formentlig i 2016. Det betyder, at det bliver lettere at kvalitetskontrollere tolkene og deres niveau, fordi man i regionerne får fælles regler, siger Ulla Astman, der er formand for regionernes sundhedsudvalg.

Teletolkning betyder, at tolken ikke fysisk behøver at møde op til konsultationen mellem lægen og patienten, men kan være med via video eller telefon.

- Det sparer transporttid, men gør også, at tolke med meget specifikke sprogkundskaber bliver mere tilgængelige, siger Ulla Astman.

Teletolkning er med succes blevet testet i Region Syddanmark i en periode, og derfor bliver Region Syddanmark også tovholder på projektet.

/ritzau/